Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiKrisztus Király vasárnap – 2023. november 26.

„…Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!”

Mt 25,34b

A múlt vasárnapi perselyadományaikat továbbítottuk a helyi és az országos Karitász felé. Köszönjük adományaikat!

Balinka

Bodajk

Csákberény

Csókakő

Fehérvárcsurgó

Iszkaszentgyörgy

Isztimér

Magyaralmás

Sárkeresztes

Söréd

Zámoly

3.200.-

105.245.-

25.480.-

40.620.-

36.450.-

26.600.-

12.200.-

46.570.-

29.500.-

18.410.-

Bodajk

Szeretettel hívjuk a Rózsafüzér Társulati tagokat a december havi elsőszombati, reggeli 8 órai szentmisére, melynek végén kerül sor a 2024. évi titoksorsolásra. Természetesen, akik nem tudnak eljönni erre a szentmisére, azok is megkapják a számukra kihúzott titkokat.

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

November

26. v.

11.00

Fehérvárcsurgó

Alexandriai Szent Katalin templombúcsú – 275 éves évforduló

December

1. p.

17.00

Magyaralmás

Adventi kézműves foglalkozás

3. v.

15.00

Balinka-Mecsér

Adventi gyertyagyújtás MT

16.00

Magyaralmás

Adventi gyertyagyújtás SZM

Sárkeresztes

Adventi gyertyagyújtás HG

Iszkaszentgyörgy

Adventi gyertyagyújtás OA

Bodajk

Adventi gyertyagyújtás MT

17.00

Fehérvárcsurgó

Adventi gyertyagyújtás OA

 

 

Liturgikus elmélkedés

Origenész áldozópapnak az „Imádság” című könyvecskéjéből (Cap. 25: PG 11, 495-499)

Jöjjön el a te országod!

 

„Isten országa” Urunk és Üdvözítőnk mondása szerint „nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van vagy amott” (Lk 17, 21); hanem „az Isten országa bennünk van, mert közel van hozzánk az ige: ajkunkon és szívünkben” (vö. Róm 10, 8). Aki imádkozik azért, hogy jöjjön el Isten országa, az kétségtelenül helyesen teszi, ha azért imádkozik, hogy Isten országa benne megerősödjék, gyümölcsözzék és beteljesedjék. Hiszen a szentek mindegyikében Isten uralkodik, és minden szent engedelmeskedik Isten szellemi törvényeinek, aki szentjeiben lakik, mint jól kormányzott varosban. Az ilyen tökéletes lélekben ott van az Atya, és az ilyenben az Atyával együtt uralkodik Krisztus, eme szavai szerint: „Hozzá megyünk, és lakást veszünk nála” (Jn 14, 23). Isten bennünk levő országa akkor fog folytonos előrehaladásunk révén betetőzéséhez eljutni, amikor beteljesedik az, amiről az Apostol szól: Krisztus – miután minden alája van már vetve átadja „az uralmat Istennek, az Atyának, hogy Isten legyen minden mindenben (1 Kor 15, 28). Ezért hát olyan szerető, ragaszkodó lélekkel, mint amilyen az Igében volt, mondjuk csak szüntelenül mennyei Atyánknak: Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod!” (Mt 6, 9-10). Isten országáról meg kell azt értenünk, hogy amiként ott nincs „köze az igazságnak a gonoszsághoz, és nem fér össze a világosság a sötétséggel, és nem hozható össze Krisztus Beliállal” (2 Kor 6, 14-15), úgy Isten országa sem állhat fenn a bűn országával együtt. Ha tehát azt akarjuk, hogy Isten uralkodjék bennünk, akkor semmi módon se „uralkodjék a bűn a mi halandó testünkben” (Róm 6, 12), hanem sanyargassuk „tagjainkban azt, ami földies” (Kol 3, 5), és hozzunk gyümölcsöt a Szentlélekben, hogy bennünk, mint valami lelki Paradicsomban, maga Isten járjon-keljen, s kizárólag ő uralkodjék bennünk Fölkentjével, Krisztussal. Ö trónoljon bennünk annak a lelkierőnek dicsőségében, amelyet megkapni óhajtunk, s trónoljon addig, amíg bennünk levő valamennyi ellensége „lábainak zsámolyává nem lesz” (vö. Zsolt 109, 1); és meg nem szűnik bennünk az ő ellenségének minden uralma, hatalma és ereje. Már meg is valósulhat mindez mindegyikünkben, és „az utolsó ellenség, a halál is” (1 Kor 15, 26) megszűnhet, úgyhogy Krisztus bennünk mondhatja: „Halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te győzelmed?” (1 Kor 15, 55) Már most megvalósulhat, hogy „romlandó testünk” elnyerje a szentséget és „romolhatatlanságot”, és hogy a „halandó” levetve a halált az Atya „halhatatlanságába” (1 Kor 15, 53) öltözzék, hogy a bennünk lévő Isten uralkodása révén az újjászületés és feltámadás javainak már most is örvendjünk.

 

Évközi 34. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. november 26-tól december 3-ig

 

Szombat 11.25      vasárnapi vigíliák          
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. Elhunyt édesapákért: Miklósért és Róbertért HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.26     KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA – fehér                                  II. hét       Ho 283, ÉE 585, 598, 280/B, 159
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Müllner Ede és +felesége sz. Rézmann Gizella lelki üdvéért OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Szamosiné Kiss Zsuzsáért MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Tóth Lászlóné 80. születésnapjára hálából OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Molnár László OA
          Csókakő 11.00 Zsolnai Gergely keresztelése OA
          Fehérvárcsurgó – Alexandriai Szent Katalin templombúcsú – 275. évf. – 11.00 Énekes mise, int. +Pácser Gyula lelki üdvéért, élő és elhunyt családtagokért MT-HJ
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Gyógyulásért HG
Hétfő 11.27          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 11.28          
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Szent Mihály arkangyal tiszteletére OA
Szerda 11.29          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Hálából az elmúlt 75 évért és a családért OA
Péntek 12.01         elsőpéntek          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA utána szentségimádás
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 12.02      elsőszombat          
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére OA utána 2024. évi rózsafüzér titoksorsolás
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.00 Igeliturgia MI
          Bodajk 16.30 Imaóra FBÁ
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Ferenc és Mária szülőkért és +Ferenc fiukért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 12.03     ADVENT 1. VASÁRNAP – „B” év – viola                                             I. hét        Ho 2, ÉE 501, 503, 126, 9
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. MT
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács Ambrusért és feleségéért +Magdolnáért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Pap Lászlóné sz. Ozsváth Mária halálának 10. évfordulójára OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Bernáth Imre és felesége Mária, gyermekeik: Imre, Mária, József HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Kovács János halálának 4. évfordulója alkalmából MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG

Scroll Up