Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Nagyböjt 4. vasárnap, 2021. március 14.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.”

Jn 3,16

Amint már a múlt héten jeleztük, felelősséget érezve a ránkbízottakért, a hozzánk tartozó 16 településen szüneteltetjük a liturgiák nyilvános megtartását. Kegyhelyünk zarándokudvarán a fél 10 órai vasárnapi szentmisébe tudnak bekapcsolódni a kedves hívek, akik mindenképpen szeretnének az Úr áldozatával találkozni. (A püspöki kar kérésére egyházmegyénkben is érvényben van a vasárnapi szentmise kötelezettség alóli teljes felmentés!) Ha jó idő van, a vasárnapi szentmisét kint imádkozzuk, rossz idő esetén a kegytemplomban végzett szentmisébe az udvaron, kihangosítás által lehet bekapcsolódni, illetve áldoztatni is fogunk az udvaron. Online pedig a szombat esti 6 órai és a vasárnap fél 10 órai szentmisét is közvetítjük. Hétköznapokon csütörtök kivételével a kegytemplomban este 6 órakor szentmisét imádkozunk, melyek egyelőre nyilvánosan látogathatók.

Kegyhelyünk is minden nap reggel fél 9-től, este 7 óráig nyitva áll az imádkozók számára.

Reméljük, hogy húsvét környékén, tekintettel az átoltottság mértékére, újra megnyithatunk azok számára, akik már valamilyen formában védettek a vírussal szemben.

Nagyböjt 4. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2021. március 14-től, március 21-ig

Vasárnap 03.14 Nagyböjt 4. vasárnap – lila v. rózsaszín V. hét Ho 257, ÉE 538, 540,
109, 65         

Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT online is közvetítve – zarándokudvaron bekapcsolódási lehetőséggel

Hétfő 03.15 Köznap
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Hazánkért MT
Kedd 03.16 Köznap
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 03.17 Köznap
          Magyaralmás 14.00 +Rácz János sz. Rácz János énekes temetése MT
          Magyaralmás 14.00 Harangozás +Rácz János temetésére
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. OA
Csütörtök 03.18 Köznap
        –
Péntek 03.19 SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE (FÜ)
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ
Szombat 03.20 Köznap
          (Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Takács Lászlóért, +Ötvös Gézáért és nejéért +Tibai Irénért,
fiaikért +Gézáért és Imréért MT– online közvetítve)

Vasárnap 03.21 Nagyböjt 5. vasárnapja – fekete vasárnap I. hét       Ho 60, ÉE 541,
543
, 118, 63           Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo OA online is közvetítve – jó idő esetén
zarándokudvaron tartva bekapcsolódási lehetőséggel

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből

(Tract. 34, 8-9: CCL 36, 315-316)

Krisztus az út a fényhez, az igazsághoz és az élethez

Az Úr röviden megmondotta: Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága (Jn 8, 12). E szavai szerint más az, amit parancsolt, és más az, amit megígért. Tegyük meg tehát azt, amit parancsolt, és ne csak várjuk vakmerő arcátlansággal azt, amit megígért, nehogy az ítéletkor így szóljon hozzánk: Megtetted, amit parancsoltam, hogy kérhesd, amit megígértem? Urunk, Istenünk, mit is parancsoltál tehát? Ezt feleli: hogy kövess engem. Útmutatást kértél az életre. Ugyan milyen más életre, ha nem arra, amelyről megíratott: Tenálad van az élet forrása (Zsolt 35, 10).

Tehát most, rajta, cselekedjünk, kövessük az Urat; oldjuk fel bilincseinket, amelyek akadályoznak az ő követésében. De ki alkalmas az ilyen kötelékek megoldására, hacsak nem segít az, akiről mondatott: Bilincseimet széjjeltörted (Zsolt 115, 16). Szintén róla mondja egy másik zsoltár: Az Úr kiszabadítja a bilincsbe verteket, felemeli a megalázottakat (vö. Zsolt 145, 7. 8).

Vajon ki mást követnek e bilincsektől megszabadítottak és felemeltek, mint azt a világosságot, akitől ezt hallják: Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben (Jn 8, 12), mert az Úr megnyitja a vakok szemét. Legyünk hát mi is látókká, testvéreim, hiszen miénk a hit gyógyító balzsama. Először ajkának nyálával sarat csinált, hogy azzal megkenje a vakon született szemét. Mi, Ádám ivadékai, vakon születtünk, ezért van szükségünk rá, hogy megnyissa a szemünket. Ajkának a nyálát összekeverte a földdel: az Ige testté lett, és közöttünk élt (Jn 1, 14). Ajkának a nyálát összekeverte a földdel, ezért jövendölték róla: a földből sarjadt az igazság (Zsolt 84, 12); ő maga pedig ezt mondta: Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14, 6).

Amikor majd színről színre látunk, akkor élvezni fogjuk majd az igazságot úgy, amint arra ígéretet kaptunk. Hiszen ki merne olyasmit remélni, amit az Úr nem méltóztatott akár megígérni, akár megadni?

Színről színre fogunk látni. Az Apostol írja: Most még csak töredékes a tudásom, ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre (1 Kor 13, 12). János apostol pedig egyik levelében ezt írja: Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van (1 Jn 3, 2). Ez a nagy ígéret.

Ha szeretsz, kövess! Azt mondod: szeretlek, Uram; de merre kövesselek? Ha a te Urad, Istened azt mondta volna neked: Én vagyok az igazság és az élet, akkor – mivel vágyódol az igazság után, és óhajtod az életet – minden bizonnyal keresnéd az utat, amelyen át e kettőt elérhetnéd, és mondogatnád magadban: Milyen fönséges az igazság, és milyen magasztos az élet, bárcsak valahogy eljuthatna az én lelkem is oda!

Kérdezed, merre? Figyeld, mit mond legelőször is: Én vagyok az út. Mielőtt tehát megmondaná neked, hogy hová kell menned, már előre megmondja, milyen út vezet oda, hiszen ezt mondja: Én vagyok az út. Mi érhető el ezen az úton? Az igazság és az élet. Először megmondta az utat, majd aztán azt, hogy hová menj. Én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Az Atyánál maradva, ő az igazság és az élet, emberi testet öltve, ő lett az út is.

Nem azt a parancsot kaptad: fáradozz, keresd az utat, hogy eljuss az igazsághoz és az élethez; erről szó sincs. Kelj fel, te lomha! Maga az Út jött el hozzád, és felébresztett mély álmodból, ha ugyan felébredtél: most kelj fel, és járj!

Talán már próbálsz is indulni, de nem bírsz, mert fájnak a lábaid. Mitől fájnak? Talán a kapzsiság ösztönzésére már sokat rohangáltál úttalan utakon? Isten Igéje azonban a sántákat is meggyógyította. Most meg azt mondod: egészségesek már lábaim, de ezt az utat nem látom. Ő visszaadta a látást a vakoknak is.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1. Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 06-22/410-039, Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu


Scroll Up