Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 28. vasárnap – 2023. október 15.

„A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának.”

Mt 22,2

Jövő hétvégén lesz templomainkban a missziós gyűjtés. A jövő vasárnapi perselyadományaikat e céllal továbbítjuk majd az Egyházmegye felé, előre is köszönjük adakozásukat!

Tisztelettel kérjük kedves híveinket, hogy közeledve Halottak napjához, gondoskodjunk elhunyt szeretteink sírhelyeinek rendbetételéről, illetve a lejárt sírhelyek megváltásáról. Egyben köszönjük mindazoknak, akik rendben tartják temetőinket, gondozzák a sírhelyeket, illetve gondnokként, vagy segítőként ellátják az egyházi temetőinkhez kapcsolódó feladatokat!

Szeretettel ajánljuk kedves híveink figyelmébe jövő vasárnap a bodajki kegytemplomban délután 4 órakor kezdődő énekes koncertünket, melyen vármegyei kórházunk Szent György Kórusa fog fellépni, a másnapi nemzeti ünnep kapcsán összeállított dalokkal, kórusművekkel készülve. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

 

Bodajk

A héten, keddi napon este kivételesen nem lesz szentmise kegyhelyünkön.

Szombaton, október 21-én este 7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián, szeretettel várjuk a testületi tagokat az ülésre.

 

Balinka

Jövő vasárnap, reggel 8 órakor imádkozzuk templombúcsúnkat Szent Vendel tiszteletére.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Október

14. szo.

16.00

Magyaralmás

Családos- gyerekmise (keresztelők)

15. v.

16.00

Fehérvárcsurgó Kastélykápolna

Szent Kereszt búcsú

21. szo.

19.00

Bodajk

Képviselőtestületi ülés

22. v..

8.00

Balinka

Szent Vendel templombúcsú

 

Liturgikus elmélkedés
Alexandriai Szent Cirill püspöknek Aggeus próféta könyvéhez írt magyarázatából

(Cap. 14: PG 71, 1047-1050)

Üdvözítőnk eljövetelével fönséges templom jelent meg, amely összehasonlíthatatlanul csodálatosabb minden eddiginél. Mindenki beláthatja, hogy ez az új templom a réginél annyival kiválóbb és magasztosabb, amennyivel felülmúlja a mózesi törvény istentiszteletét az Istennek Krisztus evangéliuma szerinti imádása, vagyis amint felülmúlja az árnyékot az igaz valóság. Egyébként úgy vélem, hogy erről még többet is lehetne mondani. A múltban csak egyetlen templom volt, mégpedig Jeruzsálemben, és ott is egyetlen nép, az izraeliták népe mutatta be az áldozatokat. Miután Isten Egyszülöttje hozzánk hasonlóvá, emberré lett, aki a Szentírás szava szerint Isten és Úr, ő ragyog felettünk (Zsolt 117, 27), megszámlálhatatlan sok templommal és imádkozóval telt meg a földkerekség. Ezek az imádók jó illatú lelki áldozatokkal imádják a mindenség Istenét. Azt hiszem, ez az, amit Malakiás jövendölt Isten nevében: Én vagyok a Nagy Király, mondja az Úr, és nevem megdicsőült a nemzetek között. Jó illatú áldozatot mutatnak be mindenütt, tiszta ételáldozatot a nevemnek (Mal 1, 14. 11). Igaz tehát az a jövendölés, hogy nagyobb lesz az új templomnak, vagyis az Egyháznak a dicsősége. Üdvözítő Istenünk kijelenti, hogy a templomért fáradozóknak, a templom építőinek ünnepi ajándékul és mennyei jótéteményként elküldi majd Krisztust, mindnyájunk békéjét, aki által szabad utunk van az egy Lélekben az Atyához (Ef 2, 18). Így szól ugyanis: Békét adok ezen a helyen, a lélek békéjét jutalmul mindenkinek, aki dolgozik a templom felépítésén (vö. Agg 2, 9). Maga Krisztus is azt mondja az evangéliumban: Az én békémet adom nektek (Jn 14, 27). Pál magyarázza meg, miként válik ez az Istent szeretők javára: Krisztus békéje, mondja, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket (vö. Fil 4, 7). Így imádkozott bölcsen Izajás: Urunk, Istenünk, add meg nekünk a békét, és akkor mindent megadtál nekünk (vö. Iz 26, 12). Mert akik egyszer szerencsések lehettek Krisztus békéjében részesülni, azok könnyen megmenthetik lelküket, és az erényes élet feladatainak tökéletes teljesítésére összpontosíthatják figyelmüket. Megígérte tehát Isten, hogy minden templomépítőnek megadja majd a békét. Lehet, hogy az egyik az Egyház építésén dolgozik papi szolgálatot végezve, a másik meg a szent isteni titkok magyarázójaként elöljáró lesz Isten házában. Ismét más pedig a saját lelke megszentelésén fáradozik, hogy mint élő lelki kő épüljön be a szent templomba, Isten hajlékába a Lélek közreműködésével (vö. Ef 2, 22), az ilyen feltétlenül élvezi azt a nagy előnyt, hogy könnyen elnyeri lelke üdvösségét.

Évközi 28. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. október 15-től október 22-ig

 

Szombat 10.14      vasárnapi vigíliák          
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Magyaralmás 16.00 Családos szentmise, benne Szendrei Jakab, és Bornemissza Emánuel keresztelése, int. MT
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Nemes Ferencné sz. Szuna Terézia lelki üdvéért halála évfordulójára OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.15     ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP                                                     IV. hét     Ho 232, ÉE 588, 600, 122, 286              
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Sandl Ferencért és feleségéért +Angeli Ágnesért MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Piller Anna lelki üdvéért, akinek a temetése október 14-én volt OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Trádler Márton Konrádné sz. Klausz Katalin HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 11.00 Zarándokmise, c. Czombos József
          Csókakő 11.00 Énekes mise benne Tomcsik Róza keresztelése, int. OA

          Fehérvárcsurgó-Kastélykápolna 16.00!!! Püspöki ünnepi szentmise, int. Rajki és Szabó család élő és elhunyt tagjaiért MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Jung és Vukics szülőkért, Saci mamiért és +nagyszülőkért HG
Hétfő 10.16            Alacoque Szent Margit Mária szűz (e)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 15.00 +Bóka Antalné sz.Takó-Barta Erzsébet csendes temetése, harangozás MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Szerda 10.18          Szent Lukács evangélista (Ü)
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 10.20          
          Bodajk 9.30 Zarándokmise c. Henczel Szabolcs atya
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Veszélyeztetett gyermekekért MT
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 10.21          
          Zámoly 10.00 Bagi Mátyás keresztelése OA
          Bodajk 11.30 Magyar Benedek, Kovács Laura Edina, Kovács Dominik Béla keresztelése MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Férj és édesapa halálának 1. évf. lelki üdvéért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.22     ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP – Missziós vasárnap                     I. hét        Ho 220, ÉE 589, 593, 123, 196
          Balinka Szent Vendel templombúcsú – 8.00 Énekes mise, int. +szülőkért, Vendelért és Erzsébetért, és fiukért Vendelért MT
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Rendeki Ferenc és felesége +Svarda Katalin lelki üdvéért, élő és elhunyt családtagokért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Molnár Károly atya halálának 2. évfordulója alkalmából (a.) OA
          Bodajk 9.30 Varga Bendegúz keresztelése OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Varga Istvánné sz. Kecskés Erzsébetért +1. évf., férjéért +Varga Istvánért és elhunyt hozzátartozókért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Pro populo MT

          (Várgesztes Szent Vendel templombúcsú MT)

Scroll Up