Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya – 2023. október 8.

„Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!”

A szokásos Fatimai engesztelő napot 13-án, a héten pénteken tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor szentmise. Október havi közös imánkat mons. Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató úr fogja vezetni. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

Október 10-én, kedden délután 5 órától a Vasútvidéki Prohászka templomban emlékezünk meg hagyományosan Prohászka Ottokár püspökünkről Székesfehérváron. Születésének 165. évfordulóján az Egyházmegye tudományos előadással, püspöki szentmisével és közös imádsággal tiszteleg a nagy püspök előtt. Püspök úr szeretettel várja a megemlékező szentmisére különösen is a Prohászka Imaszövetség tagjait, köszönve a hivatásokért végzett imádságot!

A héten pénteken, október 13-án reggel 9 órától Alsószentivánon, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyén, Egyházmegyénk szervezésében készülnek a nagyszülők zarándoklatára. Püspök atya szeretettel hív bennünket a közös imádságra!

 

Fehérvárcsurgó

A Kastélykápolna idei búcsúját – összekötve a kápolna 25 éves felszentelési évfordulójával-, október 15-én (jövő vasárnap) délután 4 órakor tartjuk. Idei ünnepünkre Megyéspüspök atyánk érkezik, melyre a híveket is nagy szeretettel hívjuk és várjuk. Jövő vasárnap templomunkban nem lesz szentmise 11 órakor.

 

Magyaralmás

Október 14-én, jövő szombaton délután 4 órakor családos-gyerekmisét imádkozunk templomunkban.

Jövő héten a bodajki fatimai engesztelés miatt nem lesz pénteken esti szentmise templomunkban. Szeretettel várjuk a kedves híveket a közös engesztelésre a bodajki kegyhelyre pénteken délután 5 órától!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Október

8. v.

10.00

Bodajk

Magyarok Nagyasszony búcsú – kálvária megáldás

16.00

Leendő elsőáldozók szüleinek tájékoztatás

14. szo.

16.00

Magyaralmás

Családos- gyerekmise (keresztelők)

15. v.

16.00

Fehérvárcsurgó Kastélykápolna

Szent Kereszt búcsú

21. szo.

16.30

Balinka

Szent Vendel templombúcsú

 

Liturgikus elmélkedés
Prohászka Ottokár püspök beszédeiből (Összegyűjtött munkái, XII. 120-122)

Meg vagy-e velünk, Úrnőnk, elégedve?

 

Amikor Velence a tenger királynője lett, fényes ünnepet tartott, aranyos hajón kivonult a dózse, s aranygyűrűt dobott a tengerbe; eljegyezte Velencének a tengert. Eljegyezte, hogy hű legyen, s ne kegyetlen, hogy hullámai gyöngyöket görgessenek, s el ne söpörjék palotáit, hogy a tenger lehelete hősöket és szenteket neveljen. Tenger a világ, zivataros; népek és országok csak zátonyokon állnak, nincs maradandó városuk. De azért az Isten terveit kell minden népnek küzdve, tűrve, haladva, fejlődve megvalósítani, s biztosítani létét az idők tengerében. Magyarország kis sziget idegen népáradatban, hullámok csapdossák; aggodalmak, remények járnak fölöttünk; tengerünk nemigen van, amely nemzeti haladásunkat, gazdagodásunkat előmozdítaná, melynek leheletétől hősök és szentek lelkesülnének, de a „Tenger Csillaga” mégis mosolyog felénk. Kilencszázados történetünk verőfényében éppúgy, mint mély árnyaiban ott látom alakját, amely az égből leszáll, s megáld; hallom nevét, amely a királyok és hősök nevei mellett és fölött hangzik, mint angyalének; ez az alak, ez a név: Mária. Szent István neki ajánlja föl életének esthajnalán a koronát, hogy valamint neki esti csillaga volt, úgy nemzetének hajnalcsillaga legyen; neki adja át népét, hogy Nagyboldogasszonya, Úrnője legyen.
I. Nagyboldogasszony … először hitünknek asszonya. Az a kereszténység hódította meg a magyart, amely a Szent Szűz alakjával, tiszteletével és szeretetével köszöntött be a világba. Az az evangélium hódította meg a magyart, amely az angyal köszöntésével kezdődik, amely a Szent Szűz alázatával lép a világba, és amelynek első híve a Szűz, boldog, aki hitt (Lk 1, 45). Nagyasszonynak hívtuk, mert nagy hatalmát fölértettük. Hatalmas méltóságából s belső kitűnőségéből (Szeplőtelen, kegyelemteljes, páratlan Szűz, mennybe fölvitt) folyik, ő valóban királyi lélek: Istenhez legközelebb, frigy szekrénye; szívébe vette bele magát az Úr; szeretetét anyai tejjé, bánatát istenanyai könnyé forralta. Őt szereti az Úr leginkább: Hallgass rám, leányom … elbűvölte a királyt szépséged (Zsolt 44, 11-12). Légy engedelmes – mondja neki az Úr. Ez asszonynak járó hódolat a legfényesebb, a szívek hódolata: Megáldott téged, leányom, a Magasságbeli Isten (Jud 13, 18). Lelkesülnek érte: Csak tekints reánk, és mi örömest leszünk szolgái a királynak (vö. Ter 47, 25). Áldást hozó hatalom! Légy a mi Úrnőnk új századokra, hogy míg Istent keressük, általad megtaláljuk.

Meg vagy-e velünk, Úrnőnk, elégedve? Új harcok, a kultúra harcai; új küzdelmek, a népboldogulás küzdelmei várnak ránk. Szellem, ész, munka, erény ezentúl a fegyver; megbírja majd a nemzet karja ezeket is? Ha hisz és szeret, ha téged tisztel, ha erényeidet saját életébe oltja: nemcsak hogy megbírja, de már a győzelem koszorúja után nyújtja ki kezét Maradjunk ez alapon: a népeknek élete nemcsak vértócsákba, hanem fertőkbe is veszhet. A fertőkbe nem jutunk, ha a hit erejével s az erkölcs lelkével a kultúrmunkához fogunk, hiszen nála van az élet és az erény minden reménye (vö. Sir 24, 25).

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 27. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2023. október 8-tól október 15-ig

 

Szombat 10.07      vasárnapi vigíliák

          Gúttamási 15.00 Énekes mise int. +Purman Géza és felesége sz. Fürnstahl Erzsébet lelki üdvéért HG

          Balinka 16.30 Énekes mise int. +Ilonáért halának 2. évfordulójára és lányáért +Judittért HG          

          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.08     SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA     III. hét                        Ho 174, 285, ÉE 641, 643, 284
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Szeretett édesapánk, nagyapánk Szumzer Béla emlékére HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Rózsafüzér Társulat élő és +tagjaiért OA
          Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia TZS
          Bodajk 10.00 MAGYAROK NAGYASSZONYA BÚCSÚ – Püspöki ünnepi szentmise a zarándokudvaron
          Csókakő 11.00 Igeliturgia SP
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. (vendég atya celebrálásával)
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
Hétfő 10.09          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. Élő és elhunyt hozzátartozókért (cs.) (a.) HG
          Bodajk 11.30 Zarándokmise, c. Simon Dávid
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért, Magyar Nemzetünkért és Hazánkért, Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének felajánlva MT
Kedd 10.10          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Hálából OA
Szerda 10.11          Szent XXIII. János pápa (e)         
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 10.13          
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért OA, Hálából a móri engesztelők szándékaira! (1994-től minden hónap 13-án részt vesznek a fatimai engesztelésen) MT c. mons. Ugrits Tamás atya
Szombat 10.14          
          Bodajk 13.00 Varga Zoé keresztelése OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Magyaralmás 16.00 Családos szentmise, benne Szendrei Jakab, és Bornemissza Emánuel keresztelése, int. MT
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Nemes Ferencné sz. Szuna Terézia lelki üdvéért halála évfordulójára OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.15     ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP                                                      IV. hét     Ho 232, ÉE 588, 600, 122, 286              
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Sandl Ferencért és feleségéért +Angeli Ágnesért MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Trádler Márton Konrádné sz. Klausz Katalin HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 11.00 Zarándokmise, c. Czombos József
          Csókakő 11.00 Énekes mise benne Tomcsik Róza keresztelése, int. OA

          Fehérvárcsurgó-Kastélykápolna 16.00!!! Püspöki ünnepi szentmise, int. Rajki és Szabó család élő és elhunyt tagjaiért MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Jung és Vukics szülőkért, Saci mamiért és +nagyszülőkért HG