Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 21. vasárnap – 2023. augusztus 27.

„Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.”

Mt 16,18

Amint múlt héten hirdettük, kérjük híveink segítségét jövő szombaton reggel 9 órától az összekoszolódott balinkai templomtér takarítására. Előre is köszönve a balinkai közösségért megvalósuló összefogást!

A héten péntektől, a lelkipásztori körzethez tartozó 8 oktatási intézmény minden osztályában, órarendbe iktatottan megkezdődik a hitoktatás. „Veni Sancte” tanévkezdő imádságra szeptember 10-én, két hét múlva vasárnap kerül sor, amire különösen is szeretettel várjuk diákjainkat templomainkba, kérve őket, hogy a liturgiákra hozzák magukkal a tolltartóikat, melyeket megáldunk, így kérve a Jóisten áldását tanulásukra és az őket oktató hitoktatókra!

Az idei bodajki Mária-napi búcsúnk szeptember 16-17-én lesz kegyhelyünkön. (Azon hétvégén sehol nem lesz lelkipásztori körzetünkben liturgia, csak a bodajki kegyhelyen, szeretettel várva híveinket a búcsúi szentmisékre.) Idei búcsúnk szombat esti 7 órai szentmiséjét Bábel Balázs kalocsai érsek úr, vasárnap délelőtti fél 11 órai szentmisénket Erdő Péter bíboros, prímás, és Michael Wallace Banach érsek, nuncius úr fogja imádkozni megyéspüspökünk meghívására. Az idei búcsúnkra szeretnénk lelkipásztori körzetünkből közösségeinket felkérni a szombat esti virrasztásra 10 órától, illetve ministránsainkat a két főpásztori szentmisén az asszisztencia szolgálatára. Az asszisztencia próba szeptember 10-én, vasárnap délután 4 órakor lesz, melyre szeretettel várjuk a ministránsokat, fiatalokat!

 

Bodajk

Köszönjük mindazoknak, akik a Szent István-napi ünnepségek kapcsán bárminemű segítséget nyújtottak az idei színvonalas rendezvényekben. Külön köszönetet mondunk Bodajk Város Önkormányzatának a közös ünneplésért!

Csütörtökön lesz az egyházmegyei papi találkozó a kegyhelyen, ezen a napon a Plébánia Hivatal és a kegytemplom zárva lesz. Kérjük, imádkozzanak papjainkért ezen a napon különösen is!

Szeptember 1-jén pénteken, este 7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián, szeretettel várva a testületi tagokat az ülésre!

 

Magyaralmás

Örömmel jelezzük híveinknek, hogy a Magyar Falu Programban pályázatból elnyert mintegy 15 millió Ft összegből elkezdődött templomunk nyílászáróinak felújítása, restaurálása. Várhatóan ez évben befejeződnek a munkák. Legyen majd közös örömünk a felújított nyílászárók szépsége, előre is köszönve a takarításban nyújtandó segítségüket!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Augusztus

26. szo.

17.00

Magyaralmás

Családos- gyerekmise

27. v.

11.00

Csatka

Bodajki fogadalmi napi búcsú

31. cs.

10.00

Bodajki kegyhely

Egyházmegyei papi találkozó

Szeptember

9. v

 

Templomainkban

„Veni Sancte”

16-17.

 

Bodajk

Mária-napi búcsú

 

Liturgikus elmélkedés

A II. vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetű,

az Egyház és a mai világ kapcsolatáról szóló lelkipásztori konstitúciójából (N. 39) Az új világ körvonalai

 

Nem tudjuk, mikor teljesedik be a föld és az emberiség ideje, és nem ismerjük a módot, ahogyan a mindenség átalakul. Elmúlik ugyan ez a bűn miatt eltorzult világ, de tanítást kaptunk, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít, az igazságosság hazáját, amely a maga boldogságával betölti, sőt felülmúlja mindazt a vágyat, ami feltör a békét szomjazó szívekből. Akkor vereséget szenved a halál, Isten fiai pedig feltámadnak Krisztusban, és romlatlanságba öltözik az, ami erőtlenségben és romlandóságban mag módjára a földbe került. A szeretet és művei megmaradnak, és a mulandóság szolgai állapotából mindenestől felszabadul az a világ, amelyet Isten az emberért teremtett. Igen, elhangzott a figyelmeztetés, hogy mi haszna van belőle az embernek, ha megszerzi akár az egész világot is, de önmagát elveszíti (vö. Lk 9, 25). Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, amely némiképp már sejteti az eljövendő világ körvonalait. Ezek szerint, a földi haladást gondosan meg kell ugyan különböztetnünk Krisztus országának növekedésétől, ez a haladás mégis sokat jelent az Isten országa szempontjából, amennyiben hozzájárulhat a társadalom különb rendjének megalkotásához. Ha tehát egykor az Úr Lelkének erejével és az Úr parancsa szerint közkinccsé tettük világszerte az olyan értékeket, mint az emberi méltóság, a testvéri közösség és a szabadság, megtaláljuk majd természetünknek és emberi iparkodásunknak jó gyümölcseit, megtisztítva minden szennytől, tündöklően és megdicsőülve, amikor Krisztus visszaadja Atyjának „az örök és egyetemes országot: az igazság és élet, a szentség és kegyelem, az igazságosság, szeretet és béke országát”. Ez az ország titokzatos módon itt van már ezen a világon, az Úr eljövetelekor azonban teljessé válik.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 21. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. augusztus 27-től szeptember 3-ig

 

Szombat 08.26      vasárnapi vigíliák          

          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Magyaralmás 17.00 Családos- gyerekmise, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hadnagy Tibor halála évfordulója, valamint születésnapja alkalmából, valamint a

  Hadnagy család élő és elhunyt tagjaiért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 08.27     ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP – zöld                                                                                       I. hét        Ho 223, ÉE 590, 594, 142, 288
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Fürész Lászlóné sz. Szuna Ilona lelki üdvéért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. József édesapa lelki üdvéért,és család minden elhunyt és élő tagjáért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Jani Istvánné szül: Barankai Erzsébet lelki üdvéért HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Varga István, felesége +Kecskés Erzsébetért, élő és elhunyt hozzátartozókért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, benne Szita Zente keresztelése, int. MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Beteg gyermekekért és azok családtagjaiért HG
Hétfő 08.28            Szent Ágoston püspök és egyháztanító (E)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 08.29            Keresztelő Szent János vértanúsága (E)          
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int.

  Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Jószándékra OA
Szerda 08.30          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 09.01         elsőpéntek      
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT utána szentségimádás
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 09.02      elsőszombat         
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére MT
          Fehérvárcsurgó 10.00 Tóth Máté keresztelése OA
          Magyaralmás 11.00 Nochta Nóra keresztelése SZM
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. Ligeti család minden elhunyt tagjáért HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Bodajk 15.30 Orgonás esküvő: Udvarhelyi Márton – Fazekas Dorka esketése c. Dr. Martos Levente Balázs püspök – jog. meg.
          Bodajk 16.30 Prohászka Imaszövetség – Imaóra KT
          Csákberény 16.30 Orgonás esküvő: Diós Máté – Teer Anna esketése c. Marco Faccioli OFMCap – jog. meg.
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából a Szűz Anya tiszteletére, az elmúlt 41. évben kapott kegyelmekért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 09.03     ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP – zöld                                                           II. hét       Ho 225, 591, 598, 134, 288           
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT, balinkai int. – +Wágner Ottó és Dellei Margit szülőkért és gyermekeikért HJ
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise benne Bajkai Noémi keresztelése, int. Hálából Bence és Péter 15. születésnapja

  alkalmából, valamint élő és elhunyt hozzátartozókért OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, benne Preszter Bálint és Molnár Márton László keresztelése, int. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Barna András lelki üdvéért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT

Scroll Up