Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiÉvközi 5. vasárnap, 2024. február 4.

„Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.”

Mk 1,22

Mai vasárnap a liturgiák végén szolgáltatjuk ki a szokásos Balázs-áldást, illetve megszenteljük a hívek által hozott gyertyákat.

Jövő vasárnap, február 11-én van az Lourdes-i jelenéshez kapcsolódóan a Betegek Világnapja. Ekkor szeretnénk kiszolgáltatni templomainkban (Sárkeresztesen és Magyaralmáson a rákövetkezendő héten) a vasárnapi szentmisék keretében a betegek szentségét mindazoknak, akik kérik azt. Külön nem kell jelentkezni a szentség felvételére, de imádsággal, szentgyónással, lelkiekben készüljünk a szentkenet felvételére!

Továbbra is hirdetjük, hogy március 15-17-ig, a nemzeti ünnephez kapcsolódó hosszú hétvégén, a bodajki Szent Imre Zarándokházban két és fél napos lelkigyakorlat lesz „Taníts minket imádkozni” címmel, Ádám Miklós atya, az esztergomi szeminárium biblikus teológia tanárának vezetésével. Lehetőség lesz a környékbelieknek, hogy bentlakásos vagy bejárós formában csatlakozzanak a külsős szervezésű lelkigyakorlathoz. Részletes információ Vadas Tamásné Hajnalkánál kérhető a vadasne.hajnalka@gmail.com email-címen, vagy a 70/214-45-90-es telefonszámon. (Már csak pár hely maradt, kérjük mielőbb jelentkezzenek, akik szeretnénk részt venni a lelkigyakrolaton!)

Jövő szombaton, február 10-én Magyaralmáson, délután fél 5 órától családos- gyerekszentmisét imádkozunk. Szeretettel várjuk a családokat, gyerekeket, fiatalokat!

 

Közös programok

Dátum Időpont Helyszín Esemény
Február
10. szo. 16.30 Magyaralmás Családos liturgia
20.00 Bodajk Karitász bál
11. v.   Templomainkban A betegek világnapja – Betegek szentségének felvétele a szentmisékben
13. k. 17.00 Bodajk Fatimai engesztelés – c. Kertész Péter atya
24. szo. 16.30 Bodajk Családos liturgia  
25. v.   Templomainkban Országos gyűjtés – Katolikus iskolák javára  

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspöknek a Galata-levélhez fűzött magyarázatából, (Praefatio: PL 35, 2105-2107)

Értsük meg Isten kegyelmének ajándékát!

 

Amikor a galatákhoz ír az Apostol, akkor az a célja, hogy belássák: Isten kegyelmének ajándéka folytán ők már nincsenek alávetve az ószövetségi törvénynek. Amikor ugyanis meghirdette nekik az evangélium kegyelmét, akadtak néhányan a választott népből, akik, noha névleg már keresztények lettek, de még nem értették meg teljesen a kegyelem ajándékát, ezért továbbra is meg akarták tartani a terhes ószövetségi törvényeket. Az Úristen azonban nem a megigazult emberekre, hanem a bűn szolgáira rótta rá e törvények terhét. A bűnös emberek azért kapták Istentől ezt az igazságos törvényt, hogy nyilvánvalóvá legyen a saját bűnük; de a törvény nem törölte el a bűneiket. Hiszen a bűnöket semmi más el nem törli, csak annak a hitnek a kegyelme, amely a szeretet cselekedeteiben lesz nyilvánvaló. De a galaták, akik, bár ennek a hitnek kegyelmében éltek, továbbra is meg akarták tartani ezeket a terhes törvényeket, és azt bizonygatták, hogy az evangélium csak úgy válik a javukra, ha vállalják az ószövetségi néphez való tartozás jelét, a körülmetélést, és megtartják a zsidó szertartás többi külsőleges előírásait is. Ezért azután Pál apostolt, aki az evangéliumot hirdette náluk, gyanúsnak kezdték tartani, mintha nem tartaná meg a többi apostol eljárását, akik a pogányokra is rákényszerítették a zsidó előírásokat. Az ilyen emberek botránkozása miatt volt Péter apostol is engedékeny, és így keveredett kétszínűségbe, mintha maga is azt tartaná, hogy a pogányoknak nem használ semmit az evangélium, ha nem tartják be a zsidó törvény előírásait. Ebből a kétszínűségből éppen Pál apostol mentette ki őt, amint ebben a levélben is megírja. Ugyanerről a kérdésről van szó a rómaiakhoz írt levélben is. De úgy tűnik, van valami különbség, mert a római levélben már eldönti a kérdést, és véget vet annak a vitának, amely a zsidókból és a pogányokból lett hívők között támadt. Ebben a levélben viszont azoknak ír, akiket már megzavart a zsidókból lett keresztények tekintélye, és akiket rábírtak arra, hogy tartsák meg az ószövetségi törvény előírásait. Már ugyanis kezdték elhinni nekik, mintha Pál apostol nem a való igazat hirdetné, amikor nem akarja, hogy körülmetélkedjenek. Ezért kezdi így a levelét Pál apostol: Csodálkozom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz (Gal 1, 6). Ezzel a bevezetéssel tehát röviden jelzi is írásának tárgyát. Jóllehet már a beköszöntőjében, amelyben magát nem embertől, nem is ember által (Gal 1, 1) lett apostolnak mondja – ilyen kitételt más levelében egyáltalán nem találunk –, elég világosan rámutat arra, hogy akik másokkal ilyeneket elhitetnek, azok nem Istentől, hanem emberektől vannak. De rámutat arra is, hogy az evangéliumi tanúságtétel tekintélyét illetőleg őt nem szabad a többi apostolnál alávalóbbnak tartani, mert ő nem embertől és nem ember által, hanem Jézus Krisztus és az Atyaisten rendeléséből apostol.

 

Gyertyák megáldása: Könyörögjünk. – Istenünk, a te Igéd szentel meg mindent. Áraszd ki bőséges áldásodat ezekre a gyertyákra. Add, hogy akik ezeket szent akaratod szerint Neked hálát adva, meggyújtva imádságra használják, szent neved segítségül hívására nyerjenek Tőled testi-lelki erőt és üdvösséget, Tőled ki a Világ Világosságaként felragyogtatod életünket, és megtanítasz, hogy egészen elégő áldozattal merjünk szeretni Téged és egymást. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

 

Szent Balázshoz kötődő áldás: Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.

 

Évközi 5. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2024. február 4-től február 11-ig

 

Szombat 02.03      vasárnapi vigília
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Bodajk 16.30 Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 02.04     Évközi 5. vasárnap – zöld                                                    I. hét        Ho 223, ÉE 590, 595, 119, 203 ill. 146

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Schweighardt Sebestyén, valamint szülei és testvérei lelki üdvéért MT
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács Ambrusért és feleségéért +Magdolnáért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Mária édesanyáért, nagymamáért, dédmamáért halálának 5. évfordulója alkalmából, valamint elhunyt és elő családtagokért MT, +Nagypapáért + évf. HJ (Mária Rádió országos adása élőben közvetíti)
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Gyöngyösi Pálné sz. Végh Erzsébet lelki üdvéért OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Vessző Jánosért halálának évfordulóján, valamint +szülőkért és +nagyszülőkért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 02.05            Szent Ágota szűz és vértanú (E)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért, Magyar Nemzetünkért és Hazánkért, Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének felajánlva OA
Kedd 02.06            Miki Szent Pál és társai vértanúk (E)          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. OA
Szerda 02.07          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 02.09          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 02.10      Szent Skolasztika szűz (E)        
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Winkler Károly és +feleség Anna, valamint rokonok és hozzátartozók lelki üdvéért OA
          Magyaralmás 16.30 Családos- gyerekmise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 02.11     Évközi 6. vasárnap – zöld                                    II. hét       Ho 225, ÉE 591, 596, 122 v. 123, 161
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Fürész Lajosné sz. Huszár Erzsébet lelki üdvéért, akinek a temetése február 3-án volt HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. +Komlósi István lelki üdvéért +5. évf. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT