Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiÉvközi 33. vasárnap – 2023. november 19.

„… Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!”
Mt 25,21b

A mai vasárnap van templomainkban az országos Karitász gyűjtés, perselyadományaikat e céllal fogjuk továbbítani a helyi és az Egyházmegyei Karitász felé. Előre is köszönjük adakozásukat!

A polgári év vége felé érkezve kérjük híveinket, hogy az idei egyházi hozzájárulásukat szíveskejenek befizetni, vagy feladni, átutalni plébániáink számlájára. Köszönjük, hogy erre felhívják családjaik figyelmét is, ahogy külön köszönjük mindazoknak is, akik az egyes településeken az egyházi hozzájárulást szedik.

Bodajki RELIGIO Kegytárgy- és Ajándékboltunkban már kaphatóak a 2024. évi naptárak; egylapos- illetve forgathatós falinaptár, illetve kalendárium formában. Boltunk nyitvatartása: péntek-szombat-vasárnap délelőtt 10 órától délután 3 óráig.

Szeretettel hirdetjük, hogy Fehérvárcsurgón az Alexandriai Szent Katalin templombúcsút jövő vasárnap imádkozzuk 11 órakor, amikor is megemlékezünk a fehérvárcsurgói templom felszentelésének 275. évfordulójáról is.

 

Bodajk

Készülve az idei pásztorjátékra, jövő héten szombaton délután 4 órára várjuk szeretettel mindazokat, akik szívesen részt vennének az idei előadásban.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

November

19. v.

11.00

Magyaralmás

Szent Erzsébet-napi köszöntő

18.00

Bodajk

Szent Erzsébet-napi Karitász-mise

26. v.

11.00

Fehérvárcsurgó

Alexandriai Szent Katalin templombúcsú – 275 éves évforduló

December

3. v.

15.00

Balinka-Mecsér

Adventi gyertyagyújtás MT

16.00

Magyaralmás

Adventi gyertyagyújtás SZM

Sárkeresztes

Adventi gyertyagyújtás HG

Iszkaszentgyörgy

Adventi gyertyagyújtás OA

Bodajk

Adventi gyertyagyújtás MT

17.00

Fehérvárcsurgó

Adventi gyertyagyújtás OA

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspöknek a zsoltárokról szóló fejtegetéseiből (Ps 95, 14. 15: CCL 39, 1351-1353)

Ne álljunk ellene az Úr első eljövetelének, hogy ne féljünk majd a másodiktól!

 

Ujjongjon az erdő minden fája az Úr előtt, mert eljön, jön, hogy ítélje a földet (Zsolt 95, 12). Az, aki egyszer már eljött, majd ismét eljön. Ezt így ígérte meg az evangéliumban: Majd akkor meg fogjátok látni az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin (Mt 26, 64). Mit jelent a majd akkor kifejezés? Nemde az Úr majd akkor jön el, amikor a föld minden népe jajgat? Először igehirdetői által jött el, és betöltötte az egész földkerekséget. Ne álljunk ellene az első eljövetelének, hogy ne féljünk majd a másodiktól! Mit kell tehát tennie egy keresztény embernek? Használnia kell ezt a világot, de nem szabad szolgálnia e világnak. Mit jelent ez? Legyünk olyanok, mint akiknek mindenük megvan, és még sincs semmijük. Az Apostol így tanít: Azt mondom tehát, testvérek: az idő rövid, azért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Azt szeretném, ha mentek volnátok a gondtól (1 Kor 7, 29-32). Akinek tiszta a lelkiismerete, az nyugodtan várja, hogy mikor jön el az Úr. Mert miféle Krisztus iránti szeretet az, amely retteg az ő eljövetelétől? Testvérek, nem szégyelljük magunkat? Szeretjük, és mégis attól félünk, hogy eljön? Valóban szeretjük őt? Vagy inkább a bűneinket szeretjük jobban? Jobb, ha magukat a bűneinket gyűlöljük, és őt szeretjük, aki azért jön majd el, hogy megtorolja a bűnöket. El fog jönni, akár akarjuk, akár nem; abból, hogy mindeddig még nem jött el, nem következik, hogy nem is fog eljönni. Eljön, amikor nem is sejted, és ha felkészülve talál, semmi károd nem lesz abból, hogy nem tudod eljövetele idejét. Ujjongjon az erdő minden fája. Először eljön, és azután megítéli a földet: örvendezve találja azokat, akik hittek az ő első eljövetelében, mert eljön. Igazságosan ítéli meg a földkerekséget, és a népeket az ő igazsága szerint (Zsolt 95, 13). … Távozzatok az örök tűzre! (Mt 25, 41) E szörnyű ítélet hallatára jajveszékelni fognak. De mit tanít egy másik zsoltár? Örök emlékezete marad az igaznak, vészt hozó hírtől nem kell félnie (Zsolt 111, 6-7). Hogyan szól ez a vészt hozó hír? Távozzatok az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült (Mt 25, 41). Aki örül a kedvező ítéletnek, az nem fog félni a szörnyű ítélettől. Ez az az igazságos és ígérete szerinti ítélet. Vajon úgy gondolod, hogy mivel te igazságtalan vagy, majd az igazságszolgáltató nem lesz igazságos? Vagy mivel te hazug vagy, majd az igazság nem lesz igazmondó? Viszont ha te irgalomban akarsz részesülni, akkor légy te is irgalmas másokhoz, még mielőtt ő eljönne: bocsásd meg, amit ellened vétettek, adj abból, amiben bővelkedsz. Hiszen kiéből adsz, ha nem az övéből? Ha a magadéból adnál, az ajándékozás lenne, ámde ha az övéből adsz, az nem más, mint visszatérítés. Mid van ugyanis, amit nem kaptál? (1 Kor 4, 7) Íme, ezek az Istennek legkedvesebb áldozati adományok: irgalmasság, alázatosság, bűnbánat, békesség és szeretet. Mindezeket felajánljuk, és így bizakodva várjuk majd a bíró eljövetelét, aki igazságosan ítéli meg a földkerekséget, és a népeket az ő igazsága szerint (Zsolt 95, 13).

Évközi 33. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. november 19-től november 26-ig

 

Szombat 11.18      vasárnapi vigíliák          
          Balinka 16.30 Igeliturgia FBÁ
          Magyaralmás 16.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.19     ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP – zöld                                                           IV. hét     Ho 225, ÉE 593, 600, 112, 303
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács Istvánért és felesége +Erzsébetért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Tóth Sándor és felesége Polarics Eleonóra halálának évfordulója alkalmából MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Ambrus Antal halálának 5. évfordulója alkalmából OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Magyar András +2. évf. HG
          Fehérvárcsurgó – Szent Kereszt felmagasztalása kastélykápolna 10.00 Tomori Nándor keresztelése c. Szabó Gábor SchP
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise benne Temesvári Emma keresztelése , int. +Kecskés Imre, felesége +Gángó Erzsébet és élő és elhunyt családtagokért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Ambrus Antal halálának 5. évfordulóján engesztelésül OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Karitász munkánk kegyelméért, +Csákberény Nagy Ferenc édesapáért MT Karitász tagok köszöntése
Hétfő 11.20          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 11.21            A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban (E)          
          Söréd 14.00 +Slett Józsefné sz. Posztl Brigitta énekes temetése OA
          Fehérvárcsurgó 15.00 +Sztojka Attila csendes temetése, harangozás MT
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Hálából OA
Szerda 11.22          Szent Cecília szűz és vértanú (E)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 11.24         Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, vietnámi vértanúk (E)         
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Hálából OA
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. +Tóth Imre és elhunyt nagyszülők lelki üdvéért HG
Szombat 11.25      Székesfehérvár: A bazilika-székesegyház felszentelése (Ü)          
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. Elhunyt édesapákért: Miklósért és Róbertért HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.26     KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA – fehér                                  II. hét       Ho 283, ÉE 585, 598, 280/B, 159
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Müllner Ede és +felesége sz. Rézmann Gizella lelki üdvéért OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Szamosiné Kiss Zsuzsáért MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Tóth Lászlóné 80. születésnapjára hálából OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Molnár László OA
          Csókakő 11.00 Zsolnai Gergely keresztelése OA
          Fehérvárcsurgó – Alexandriai Szent Katalin templombúcsú – 275. évf. – 11.00 Énekes mise, int. +Páter Gyula lelki üdvéért, élő és elhunyt családtagokért MT-HJ
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG

Scroll Up