Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiÉvközi 2. vasárnap, 2024. január 14.

„…’Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet’”

Jn 1,41b

Szeretettel közöljük, a 2023-as év hitéleti adatait. Ez úton köszönjük híveink mindennemű anyagi és egyéb támogatását, mellyel bármilyen módon hozzájárultak plébániáink fenntartásához. Isten fizesse meg adakozásukat!

Plébániák, fíliákkal együttBalinkaBodajkCsák-berényCsókakőFehérvár-csurgóIszkaszent-györgyIsztimérMagyar-almásSörédZámolyÖsz-szesen
 Hitéleti adatok (Zárójelben az előző évi 2022-es adatok)
Keresztelés(-)48(38)3 (5)10 (6)13 (8)7 (3)1 (3)13 (5)3 (4)2 (10)100 (82)
Esketés(-)9 (16)4 (1)2 (2)3 (9)(-)(-)(-)(-)(1)18 (28)
Temetés3 (4)30 (26)4 (7)8 (7)13 (12)4 (6)8 (9)8 (7)2 (9)3 (5)83 (95)
Elsőáldozók 10 (11) 1066   133 (33)
Adómentes bevételek 2023430.210.-17.635.000.-1.040.120.-1.372.310.-1.167.430.-929.280.-768.545.-1.853.100.-908.975.-1.123.370.-27.228.340.-
Adómentes bevételek* 2022514.915.-16.684.245.-1.111.310.-1.256.385.-1.349.825.-661.265.-832.700.-1.621.585.-921.355.-1.370.355.-26.323.940.-

(*Persely, temetői bevételek. Csak a készpénzes befizetések, az adatok 2023. december 27-ei állapotot tükröznek.)

Bodajk

Az idei évben, február 10-én szombaton este 8 órai kezdettel jótékonysági Karitász (batyus) bált szervezünk Szent Imre Zarándokházunkban. A bál teljes bevételével Karitász szolgálatunk munkáját és a várhatóan nyáron érkező kárpátaljai gyerekek nyaraltatását segíthetjük. A bálra 10.000.- Ft-os támogatójegy váltása szükséges, emellett kérjük tombolafelajánlással is járuljanak hozzá a bál lebonyolításához. Jelentkezni a sekrestyében, illetve Dimovicsné Trádler Hajnalka karitászvezetőnél lehet. Szeretettel várjuk a kedves híveket a közös egyházközségi eseményre, köszönve előre is támogatásukat!

 

Fehérvárcsurgó

Örömmel hirdetjük, hogy Kaszap Központunkból a 2023-as évben szállásdíjból és terembérletből 6.301.000,- Ft bevételünk volt. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a Kaszap Központért bármi munkát is végeztek. Isten áldja meg közösségünket!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

 

Január

13. szo.

17.00-19.00

Bodajk

Fatimai engesztelés

 

16.30

Magyaralmás

Családos- gyerek liturgia

 

21-28.

 

 

Ökumenikus imahét

 

26. p.

18.00

Bodajk

Közös ökumenikus imádság

 

27. szo.

16.30

Bodajk

Családos liturgia

 

 

Liturgikus elmélkedés

Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanúnak az efezusiakhoz írt leveléből

(Nn. 2, 2 – 5, 2: Funk 1, 175-177) Az egyetértésben van az egység

 

Úgy illik, hogy minden módon magasztaljátok Jézus Krisztust, aki megdicsőített titeket; legyetek tökéletesen egyek az engedelmességben; vessétek magatokat alá a püspöknek és a presbitériumnak, hogy így mindenben szentekké legyetek. Nem úgy adok én parancsot nektek, mintha valakinek tartanám magamat. Bár Krisztus nevéért bilincset hordok, mégsem tarthatom magamat tökéletesnek Jézus Krisztusban. Én is csak most kezdek a tanítványa lenni, ezért úgy szólok hozzátok, mint tanítványtársaimhoz. Rászorulok ugyanis arra, hogy megerősítsen engem a ti hitetek, intéstek, béketűréstek és lelkierőtök. Mivel azonban a szeretet sürget, hogy szóljak hozzátok, azért már előzetesen buzdítlak benneteket: legyetek egyek az Isten igéjében! Mert Jézus Krisztus, aki elválaszthatatlan a mi életünktől, az Atya akaratát teszi; ugyanúgy a föld tájaira rendelt püspökök is Jézus Krisztus akarata szerint cselekszenek. Ezért kell a püspök tanításával egyetértenetek, amint azt meg is teszitek. Hiszen a ti jó nevű, Isten előtt dicséretes presbitériumotok úgy össze van hangolva a püspökkel, akár a lantnak a húrjai, így dicsőíti a ti szerető egyetértéstek Jézus Krisztust. De ti magatok is mindnyájan egyesüljetek egy olyan kórusba, amelyben Isten dallamát veszitek át az egységben, és egy hangon énekeltek Jézus Krisztus által az Atyának, hogy így meghallgasson titeket, és jó cselekedeteitekből megtudja, hogy Fiának vagytok tagjai. Üdvös tehát, hogy megmaradjatok szilárd egységben, mert így kaptok részt Isten életéből. Ha én rövid idő alatt olyan kapcsolatba léptem a ti püspökötökkel, amely nem emberi, hanem már lelki kapcsolat, akkor világos, hogy mennyivel boldogabbnak tartalak titeket, akik annyira egyek vagytok vele, mint az Egyház Jézus Krisztussal és mint Jézus Krisztus az Atyával, hogy minden egységben forrjon össze. Senki tévedésben ne legyen: ha valaki kiesik az oltár közösségéből, az nem részesül Isten kenyerében. Ha már egy-egy hívő ember imádságának is nagy ereje van, akkor mennyivel hatékonyabb a püspök és az egész Egyház együttes imádsága!

Évközi 2. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2024. január 14-től január 21-ig

 

Szombat 01.13      vasárnapi vigília         
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +János és +Magdolna testvérekért, Magdolna fiáért, +Lászlóért HG

          Magyaralmás 16.30 Családos gyerek Igeliturgia SZM
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Családért, gyógyulásért, megtérésért OA, +Szülök (a.) HJ
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 01.14     Évközi 2. vasárnap – zöld                                                   II. hét       Ho 220, ÉE 587, 596, 109, 152
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Fürész György és felesége +Gállai Katalin, valamint elhunyt családtagok lelki üdvéért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Nagy Erika +10. évf. MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Empreger János +7. évf. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Steiner Mártonné sz. Kaiser Márta +3. évf. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Laki György József lelki üdvéért, akinek a temetése 2024.01.06-án volt OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 01.15          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 01.16          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Családért OA
Szerda 01.17          Szent Antal apát (E)          
          Zámoly 15.00 Harangozás
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Csütörtök 01.18    Árpád-házi Szent Margit szűz (Ü)          
          Zámoly 11.00 Harangozás
Péntek 01.19          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 01.20      Boldog Özséb áldozópap (e)          
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Balinka 16.30 Igeliturgia FBÁ
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Rézmann családért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 01.21     Évközi 3. vasárnap – zöld                                                    III. hét      Ho 221, ÉE 588, 597, 112, 150
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Preszter Imréért, testvéreiért Lászlóért és Gézáért, szüleikért Preszter Ferencért és Preszter Margitért, ill. +Posztl Miklós és felesége +Lendl Mária lelki üdvéért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int.
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. elhunyt Istvánért, halálának első évfordulóján OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Marika néni lelki üdvéért MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA