Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Nagyböjt 2. vasárnap, 2024. február 25.

„…’A felhőből szózat hallatszott: ’Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!’”

Mk 9,7b

A mai vasárnap van templomainkban az országos gyűjtés a katolikus oktatás javára. Előre is köszönjük adományaikat!

Több településen (Csákberény, Fehérvárcsurgó, Zámoly, Magyaralmás, Bodajk, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Sárkeresztes) is keresztúti imádságot tartunk a nagyböjti szent időben. A hirdetésben olvashatóak az egyes településeken végzett imádságok kezdési időpontjai.

Páran jelezték a lelkipásztori körzetből, hogy szeretnének felnőttként megkeresztelkedni, vagy szeretnének elmélyülni hitünk igazságaiban. Számukra márciustól kezdődően, minden elsőszombaton, délután fél 5 órától tartunk előkészítő alkalmakat. Jelentkezni az atyáknál lehet, szeretettel várva mindenkit, aki a szentkeresztségben nagykorúként kíván részesülni, vagy épp hitünk tanításában kíván gazdagodni. (Az első ilyen alkalomra jövő szombaton, március 2-án kerül sor, délután fél 5 órai kezdettel a bodajki plébánián.)

Bodajk

Nagyböjt péntekjein, negyed 6 órától – időjárástól függően – a zarándokudvaron vagy a kálvárián keresztutat imádkozunk. Szeretettel várunk Mindenkit!

Kegytemplomunk éves nagytakarítását, portalanítását szervezzük a héten hétfő, kedd és szerdai napokon. Kérünk híveinktől a munkálatokhoz a hétfői napon férfi-, illetve szerdai napon asszonyi segítséget délelőtt 9 órai kezdettel.

Pénteken, elsőpéntek lévén, az esti szentmise után szentségimádást tartunk kegytemplomunkban.

Csókakő

Március 9-én, két hét múlva szombaton, reggel 8 órától a csókakői plébániaház és udvar rendberakásához kérjük híveink segítését. Előre is köszönve a közös összefogást, munkavégzést!

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Február
24. szo.10.00Burok-völgyCsaládos hóvirág-túra
16.30BodajkCsaládos liturgia
25. v. TemplomainkbanOrszágos gyűjtés – Katolikus iskolák javára
Március
2. szo.16.30BodajkKatekumenális felkészülés
4. h.16.15BodajkHitoktatói megbeszélés
9. szo.8.00CsókakőPlébánia nagytakarítás
16.30MagyaralmásCsaládos liturgia
10. v.16.00BodajkElsőáldozási előkészítő I. (Bűnbánat)
13. sze.17.00BodajkFatimai engesztelés
15. p.16.00Bodajk„Ifjú Tehetségek” koncert

Liturgikus elmélkedés

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo 51, 3-4. 8: PL 54, 310-311. 313)

A törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett

Az Úr feltárja dicsőségét a választott tanúk előtt: testét, mely éppen olyan test, mint a miénk, oly tündöklő fényességbe öltözteti, hogy arca ragyog, mint a nap, ruházata pedig szikrázóan fehér, mint a hó. Színeváltozásával elsősorban azt akarta, hogy tanítványai szívében ne verhessen gyökeret a botránkozás a keresztje miatt; és az a megaláztatás, amelyet szenvedésével együtt önként vállalt, meg ne zavarja hitükben azokat, akik előtt feltárta az elrejtett méltóság nagyságát. Másodszor, de nem kisebb gondoskodással az Egyház reménységét alapozta meg: ismerje fel Krisztus egész teste, hogy milyen változás vár rá, a tagok pedig remélhessék, hogy ugyanabból a dicsőségből részesednek, amely már a főt körülragyogta. Erről beszél az Úr, amikor dicsőséges eljöveteléről jövendöl: Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában (Mt 13, 43). Ugyanerről tanúskodik Szent Pál apostol is: Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők, véleményem szerint, az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk (Róm 8, 18). És ugyanő hirdeti: Meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen (Kol 3, 3-4). … Benne teljesült be a prófétai előképek ígérete és a törvény előírásainak célja; jelenlétével igazolja a prófétákat, kegyelmével teljesíthetővé teszi a parancsolatokat. A szent evangélium hirdetése szilárdítsa meg tehát mindnyájatok hitét, és senki se szégyellje többé Krisztus keresztjét, mert ezzel váltotta meg a világot. Ezért senki se féljen, ha szenvednie kell az igazságért, és senki se kételkedjék az ígéretek teljesítésében, mert az a dolgok rendje, hogy a munka után következik a pihenés, s a halál kapuján át vezet az út az életbe. Hiszen ő elvállalta szegényes létünk minden nyomorúságát, és így az ő erejével majd mi is legyőzzük azt, amit ő legyőzött, és elnyerjük azt, amit ígért, csak tartsunk ki az ő megvallásában és szeretetében. Mert akár parancsok teljesítéséről, akár megpróbáltatások elviseléséről van szó, mindig csendüljön meg a fülünkben az említett szózat, az Atya szava: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok (Mt 17, 5).

Nagyböjt 2. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2024. február 25-től március 3-ig

Szombat 02.24      vasárnapi vigília          
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Édesanyáért OA
          Bodajk 16.30 Családos- gyerekmise, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Teréz és József szülőkért haláluk évfordulóján, Jencski és Kovács család élő és + tagjaiért  c. Harmai Gábor
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 02.25     Nagyböjt 2. vasárnap – lila                                                  II. hét       Ho 59, ÉE 533, 535, 140, 70
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Margit és +János szülőkért, valamint + Józsefért és + szülei lelkük üdvéért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. c. Faragó András
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Miklós Gyula lelki üdvéért születésének 100. és halálának 23. évfordulójára OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Bokor Elemérné, sz. Boros Margit lelki üdvéért MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés János, felesége Dávid Anna, fiuk János, élő és +családtagokért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 10.30 Keresztút, 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG

Hétfő 02.26          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA

          Sárkeresztes 18.00 Keresztút

          Fehérvárcsurgó 18.30 Keresztút
Kedd 02.27          
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. +Rácz János halálának 3. évfordulójára OA
Szerda 02.28          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 03.01         elsőpéntek         
          Fehérvárcsurgó 16.30 Sírszentelés, 17.00 Énekes mise, int. +Laki Zsolt lelki üdvéért, akinek a temetése 02.23-án volt HG

          Csákberény 18.00 Keresztút
          Bodajk 17.15 Keresztút, 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 17.30 Keresztút, 18.00 Énekes mise, int. szenvedőkért HG
          Bodajk 18.45 Szentségimádás MT
Szombat 03.02      elsőszombat          
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére MT
          Söréd 11.30 Szabó Benedek keresztelése MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS

          Kincsesbánya 16.30 Igeliturgia MI /utolsó szervezett alkalom/
          Bodajk 16.30 Prohászka Imaszövetség Imaórája KT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Török Sándor édesapáért és élő családjáért OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 03.03          Nagyböjt 3. vasárnapja – lila                                                          III. hét     Ho 229, ÉE 538, 540, 135, 71
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Schweighardt Márton lelki üdvéért OA
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Reichardt János és felesége +Galler Róza, +Müllner Ruppert és felesége +Stollmár Gizella HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Balikó György és felesége Várnagy Rózsa, valamint elhunyt és élő családtagokért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Testvérünk és családja gyógyulásáért MT
          Iszkaszentgyörgy 9.00 Keresztút, 9.30 Igeliturgia SZM
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Tóth család elhunyt tagjaiért HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 10.30 Keresztút, 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG

Scroll Up