Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Advent 2. vasárnap – 2023. december 10.

„Sion népe! Íme, jő az Úr, a népek váltságára; s hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére!”

Zsolt 79,2-3

Megyéspüspök atya szeretettel hív bennünket december 17-én, jövő vasárnap, az este 5 órakor kezdődő szentmisére a Prohászka emléktemplomba, amikor megemlékezünk Kaszap István halálának 88. évfordulójáról. A szentmise után Kaszap István sírjához vonulunk, és imádkozunk mielőbbi boldoggá avatásáért.

Szerdán, december 13-án este 5 órától fatimai engesztelést tartunk bodajki bazilikánkban, ez lesz lelkipásztori körzetünk adventi lelkigyakorlata is egyben. A 6 órakor kezdődő ünnepi szentmisét, 5 órától ünnepélyes szentolvasó imádságot előzi meg, mely alatt gyóntatást biztosítunk. Szeretettel várunk Mindenkit!

Elkezdtük a betegek, idősek látogatását. Kérjük híveinket, most különösen is fordítsunk időt azok felkeresésére, akik már betegségükből, vagy életállapotukból kifolyólag nem tudnak templomba jönni. Szívesen elmegyünk hozzájuk, meglátogatjuk őket. Kérjük jelezze, aki tud ellátatlan beteg testvérről, aki szeretné, hogy meglátogassuk.

Bodajki kegytemplomunkban, a jövő héten szombaton, december 23-án este 5 és 7 óra között gyónási lehetőséget biztosítunk.

 

Bodajk

Szeretettel hirdetjük, hogy városunkkal közösen szervezve, ünnepi műsorokkal színesített gyertyagyújtás lesz az adventi vasárnapokon délután 4 órától bazilikánkban.

Katolikus Karitászunk jövő hétvégéig bezárólag pénzadományt gyűjt a rászoruló családok karácsonyi csomagjaira a mellékoltáron kitett gyűjtődobozban. Köszönjük adakozásukat! Kérjük egyben híveinket, segítsék karitász szolgálatunk munkáját azzal, hogy jelzik azok nevét, címét, akik idén töltötték be a 75. életévüket és településünkön laknak. (Szeretnénk karácsonyi szeretetcsomaggal megajándékozni őket.)

Szerdán az esti szentmise után negyed 8 órától képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián, szeretettel várjuk a testületi tagokat az ülésre!

 

Iszkaszentgyörgy

Örömmel jelezzük a kedves hívek felé, hogy önkormányzatunk felajánlásából templomunk díszvilágítást kap. Köszönjük ezúton is településünk vezetésének e nemes felajánlást.

 

Közös programok

Dátum Időpont Helyszín Esemény
December
13. sze. 17.00 Bodajk Fatimai engesztelés
22. p. 17.00 Csókakő Karácsonyi jótékonysági koncert
23. szo. 17.00-19.00 Bodajk Gyóntatás
27. sze. 18.00 Bodajk Szent János-napi borszentelés

 

Liturgikus elmélkedés

Cezáreai Özséb püspöknek Izajás könyvéhez írt magyarázatából (Cap. 40: PG 24, 366-367)

A pusztában kiáltónak szava

 

A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek Istenünk ösvényeit! (Mt 3, 3) Nyíltan kimondja, hogy mindazoknak, amik a jövendölésekben foglaltatnak, nem Jeruzsálemben, hanem a pusztában kell megtörténniük, vagyis elmondja: minek kell megtörténnie, hogy az Úr dicsősége megjelenjék, és minden ember megismerje Isten üdvözítő akaratát. Mindez a történelem tanúsága szerint szóról szóra akkor teljesedett be, amikor Keresztelő János a Jordán pusztájában az Úr üdvözítő eljövetelét meghirdette, ahol az Isten üdvösségterve nyilvánosságra jutott. Mert Krisztus és az ő dicsősége akkor lett nyilvánvaló mindenki előtt, amikor megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállott, és megnyugodott fölötte, és ez az atyai hang hallatszott, amely bizonyságot tett a Fiúról: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! (Mt 17, 5) E szavak azt fejezik ki, hogy Isten ősidők óta a járatlan és áthatolhatatlan pusztaságba készül jönni. …  Az úttalant és rögöset elsimíttatja, hogy az érkező Úr bevonulhasson. Készítsétek az Úr útját (Mt 3, 3): ez az az evangéliumi meghirdetés és új vigasztalás, amely arra irányul, hogy Isten üdvözítő akaratát minden ember megismerje. Menj föl egy magas hegyre, te, aki jó hírt viszel Sionnak: és engedd ki a hangod, jól engedd ki, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek (Iz 40, 9). Ezek a mondatok jól kapcsolódnak az előbbiekhez, és alkalmas módon utalnak az evangélistákra, akik hirdetik Isten eljövetelét: az emberekhez, miután előbb a pusztában kiáltó szóról adtak hírt. Vagyis helyes sorrendben követi a Keresztelő Jánosról szóló jövendölést az evangélisták híradása. Mi más lehetne tehát ez a Sion, mint az, amelyet előzőleg Jeruzsálemnek neveztek? Mert az is hegy volt, amint a Szentírás megemlíti: Sion hegye ez, amelyen laktál (vö. Zsolt 73, 2). Az Apostol pedig: Ti Sion hegyéhez járultatok (Zsid 12, 22). Vajon talán a régi választott népből kiemelt apostoli kar az, amelyről itt szó van? Mert hiszen az apostoli kar ez a Sion, ez a Jeruzsálem, amely Isten üdvösségét elfogadta. Ez csatlakozik fönségesen az Isten hegyéhez, tudniillik Isten egyszülött Igéjéhez. Ennek adja a parancsot, hogy ott fönt a magas hegyen hirdessék az üdvösség igéit. De ki az, aki ezt az örömhírt hirdeti, ha nem az evangélisták kara? Mert mit jelent örömhírt hirdetni? Minden embernek, de mindenekelőtt Júda városainak, hirdetni Krisztus földi eljövetelét.

 

Advent 2. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. december 10-től december 17-ig

 

Szombat 12.09      vasárnapi vigília          
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Kardos Lajos és felesége +Hoffer Erzsébet, valamint fiúk +Róbert lelki üdvéért HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Hódos Károly Béla halálának 5. évfordulójára MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 12.10     ADVENT 2. VASÁRNAP – viola                                                          II. hét       Ho 3, ÉE 507, 503, 134, 6            
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Reichardt Jánosért, +feleségéért Teréziáért és +gyermekeiért OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Bankó Ferenc + évf., élő és elhunyt családtagokért MT, +Hegyi Jánosné + 3. évf. HJ

          Csákberény 9.00 Harangozás +Boha Gyuláné temetésére
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Végh Józsefné lelki üdvéért halálának 12. évfordulójára HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Imréért, +szülőkért és +testvérekért MT
Hétfő 12.11          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 6.00 Csendes mise, int. HG
          Magyaralmás 6.00 Énekes mise, int. MT
          Csákberény 9.00 Harangozás +Boha Gyuláné temetésére
Kedd 12.12          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 6.00 Énekes mise, int. MT
          Söréd 6.00 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 8.30 +Répási Józsefné sz. Deszát Mária csendes temetése OA
          Csákberény 9.00 Harangozás +Boha Gyuláné temetésére
Szerda 12.13          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért OA
          Magyaralmás 6.00 Énekes mise, int. MT
          Zámoly 6.00 Igeliturgia SZM
          Csákberény 9.00 Harangozás +Boha Gyuláné temetésére
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. MT, 18.00 Énekes mise int. MT utána képviselőtestületi ülés
Csütörtök 12.14          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 6.00 Énekes mise, int. +Nagy András, felesége Mária és elhunyt hozzátartozókért HG
          Magyaralmás 6.00 Énekes mise, int. MT
          Csákberény 9.00 Harangozás +Boha Gyuláné temetésére
Péntek 12.15          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 6.00 Énekes mise, int. MT
          Sárkeresztes 6.00 Igeliturgia SZM
          Csákberény 9.00 Harangozás +Boha Gyuláné temetésére
Szombat 12.16          
          Csákberény 10.00 Énekes gyászmise, int. +Boha Gyuláné sz. Trampler Erzsébet
          Csákberény 11.00 +Boha Gyuláné sz. Trampler Erzsébet énekes temetése, harangozás MT
          Bodajk 11.30 Bari Szabolcs, Bari Amina keresztelése OA
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 12.17     ADVENT 3. VASÁRNAPJA viola v. rózsaszín                                  III. hét     Ho 4, ÉE 509, 506, 144, 11         
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Obuch Sándorért, +feleségéért Máriáért és +fiúkért Sándorért OA
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Csada János halálának 35. és Csada Jánosné halálának 5. évfordulója alkalmából MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Stumfold Lászlóért, feleségéért Terézért és szüleikért OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG