Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Szent István király, Magyarország fővédőszentje – 2023. augusztus 20.

„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette.”
 Mt 7,24

A balinkai templomban történt káresemény helyreállításának első lépéseként szeptember 2-án, szombaton reggel 9 órára templomtakarításra hívunk minden jószándékú testvért kérve, hogy hozzanak magukkal megfelelő takarítószereket (porrongy, felmosóvödör, porszívó, seprű stb.). Természetesen a károsodott és életveszélyes sekrestye helyiséget nem érinti a mostani takarítás, csak a porosodott, koszolódott templomteret. Előre is köszönjük segítőkészségüket!

Az idei bodajki Mária-napi búcsúnk szeptember 16-17-én lesz kegyhelyünkön. Idei búcsúnk szombat esti 7 órai szentmiséjét Bábel Balázs kalocsai érsek úr, vasárnap délelőtti fél 11 órai szentmisénket Erdő Péter bíboros, prímás, és Michael Wallace Banach érsek, nuncius úr fogja imádkozni megyéspüspökünk meghívására.

 

Bodajk

Jövő vasárnap, augusztus 27-én a bodajki plébánia fogadalmi napján, Csatkára zarándoklatot hirdetünk, a fogadalmi ünnepi szentmise 11 órakor lesz. (Kegytemplomunkban is imádkozunk fél 10 kor szentmisét a jövő vasárnap!) Külön zarándokbuszt nem indítunk településünkről, kérjük híveinket, hogy segítsék egymást a Csatkára való eljutásban.

Szent István király ünnepén a mai vasárnap délután városunkkal közösen szervezve ünnepi programokkal készülünk zarándokudvarunkon. Este 7 órakor ünnepi harangjátékkal zárul a program. Szeretettel várunk Mindenkit közös ünneplésre!

 

Magyaralmás

Jövő szombaton, augusztus 26-án délután 5 órakor családos- gyerekmisét imádkozunk templomunkban. Szeretettel várjuk a családokat!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Augusztus

19. szo.

15.00

Bakonykúti

Nagyboldogasszony templombúcsú

19.30

Bodajk

„Nyitott templomok éjszakája” – orgonakoncert, misebor-kóstolás

20. v.

10.00-

Szent István-napi ünnepségek

26. szo.

17.00

Magyaralmás

Családos- gyerekmise

27. v.

11.00

Csatka

Bodajki fogadalmi napi búcsú

31. cs.

10.00

Bodajki kegyhely

Egyházmegyei papi találkozó

Szeptember

16-17.

 

Bodajk

Mária-napi búcsú

 

Liturgikus elmélkedés

Szent VI. Pál pápa apostoli leveléből, amelyet az Egyház Magyarországon történt alapításának s egyben Szent István születésének és megkeresztelésének ezredik jubileuma alkalmából írt (AAS 62 /1970/, 578-580)

 

Népének hűséges őre és vezetője volt Szent István, Pannóniának ez a ragyogó csillaga akkor látta meg a napvilágot, amikor népetek súlyos válságba került. Fejedelmeitek ugyanis a vészes és szörnyű kalandozások után, amelyekkel a nyugati országokat pusztították, arra kényszerültek, hogy keressék a szomszédos népekkel való békés együttélés feltételeit. S miközben bölcsen és óvatosan egymáshoz közeledtek, Magyarországra érkeztek az evangélium első hirdetői. Ami akkor hazátokkal történt, új dolgok magját vetette el, s e kor hullámzó állapota, amely a látszat szerint az akkori bizonytalan körülményeknek volt eredménye, valójában az éltető Szentlélek művének bizonyult, aki szent tevékenységének kegyelmével szüntelenül megújítja a föld színét. Mindamellett Istvánnak, ennek az igen kiváló fejedelemnek születését, megkeresztelését, életszentségét és bölcsességét méltán tekinthetjük e szerencsés fejlődés mintegy kezdetének és csúcspontjának. Ezzel ugyanis végleg lezárul történelmeteknek ez a szakasza, és megnyílik a keresztény művelődés termékeny, új korszaka, amely most érkezik el ezeréves fordulójához. A szent király, Szent Adalbertnek lelki fia, a keresztény hit és erkölcs alapján állva, erős lélekkel, maradéktalanul megvalósította azt, amire Isten kiválasztotta: fiatal magyar nemzetének megmutatta és kijelölte azt az igazi utat, amely nemcsak az anyagi javak bőségéhez, hanem egyben magasabb értékű kincsekhez, vagyis a lelki műveltséghez és a természetfeletti kegyelemhez vezet. Mint népének hűséges őre és vezetője azt akarta, hogy az szabad és mindenkitől független legyen. Arra törekedett, hogy azt egy és egységes nemzetté forrassza össze. Önálló államformát biztosított neki, és olyan törvényeket hozott, amelyek a keresztény szellemiségből fakadtak. Egyidejűleg megszervezte királyságának határai között az első egyházi intézményeket, megvetve ezzel a jogi és lelkipásztori fegyelem alapjait, s ezzel előmozdította az Egyház termékeny növekedését magyar földön. Az esztergomi érsekségen kívül, amelyet Magyarország prímási székhelyévé tett, megalapította a kalocsai érsekséget és nyolc más egyházmegyét. Külön előjogokkal erősítette meg az akkor már meglevő pannonhalmi, Szent Mártonról nevezett monostort, létrehozta a veszprémi és pécsváradi monostorokat, a budai, nyitrai és székesfehérvári káptalanokat, és elősegítette a zalavári, bakonybéli, aracsi, oroszlánosi, sári, tatai és jáki monostorok felépítését. Ezek az egyházi intézmények, amellett, hogy a polgári közigazgatásnak is nagy segítségére voltak, olyan központokká váltak, amelyekben virágzott az istentisztelet, lelkesen folyt a hithirdető munka, s otthont találtak bennük a keresztény szellemű tudományok és művészetek, sőt gazdasági, szociális téren is, különösen a földművelés terén, a haladás előmozdítói voltak. …  Ami azonban a magyar népet leginkább megindította és a keresztény élet elfogadására bírta, az Szent István példás vallásossága és ennek megfelelő életmódja volt. Ehhez járult családja kimagasló példaadása, amelyet hitvese, Boldog Gizella és fia, Szent Imre nyújtott. Így történt, hogy az a nép, amelyet egykor „a keresztények ostorának” tartottak, a hithirdetők munkája révén olyan nemzetté vált, amely mint a kereszténységnek századokon át hűséges követője, a hit bátor védőjének kitüntető nevét érdemelte ki.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda,: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 20. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. augusztus 20-tól augusztus 27-ig

 

Szombat 08.19      vasárnapi vigíliák 

          Bakonykúti 15.00 Nagyboldogasszony templombúcsú – Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Elhunyt szerettünk és élő hozzátartozók lelki üdvéért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap  08.20    SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE (FÜ) – fehér             Ho 294, ÉE 646, 600, 293, 280/B, 284
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Bedők Lajosné (sz. Gróf Mária) kineka temetése e hét szerdán 16 órakor lesz az isztiméri temetőben MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Radics Béla + felesége +Mária, fiúk+ Béla, valamint +Márta HG
          Bodajk 10.00!!! Énekes mise, benne kenyérszentelés, int. Édesanya és gyermek egészségéért MT utána koszorúzás
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Laki Károly +3. évf., Laki család élő és elhunyt tagjaiért HG
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Kósa család élő és elhunyt tagjaiért MT
Hétfő 08.21            Szent X. Piusz pápa (E)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Ivanics Sándor lelki üdvéért (Rödermárkból Éva Sulzmann mondat misét) MT
Kedd 08.22            Boldogságos Szűz Mária Királynő (E)         

          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Jószándékra OA
Szerda 08.23          
          Isztimér 16.00 +Bedők Lajosné sz. Gróf Mária énekes temetése, harangozás OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Ilona édesanyáért és július 30-án elhunyt Jánosért OA
Péntek 08.25          
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Belegrai István és neje Balikó Erzsébet szülők, fiuk †István, +András és +Mihály, lányuk Erzsébet, menyük †Mária és †Anna, vejük †Mihály és élő családtagok lelki üdvéért (csendes alap.) MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. +Lajos, +szülők és élő családtagokért HG
Szombat 08.26         
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Juhos Olivér keresztelése OA
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 15.00 Orgonás esküvő: Szekeres Zsolt – Kukk Rebeka esketése MT
          Magyaralmás 17.00 Családos- gyerekmise, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hadnagy Tibor halála évfordulója, valamint születésnapja alkalmából, valamint a Hadnagy család élő és elhunyt tagjaiért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 08.27     ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP – zöld                                                                                       I. hét        Ho 223, ÉE 590, 594, 142, 288
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Fürész Lászlóné sz. Szuna Ilona lelki üdvéért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Varga István, felesége +Kecskés Erzsébetért, élő és elhunyt hozzátartozókért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise benne Szita Zente keresztelése, int. MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT

Scroll Up