Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiNagyböjt 5. vasárnap, 2024. március 17.

„Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.”

Jn 12,26b

A mai vasárnap van az országos gyűjtés templomainkban a szentföldi keresztények megsegítésére. Előre is köszönjük adakozásukat!

A rászorulók húsvéti élelmiszercsomagjára templomainkban egy külön erre a célra felcímzett perselybe gyűjtünk pénzadományokat a mai vasárnapig. Köszönjük támogatásukat, ahogy köszönjük a Karitász csoportok munkáját is!

Jövő vasárnap lesz virágvasárnap, vagyis az Úr szenvedésének vasárnapja. Templomainkban a liturgiák keretében barkát szentelünk, amit kérünk, hogy híveink hozzanak maguknak.

A mai liturgiák végén Szent József ünnepéhez kötődően szeretnénk megáldani az édesapákat, kérve Jézus nevelőapjának közbenjáró szeretetét életükre, családjukra.

Lelkipásztori körzetünk közös családos keresztútjára hívjuk a kedves híveket jövő héten szombaton, délután 3 órára bodajki kálváriánkra. (Gyülekezés a kegytemplom előtt háromnegyed 3-tól.) Egyúttal szeretnénk kérni, hogy akik szívesen olvasnának keresztúti ájtatosságot, előre elkészített szöveg alapján, jelentkezzenek a szentmisék után az atyáknál a sekrestyében. Még 6 családra lenne szükség, hogy minden állomásra meglegyen az előimádkozó.

 

Bodajk

Nagyböjt péntekjein, negyed 6 órától – időjárástól függően -, a zarándokudvaron, vagy a kálvárián keresztutat imádkozunk. Szeretettel várunk Mindenkit!

Csókakő

Hálásan köszönjük a múlt szombati plébániatakarítást híveinknek. Szeretnénk elkezdeni plébániánk épületének megújítását, hogy az közösségi térré válhasson egyházközségünk számára. Külön köszönjük Visegrádi Józsefnek a munka szervezését, irányítását!

Jövő vasárnap délután 3 órától a szokásos élő passiójátékra kerül sor településünkön, a vár alatti területről indulva, az új keresztúti ájtatosságot végig járva. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket a közös imádságra, köszönve az előkészületet, felkészülést!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Március

17. v.

12.00

Magyaralmás

Adománygyűjtés: Jótékonysági krumpli parti a plébánián (Karitász)

 

Templomainkban

Édesapák megáldása Szent Józsefhez kötődően

 

Országos gyűjtés a Szentföld javára

23. szo.

15.00

Bodajk

Családos keresztút

24. v.

15.00

Csókakő

Élő passiójáték

25. h.

16.00

Székesfehérvár

Kaszap István emlékmise

 

 

Liturgikus elmélkedés

 

Ma van a Nagyböjt 5. vasárnapja (magyar népi nevén: Feketevasárnap) Még 14 nap van Húsvétig. Az Egyház zsolozsmája így mondja: „Ezek azok a napok, amelyeket meg kell ülnötök a maga idejében, a 14. napon lesz az Úr Pászkája, s a 15.-en ünneplitek a Magasságbeli Úr főünnepét.” A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki a SZENVEDŐ KRISZTUS képe, megjelenik előttünk a Fájdalmak Férfia. Sírjunk miatta és vegyünk részt fájdalmaiban. Az eltakart keresztről: Az Egyház régi szokása, hogy e naptól fogva Nagypéntekig eltakarja a kereszteken a Megváltó alakját. Erre a szokásra többféle magyarázat van: Magyarországon a középkorban minden képet, szobrot és feszületet fekete lepellel takartak el, innét ered a „Feketevasárnap” elnevezés. A századok során aztán ez a lepel a nagyböjt általános színét vette magára, lila lett. A képeket, szobrokat eltakarjuk, amint virággal sem díszítjük a templomot, úgy ezekkel sem akarjuk ékesíteni az Isten házát, mert az egyre közeledő Nagyhéten csak a legfontosabbakra akarunk figyelni. Egyes korokban az ékkövekkel díszített keresztet is el akarták fedni, mint a Nagyhéttől idegen pompát. El akarták fedni a keresztet azért is, hogy ne váljék megszokottá. Nagypénteken majd a kinyilatkoztatás erejével jelenik meg előttünk a lepel alól lassanként előtűnő kereszt, rajta a megölt Istenfiával. Addig azonban, a szenvedés eme két hetében nem látjuk a keresztet, mégis ünnepeljük. A letakarásnak van egy másik, manapság elfeledett, azonban nagyon ősi és mélyen emberi oka, értelme. A szentet eltakarjuk, mert azt az emberi szem nem képes felfogni. Az ókori Kelet vallásaiban ugyanúgy megtaláljuk ezt a motívumot, mint az Ószövetségi Szent Sátornál, Mózes elfödött arcánál. A liturgiában ma is megmaradt a cibóriumra akasztott vélum, azaz kis selyem köpeny, a szentségi áldáskor használt vélum – a pap selyem stólája, és egyes helyeken a tabernákulum előtti fátyol használatában. A letakart kereszt jelzi, hogy alatta valami első látásra nem érthető, magán túlmutató jel, szentség van! Nagypénteken majd szentségként, kegyelemközvetítőként jelenik meg a Kereszt. Erről beszél a szentmisében a prefáció is: „a Kereszt kimondhatatlan ereje hirdeti Krisztus győzelmét a világ felett”. Ez a kimondhatatlanság, misztérium-jelleg jelenik meg a kereszt letakarásában.

 

 

Nagyböjt 5. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2024.
március17-től március 24-ig

 

Szombat 03.16      vasárnapi vigíliák                    

          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Balinka 16.30 Igeliturgia SZM
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Ivanics Sándor és +szüleiért Sándor és Julianna lelki üdvükért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 03.17     Nagyböjti 5. vasárnapja – fekete vasárnap                                        I. hét     Ho 60, ÉE 541, 543, 118, 63        
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM utána Keresztút
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Radics József és felesége +Teréz élő és +családtagok OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Elhunyt István és Hajnalka szülőkért haláluk évfordulóján, élő és elhunyt családtagokért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Pintér Ferenc lelki üdvéért OA
          Iszkaszentgyörgy 9.00 Keresztút, 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kovács Sándorért, lányáért Erzsébetért, élő és elhunyt családtagokért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. elhunyt Sándorért, halálának évfordulóján MT
          Zámoly 10.30 Keresztút, 11.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Beteg gyógyulásáért MT
Hétfő 03.18          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Márk László halálának 3. évfordulója alkalmából, valamint élő és +családtagokért MT

          Sárkeresztes 18.00 Keresztút SZM

          Fehérvárcsurgó 18.30 Keresztút
Kedd 03.19            SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE (FÜ)          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. +József férj, édesapa és szülők testvérek lelki üdvéért MT
Szerda 03.20          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Tamás állapotának javulásáért és a családért OA
Péntek 03.22          
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 17.15 Keresztút, 18.00 Énekes mise, int. +Balassa Béla +5. évf., élő és +családtagokért OA
          Csákberény 18.00 Keresztút
          Magyaralmás 17.30 Keresztút, 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 03.23          
          Bodajk 9.30 Zarándokmise, int. c. Tóth Kálmán
          Bodajk 13.00 Makkai Gergő keresztelése OA

          Bodajk 15.00 Családos keresztút OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Suszter Dzsenifer halálának 2. évfordulójára HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Zahola József és fia József lelki üdvéért, és a Zahola és Wachtler család elhunyt és élő tagjaiért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 03.24     Virágvasárnap – piros – barkaszentelés, passió                                 II. hét       Ho 77, ÉE 802, 543, 134, 82  
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA utána keresztút TZS
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Trampler Antal lelki üdvéért és +szüleiért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.00 Keresztút, 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Polyák Ibolya +1. évf,, a Polyák és Sulák család élő és +tagjaiért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 10.30 Keresztút, 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT

Scroll Up