Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiAdvent 4. vasárnap – 2023. december 24.

„Harmatozzatok egek, felülről, és a felhők hullassanak igazságot! Nyíljék meg a föld, teremjen szabadulást, és igazság sarjadjon vele.”

Iz 45,8

Urunk születése – Karácsony – december 25.

 

Mialatt mély csend borult mindenre, és az éjszaka sietős útja közepén tartott, mindenható Igéd, Urunk, királyi trónjáról eljött közénk.

vö. Bölcs 18,14-15

         Áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyt kívánunk híveinknek! Legyen szívünkben az Isteni Kisded békéje, a Teremtő Atya szeretete és az Éltető Szentlélek kegyelme! (Szeretettel: Mórocz Tamás plébános, Horváth József ny. plébános, Oravecki Attila Ferenc h. plébános, Hortyi Gábor kisegítő lelkész, Szendrei Mihály diakónus, Dr. Györgyi Viktor diakónus)

         Köszönjük híveinknek, a karácsonyi takarításban és díszítésben (pásztorjáték szervezésében) nyújtott segítségüket!

                December 27-én Bodajkon az esti 6 órai szentmisében Szent János apostolhoz kötődően ünnepélyes borszentelést végzünk. Szeretettel várjuk a bortermelőket, szőlősgazdákat, akik áldást kívánnak kapni munkájuk gyümölcsére.

December 31-én, jövő vasárnap lesz a Szent Család: Jézus, Mária és József ünnepe. A jövő hétvégi liturgiákban megáldjuk a családokat, kiket szeretettel várunk templomainkba, amikor egyben hálát adunk az idei esztendőért is.

Szeretnénk a karácsonyi szentmisékben külön is megköszönni híveinknek az ez évi adakozásukat és egyben kérni, hogy a megemelkedett fenntartási költségeink miatt segítsék továbbra is adományaikkal plébániáink fenntartását. Kizárólagosan az egyházi hozzájárulásból és a perselyadományokból, mint bevételi forrásokból kell ellátnunk az egyes templomok és közös hivatal működését. Köszönjük, ha adakozásukkal segítik továbbra is közösségeink és közösségi tereink (templomaink) működtetését!

 

Közös programok

Dátum Időpont Helyszín Esemény
December
23. szo. 17.00-19.00 Bodajk Gyóntatás
27. sze. 18.00 Bodajk Szent János-napi borszentelés
31. v.   Templomainkban Szent Család vasárnapja-Családok megáldása

 

Liturgikus elmélkedés

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo 1 in Nativitate Domini, 1-3: PL 54, 190-193)

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat!

 

Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünnepeljük; annak az életnek a születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól való félelmet, és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk.

Senki sincs ebből az örömből kizárva, egyformán mindannyiunknak megvan a közös okunk arra, hogy örvendezzünk. A mi Urunk ugyanis, mint a bűnnek és a halálnak a legyőzője jött közénk, hogy miként senkit sem talált köztünk bűntelennek, ugyanúgy mindnyájunkat megváltson. Vigadjon a szent, mert közeleg győzelmi pálmája. Örüljön a bűnös, mert megbocsátásra kap meghívást. Örvendezzék a pogány is, mert őt is az életre hívják!

Az Isten Fia ugyanis az idők teljességében, amelyet Isten bölcsességének kifürkészhetetlen mélysége rendelt el, felvette emberi természetünket, hogy kibékítsen minket annak Alkotójával, és legyőzze a halált hozó sátánt, azzal az emberi természettel, amely felett előbb a sátán győzedelmeskedett.

Urunk születésekor az angyalok ujjongva éneklik és hirdetik: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek! (Lk 2, 14) Mintegy előre látják, hogy felépül az új mennyei Jeruzsálem a világ minden nemzetéből. Ó, mily kimondhatatlan az Isten jóságos intézkedése, és mennyire kell, hogy örömet szerezzen ez minden földi embernek, amikor ennyire örülnek neki még a magasságbeli angyalok is.

Szeretteim! Adjunk hálát az Atyaistennek a Fiú által a Szentlélekben! Ő megkönyörült rajtunk nagy irgalmasságában, amellyel szeretett minket, és bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket (vö. Ef 2, 5), hogy őbenne új teremtmény legyünk, és új alkotás.

Vessük le tehát a régi embert cselekedeteivel együtt! Krisztus születésében részesedve mondjunk ellent a test kívánságainak!

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Az isteni természet részesévé lettél, vissza ne térj ismét a hozzád méltatlan régi romlottságba. Fontold meg, milyen Főnek és Testnek lettél tagja! Ne feledd el soha, hogy Isten a sötétség hatalmából ragadott ki, és áthelyezett téged az Ő világosságába és országába.

A keresztség szentségében a Szentlélek temploma lettél, fönséges Lakódat el ne űzd gonosz cselekedetekkel magadtól, nehogy ismét a sátán szolgaságába kerülj: mivel Krisztus vére a te nagy váltságdíjad!

 

Karácsony liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. december 24-től december 31-ig

 

Szombat 12.23       vasárnapi vigília – „Ó Emmánuel!”        

          Bodajk 17.00-19.00 Gyóntatás HJ
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 19.00 Igeliturgia SZM

Vasárnap 12.24      ADVENT 4. VASÁRNAPJA                                                                    IV. hét      Ho 8, ÉE 504, 506, 135,

          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT

URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY – Vigília                                        Ho 25, ÉE 514, 616, 25, 29, 18, ÉE 45

          Sárkeresztes 15.30 Igeliturgia SZM

          Balinka 16.00 Igeliturgia Dr.GYV         
          Magyaralmás 17.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 16.00 Énekes mise, int. Takács család elhunyt és élő tagjaiért HG
          Iszkaszentgyörgy 17.00 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 17.30 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. MT
          Zámoly 19.00 Énekes mise, int. HG
          Isztimér 22.00 Énekes mise, int. OA

          Bodajk 24.00 Énekes mise, int. MT

          Csókakő 24.00 Énekes mise, int. OA
Hétfő 12.25          URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY (FÜ)                                          ÉE 45, Ho 21, ÉE 517, 519, 18, 23, 32
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. OA
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Máder Lászlóné lelke üdvéért, halála évfordulóján. Elhunyt és élő családtagokért. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 12.26             Karácsony nyolcadának 2. napja                                                        Ho 32, ÉE 517, 519, 32, 18, 19 v. 16 
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Radics Béla, +felesége Mária ,fiúk+ Béla, valamint + Márta OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. MT
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 18.00 Énekes mise, benne Ascherl Gábor keresztelés, bérmálás, elsőáldozás int. OA
Szerda 12.27          Szent János apostol és evangélista – Szent János napi borszentelő          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Ivanics Jánosért, +idősebb és ifjabb Rézmann Jánosért, valamint élő Jánosokért MT
Péntek 12.29          Karácsony nyolcadának 5. napja      
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 15.00 +Csizmadia Istvánné sz. Szabó Ilona Mária énekes temetése, harangozás, utána gyászmise MT
          Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Szombat 12.30       Karácsony nyolcadának 6. napja          
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
Vasárnap 12.31      A Szent Család: Jézus, Mária és József – Családok megáldása        ÉE 45, Ho 21, ÉE 517, 519, 29, 23, 19 este 41
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. elhunyt édesapáért és nagyszülőkért OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Keresztény Ferenc lelki üdvéért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás

Scroll Up