Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 22. vasárnap – 2023. szeptember 3.

„…Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen”

Mt 16,24b

Köszönjük a balinkai templomban történt szombati takarítást mindazoknak, akik el tudtak jönni.

Amint a múlt héten már hirdettük, a jövő vasárnap kerül sor lelkipásztori körzetünkben „Veni Sancte” tanévkezdő imádságra amire különösen is szeretettel várjuk diákjainkat templomainkba, kérve őket, hogy a liturgiákra hozzák magukkal a tolltartóikat, melyeket megáldunk, így kérve a Jóisten áldását tanulásukra és az őket oktató hitoktatókra!

Továbbra is hirdetjük, hogy az idei bodajki Mária-napi búcsúnkat két hét múlva szeptember 16-17-én tartjuk. Azon hétvégén sehol nem lesz lelkipásztori körzetünkben liturgia, csak a bodajki kegyhelyen, szeretettel várva híveinket a búcsúi szentmisékre. Szeretnénk felkérni lelkipásztori körzetünkből ministránsainkat a két főpásztori szentmisén az asszisztencia szolgálatára. Az asszisztencia-próba szeptember 10-én, vasárnap délután 4 órakor lesz, melyre szeretettel várjuk a ministránsokat, fiatalokat!

 

Bodajk

Örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy megyéspüspök atyánk jóvoltából kegyhelyünk zarándokudvara Prohászka szoborral gazdagodott. A szobrot a kiszolgáló épület előtt állítottuk fel, Püspök atya pedig a csütörtöki papi találkozó alkalmával szentelte fel. Prohászka Ottokár, lánglelkű püspökünk gyakorta látogatta kegyhelyünket, 1926-ban saját maga szentelte fel a Bory Jenő szobrászművész által készített stációkat. Egyik írásában így fogalmaz kegyhelyünkről: „…látni, azokat a bugyborékoló kék vízgyöngyöket vagy zöldes smaragd köveket nézni… s azt a tisztaságot s átlátszóságot… Szent Szűz, tudom, neked tetszik Bodajk!” Prohászka lelkisége is segítsen bennünket, hogy még közelebb érezhessük a bodajki Szűzanya szeretetét!

Szeptember 8-án pénteken, Szűz Mária születésének ünnepén, Kisboldogasszony napján az esti szentmise mellet délelőtt fél 10 órakor is imádkozunk ünnepi szentmisét kegytemplomunkban.

 

Fehérvárcsurgó

Szeptember 12-én, két hét múlva kedden délután imádságos megemlékezés lesz a 80 éve felállított Béke Királynője Mária-szoborhoz kapcsolódóan településünkön. 4 órától szentmisét imádkozunk, majd a liturgia után a szobornál lesz közös imádság, ünneplés, koszorúzás. Szeretettel várjuk a kedves híveket a megemlékezésre!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Szeptember

9. v

 

Templomainkban

„Veni Sancte”

16-17.

 

Bodajk

Mária-napi búcsú

23. szo.

18.00

Jubiláns Házasok megáldása

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspök beszédeiből (Sermo 23 A, 1-4: CCL 41, 321-323)

Az Úr megkönyörült rajtunk

 

 Boldogok vagyunk, ha meg is tesszük, amit hallunk és zengedezve énekelünk. A meghallgatás, az a jó mag elvetése, a jó cselekedet pedig ennek a magvetésnek a gyümölcse. Ezeket előrebocsátva figyelmeztettelek benneteket, szeretteim, hogy ne az említett gyümölcsök nélkül jöjjetek ide a templomba, mint azok, akik annyi jót hallottak már, de még semmi jót sem tettek. Mert amint az Apostol is mondja: Isten kegyelméből részesültetek a megváltásban. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék (Ef 2, 8-9). Kegyelemből kaptátok a megváltást (Ef 2, 5). Megváltástokat nem előzte meg a részetekről semmiféle Istennek tetsző élet, amit Isten a mennyből kedvelt vagy megszeretett volna és azt mondhatta volna: siessünk ezeknek az embereknek a segítségére, és gyámolítsuk őket, hiszen olyan szent módon élnek. Sőt ellenkezőleg, egyáltalában nem volt tetszésére a mi életünk, nem volt tetszésére semmi sem, amit mi cselekedtünk, azonban örömét lelte mindabban, amit ő tett bennünk. Tehát amit mi cselekedtünk, az kárhozatba vitt volna bennünket, viszont amit ő tett, az váltott meg minket. Mi tehát nem voltunk jók. De ő megkönyörült rajtunk, és elküldte nekünk szent Fiát, hogy meghaljon értünk, nem a jókért, hanem a gonoszokért, nem az igazakért, hanem a bűnösökért. Ugyanis Krisztus a bűnösökért halt meg (Róm 5, 6). De mit olvasol rögtön ezután? Noha az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb a jó emberért vállalják a halált! (Róm 5, 7) Talán akad valaki, aki mer meghalni a jó emberért. Az igaztalanért, a bűnösért, a rosszért ugyan ki akarna meghalni, hacsak nem egyedül Krisztus, hogy így, mint Igaz, megigazulttá tegye a bűnösöket? … Ezt cselekedte az Úr, ezt nyújtotta nekünk. Fönséges Urunkat megalázták, majd miután megalázták, testét megölték, meghalt, de feltámadt és a mennybe ment, hogy minket se hagyjon a kárhozatban meghalni, hanem a halottak feltámadásakor bevigyen a mennybe minket is, akiket eddig is felmagasztalt már az igazak hitében és közösségében. Tehát az alázatosság útját adományozta nekünk. Ha ezt az utat járjuk majd, akkor hálát fogunk mondani az Úrnak és teljes joggal énekeljük majd: Magasztalunk téged, Istenünk; magasztalunk, és nevedet szólítjuk (Zsolt 74, 2).

, az Úr eljövetelekor azonban teljessé válik.

 

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 22. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. szeptember 3-tól szeptember 10-ig

 

Szombat 09.02      vasárnapi vigíliák              

          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. Ligeti család minden elhunyt tagjáért HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS

          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából a Szűz Anya tiszteletére, az elmúlt 41 évben kapott kegyelmekért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 09.03     ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP – zöld                                           II. hét       Ho 225, ÉE 591, 598, 134, 288                     
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. balinkai int. – +Wágner Ottó és Dellei Margit szülőkért és gyermekeikért MT – (Az országos Mária Rádió élőben közvetíti)
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, benne Bajkai Noémi keresztelése, int. Hálából Bence és Péter 15. születésnapja

  alkalmából, valamint élő és elhunyt hozzátartozókért OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, benne Preszter Bálint és Molnár Márton László keresztelése, int. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Barna András lelki üdvéért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
Hétfő 09.04          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért MT
Kedd 09.05          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Péter, Réka és Edit lelki gyógyulásáért OA
Szerda 09.06          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 09.08         Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) (Ü)          
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Szűzanya tiszteletére OA
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 09.09          

  Bodajk 13.00 Zarándokudvar – Landesrat – Német Nemzetiségi Egyházzeni Kórusfesztivál, szentmise MT, énekkarok fellépése
          Csákberény 15.00 Orgonás esküvő: van de Werve Thomas – Strobl Eszter esketése c- Dr. Papp Tamás atya jog. megadva MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 16.00 Orgonás esküvő: Borsos András – Kedracka Ilona esketése OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 09.10     ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP – zöld – „Veni Sancte”                  III. hét      Ho 226, fel. 259, ÉE 592, 596, 112, 180
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Hálából 66. házassági évfordulót ünneplő házaspárért és családjáért HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Söveges Aladár,+ Bolyki Nándor, +Kalló József, +Cselik László, +Molnár Károly atyák lelki üdvéért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise benne Gál Rozina keresztelése, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Kovács Lajos és felesége, Kovács Lajosné sz. Vass Katalin lelki üdvéért, +évf., ill. Vass Ilona lelki üdvéért +10. évf. MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA

Scroll Up