Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiAdvent 1. vasárnap – 2023. december 3.

„Lelkem hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent. Ne ujjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül.”

Zsolt 24, 1-3

Szeretettel hirdetjük a jövő héttől kezdődő roráté és a tervezett szentesti liturgiák kezdési időpontjait: 

roráték: hétfő kedd szerda csütörtök péntek dec. 24. v. dec. 25. h. dec. 26. k.
Bodajk 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 9.30 MT, 24.00 MT 9.30 OA, 18.00 MT 9.30 MT, 18.00 OA
Magyaralmás 17.00 SZM 11.00 MT 11.00 SZM
Iszkaszentgyörgy         17.00 OA 9.30 MT 9.30 SZM
Isztimér           22.00 OA 8.00 SZM 8.00 HG
Zámoly     6.00     19.00 HG 11.00 HG 11.00 GYV
Fehérvárcsurgó       6.00   18.00 MT 11.00 OA 11.00 MT
Csókakő           24.00 OA 11.00 GYV 11.00 HG
Sárkeresztes         6.00 15.30 SZM 8.00 HG  
Balinka             8.00 OA  
Söréd   6.00       16.00 HG 8.00 GYV 8.00 OA
Csákberény           17.30 HG 9.30 HG 9.30 GYV
Kincsesbánya               16.30 MI
Bakonykúti               15.00 MT
Gúttamási               15.00 TZS
Balinka-Mecsér               15.00 OA
Csókakő Idősek Otthona               15.00 HG
Az utolsó roráté szentmise december 22-én pénteken lesz. Adventi lelkigyakorlatos szentmise: Bodajk, december 13-a, szerda este 6 óra.

Bodajk

Szeretettel hirdetjük, hogy városunkkal közösen szervezve, ünnepi műsorokkal színesített gyertyagyújtás lesz az első 3 adventi vasárnap délután 4 órától bazilikánkban.

 

Közös programok

Dátum Időpont Helyszín Esemény
December
3. v. 15.00 Balinka-Mecsér Adventi gyertyagyújtás MT
16.00 Magyaralmás Adventi gyertyagyújtás SZM
Sárkeresztes Adventi gyertyagyújtás HG
Iszkaszentgyörgy Adventi gyertyagyújtás OA
Bodajk Adventi gyertyagyújtás MT
17.00 Fehérvárcsurgó Adventi gyertyagyújtás OA

 

Liturgikus elmélkedés

Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból

(Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874) Krisztus kettős eljövetele

 

Krisztus eljövetelét hirdetjük, nem csupán az elsőt, hanem a másodikat is, amely az elsőnél sokkal dicsőségesebb lesz. Az elsőnél ugyanis béketűrését ismertük meg, míg a másodiknál Krisztus királyi méltósága lesz nyilvánvaló. Legtöbbször ugyanis minden kettős a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Kettős a születése: egyrészt Istentől öröktől fogva, másrészt a Szűztől az idők teljességében. Kettős az alászállás: az első rejtett, mint csendes eső a felhőkből, a második, az eljövendő pedig szembeötlő lesz. Első eljövetelekor pólyába takarva feküdt a jászolban, a másodiknál fénybe öltözködik. Az elsőnél magasra tartotta a keresztet, vállalta a gyalázatot, míg másodszor majd angyali seregekkel körülvéve dicsőségesen érkezik. Tehát ne csak az első eljövetelnek örvendezzünk, hanem várjuk a másodikat is. Amikor az elsőnél azt mondjuk: Áldott, aki jön az Úr nevében, ugyanez legyen hódoló szavunk, amikor angyalaival együtt jelenik meg: Áldott, aki jön az Úr nevében (Mt 21, 9). Nem azért jön el majd a Megváltó, hogy ismét elítéljék, hanem ítéletet fog tartani az őt elítélők felett. Akkor azonban a gonoszoknak, akik oly kegyetlenek voltak vele szemben, hogy keresztre juttatták, azt mondja majd szemükbe: Ti így tettetek, és én hallgattam (vö. Zsolt 38, 10). Először szelíden példát adni, az embereket finoman meggyőzni jött, másodszor pedig szükségszerűen uralma alá kerül mindenki, akár akarja, akár nem. Krisztus mindkét eljöveteléről jövendölt Malakiás próféta: Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek (Mal 3, 1). Ez az első eljövetel.  A másodikról pedig így írt: és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is a mindenható Úr: de ki fogja tudni elviselni jövetele napját, és ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze, és mint a posztóványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és -tisztító mester (Mal 3, 1-4). A két eljövetelre utal Tituszhoz írt levelében Pál apostol: Megjelent megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, s arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesülését: a nagy Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét (Tit 2, 11-13). Látod, mint beszél az első eljövetelről, amiért hálát ad; majd a másodikról, amelyet várunk. Ezért valljuk a ránk hagyományozott hitvallásban, hogy hiszünk abban, aki fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján. De újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Eljön tehát az égből a mi Urunk, Jézus Krisztus. Eljön ennek a világnak a végén, az utolsó napon, megdicsőülve. Ez a világ akkor beteljesedik, és Krisztus ismét megújítja a világot.

Advent 1. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. december 3-tól december 10-ig

 

Szombat 12.02      vasárnapi vigíliák                

          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.00 Igeliturgia MI
          Bodajk 16.30 Imaóra FBÁ
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Ferenc és Mária szülőkért és +Ferenc fiukért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 12.03     ADVENT 1. VASÁRNAP – „B” év – viola                                             I. hét        Ho 2, ÉE 501, 503, 126, 9
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Szülőkért, +nagyszülőkért és +családtagokért MT
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács Ambrusért és feleségéért +Magdolnáért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Nemes Ferenc, Szuna és Neubauer nagyszülők lelki üdvéért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Pap Lászlóné sz. Ozsváth Mária halálának 10. évfordulójára OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Bernáth Imre és felesége Mária, gyermekeik: Imre, Mária, József HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Kovács János halálának 4. évfordulója alkalmából MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 12.04            Rorate-mise – fehér       
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. Szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért, Magyar Nemzetünkért és Hazánkért, Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének felajánlva MT
          Iszkaszentgyörgy 6.00 Csendes mise, int. OA
          Magyaralmás 6.00 Énekes mise, int. HG
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Magyaralmás 15.00 +Makovi Gáborné sz. Klujber Anna énekes temetése, harangozás SZM
Kedd 12.05            Rorate-mise                   
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 6.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 6.00 Énekes mise, int. OA
Szerda 12.06          Rorate-mise                   
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 6.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 6.00 Csendes mise, int. OA
Csütörtök 12.07    Rorate-mise                   
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. MT
          Fehérvárcsurgó 6.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 6.00 Igeliturgia SZM
Péntek 12.08         A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (FÜ)          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. Élő Ivanics János születésnapja alkalmából MT
          Magyaralmás 6.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 6.00 Igeliturgia SZM
Szombat 12.09          
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Kardos Lajos és felesége +Hoffer Erzsébet, valamint fiúk +Róbert lelki üdvéért HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Hódos Károly Béla halálának 5. évfordulójára MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 12.10     ADVENT 2. VASÁRNAP – viola                                                           II. hét       Ho 3, ÉE 507, 503, 134, 6            
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Bankó Ferenc + évf., valamint élő és elhunyt családtagokért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Imréért, +szülőkért és +testvérekért MT

Scroll Up