Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 29. vasárnap – 2023. október 22.

„…Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!”

Mt 15,21b

A mai vasárnap van az országos gyűjtés a missziók javára, perselyadományaikat előre is köszönjük!

Már most hirdetjük, hogy november 1. (két hét múlva szerda) Mindenszentek ünnepe lesz. Templomainkban délelőtt ünnepi miserendet tartunk, délután pedig temetői imádságok lesznek. Jövő héten részletesen hirdetjük az időpontokat.

Szeretettel ajánljuk kedves híveink figyelmébe a mai vasárnapi a bodajki kegytemplomban délután 4 órakor kezdődő énekes koncertünket, melyen vármegyei kórházunk Szent György Kórusa fog fellépni, a másnapi nemzeti ünnep kapcsán összeállított dalokkal, kórusművekkel készülve. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

 

Bodajk

Október 23-án hétfőn, nemzeti ünnepünkön délelőtt fél 10 órakor imádkozunk szentmisét kegytemplomunkban.

Karitász SEGITŐKÉZ alapítványunk nevében szeretnénk hálásan megköszönni az adó 1%-ok idei 220.013.- Ft felajánlást.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Október

21. szo.

19.00

Bodajk

Képviselőtestületi ülés

22. v.

 

Templomainkban

Missziós gyűjtés

8.00

Balinka

Szent Vendel templombúcsú

31. k.

19.00

Bodajk

Imádságos áhítat Bach zenéjével (Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész koncertje)

1. sze.

19.00

Bodajk

Halotti matutínum

9. cs.

18.00

Fehérvárcsurgó

Házas Est – Lackfi János és Bárdos Júlia tanúságtétele

11. szo.

10.00

Székesfehérvár-Bazilika

A Magyar Szent Család ünnepe

12. v.

9.30

Csákberény

Szent Márton templombúcsú

 

 

 

Liturgikus elmélkedés
Szent Ágoston püspöknek Próbához írt leveléből (Ep. 130, 8, 15. 17 – 9, 18: CSEL 44, 56-57. 59-60)

Imádságainkban erősítsük az örök élet utáni vágyat!

 

    Miért kapkodunk olyan nagyon, és miért keresgéljük, hogy mit is imádkozzunk, attól félve, hátha nem megfelelőképpen imádkozunk? Miért nem mondjuk inkább a Zsoltárossal: Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: hogy az Úr házában lakjam életem minden napján, hogy az Úr gyönyörűségét láthassam, és szemléljem templomát! (Zsolt 26, 4) Ott ugyanis már nem jönnek és mennek a napok, és egyik kezdete sem lesz a másiknak a vége, hanem ott mindegyik vég nélkül együtt van. Hiszen ott nincs vége magának az életnek sem, és ehhez tartoznak azok a napok.  Ennek a boldog életnek elnyerése végett tanított meg minket imádkozni maga az igazi Élet. Nem bőbeszédűségre, mintha csak akkor hallgatna meg, ha minél bőbeszédűbbek vagyunk. Hiszen maga az Úr mondta, hogy ahhoz imádkozzunk, aki mielőtt kérnénk, már tudja, hogy mire van szükségünk. Azért teszi mindezt Isten, aki tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt mi kérjük tőle, hogy megindítsa lelkünket, de értsük meg: Urunk és Istenünk nem a mi akaratunkat szeretné ezzel megtudni, mintha előbb még nem ismerné, hanem éppen azt akarja, hogy imádságunkban tartósan foglalkozzunk kérésünkkel, hogy ezáltal majd be tudjuk fogadni, amit már úgyis adni készül. Hiszen olyan nagyon nagy az, amit ad, mi pedig oly kicsik és kislelkűek vagyunk annak befogadására! Ezért szólít fel bennünket: Tárjátok ki a szíveteket, ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! (2 Kor 6, 13-14). Mivel olyan nagy dologról van szó, amit sem a szem nem látott, mert nem szín; sem a fül nem hallott, mert nem hang; sem az emberi szívbe nem hatolt (vö. 1 Kor 2, 9), hiszen éppen az emberi szívnek kell majd oda felhatolnia, legyünk annál fogékonyabbak befogadására, minél rendületlenebbül hiszünk benne, minél erősebben reméljük, és minél forróbban vágyakozunk utána. Tehát ilyen hitben, reményben és szeretetben imádkozzunk mindig e boldog élet után való állandó vágyakozással, így azután kérjük ezt Istentől szóbeli imádságban is, meghatározott órákban és időpontokban is, hogy a kijelölt alkalmak serkentsenek bennünket, és mi magunk is lássuk: mennyire haladtunk már előre ebben a vágyakozásban, és még buzgóbban törekedjünk e vágyakozás fokozására. Annál nagyobb előrehaladást érdemlünk ugyanis, minél forróbb lelkülettel törekszünk rá. Ezért mondja maga az Apostol is: Szüntelen imádkozzatok! (1Tessz 5, 17) Mi másra biztatna ezzel, mint hogy szüntelenül kérjétek a boldog életet, vagyis a boldog örök életet attól, aki azt egyedül képes megadni?

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 29. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. október 22-től október 29-ig

 

Szombat 10.21      vasárnapi vigíliák                    
          Bodajk 11.30 Magyar Benedek, Kovács Laura Edina, Kovács Dominik Béla keresztelése MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Férj és édesapa halálának 1. évf. lelki üdvéért OA utána képviselő-testületi ülés
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.22     ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP – Missziós vasárnap                     I. hét        Ho 220, ÉE 589, 593, 123, 196
          Balinka Szent Vendel templombúcsú – 8.00 Énekes mise, int. +Szülőkért, Vendelért és Erzsébetért, és fiukért Vendelért MT
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Hirschmann család elhunytjaiért HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Rendeki Ferenc és felesége +Svarda Katalin lelki üdvéért, élő és elhunyt családtagokért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, benne Varga Bendegúz keresztelése int. +Molnár Károly atya halálának 2. évfordulója alk. (a.) MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Varga Istvánné sz. Kecskés Erzsébetért +1. évf., férjéért +Varga Istvánért és elhunyt hozzátartozókért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Takács és Varga család elhunyt és élő családtagjaiért OA
Hétfő 10.23            Kapisztrán Szent János áldozópap (E)
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG

          Bodajk 9.30. Énekes mise, int. Hazánkért, nemzetünkért OA
          Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Kedd 10.24          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Zita magyar királyné boldoggá avatásáért OA
Szerda 10.25          Szent Mór püspök (E)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Csütörtök 10.26          
          Sárkeresztes 14.00 +Véberné Takács Katalin sz. Takács Katalin énekes temetése, harangozás Iszkaszentgyörgyön MT
Péntek 10.27          
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 10.28      Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok (Ü)          
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int.
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.29     ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP                                                     II. hét       Ho 221, ÉE 590, 598, 126, 191 
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Miklós és Jánoki család elhunyt tagjaiért MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Véberné Takács Katalin mohai lakosért, akinek a temetése 2023.10.26-án Sárkeresztesen volt OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Vasuta Zsolt lelki üdvéért (volt évfolyamtársai kérték) MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. †Varga András és családjáért (cs) (a.) OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG

Scroll Up