Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 19. vasárnap – 2023. augusztus 13.

„Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották: ’Valóban Isten Fia vagy!’”

Mt 14,33

A szokásos Fatimai engesztelő napot a hónap 13. napján a mai vasárnap tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor szentmise. Augusztus havi közös imánkat, a móri kapucinus rendház vezetője Szpisják Péter Pál O.Cap. atya imádkozza majd. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

Felhívjuk híveink szíves figyelmét, hogy augusztus 15-e (kedd) Nagyboldogasszony ünnepe, parancsolt ünnep; a szentmisehallgatás kötelező. A szentmisék rendje a következőképpen alakul:

Bodajk: 9.30, 18.00
Csákberény: 16.00
Csókakő: 17.00
Fehérvárcsurgó: 11.00
Iszkaszentgyörgy: 17.00
Isztimér: 8.00
Magyaralmás: 19.00
Söréd: 17.00
Zámoly: 17.00

Augusztus 19-én, jövő szombaton este a bodajki kegytemplomban „Nyitott templomok éjszakáját” tartjuk. Este fél 8 órától Tüzes Marcell Sámuel orgonaművész orgonakoncertje lesz hallható, utána a pincében misebor-kóstolásra kerül sor. A rendezvényre a belépés díjtalan, szeretettel várunk Mindenkit!

Sajnálatosan közöljük, hogy balinkai templomunk sekrestyéjének mennyezete a múlt heti viharos időjárás alatt leszakadt. Első szemrevételezéssel megállapítható, hogy a templomhoz hozzáépített kápolnaszakasz teljes teteje nagyon rossz állapotban van, életveszélyes a helyiségekben tartózkodni. Emiatt bizonytalan ideig, a balinkai templomot nem tudjuk használni a liturgiák végzésére. Mindent meg kívánunk tenni, hogy mielőbb rendeződjön e káresemény, de addig is a balinkai templomban semmilyen liturgikus eseményt nem tudunk tartani.

 

Bodajk

Augusztus 15-én, az esti szentmise után negyed 8 órától képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk a testületi tagokat az ülésre!

Szent István király ünnepén jövő vasárnap, augusztus 20-án ünnepi programokkal készülünk. A délelőtti szentmisét 10 órakor kezdjük, melynek végén megszenteljük az új kenyeret, illetve koszorúzás lesz a kegyhelyünk előtti Magyar Szent Család Bodajki Zarándoklata c. szobornál. Az ünnepség után közös ebédre várjuk a megjelenteket a zarándokudvaron. Délután 3 órától pedig városunkkal közösen szervezve kulturális és családi programokkal készülünk a kegyhelyudvaron. Este 8 órakor ünnepi harangjátékkal zárul a program. Szeretettel várunk Mindenkit közös ünneplésre!

Augusztus 14-én reggel kegytemplomunkban reggel 8 órakor lesz szentmise, az esti 6 órai szentmise helyett.

 

Magyaralmás

Búcsúnk vasárnapján, a mai délután 5 órakor litániát imádkozunk a templomunk előtt ún. „Almási Madonna” szobor körül. Örömmel hirdetjük egyúttal, hogy augusztus 15-én a déli harangszót a Kossuth Rádióban templomunk harangján hallhatjuk.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Augusztus

13. v.

11.00

Magyaralmás

Nagyboldogasszony templombúcsú

17.00

Litánia a templom előtt a Mária szobornál

16.00

Zámoly

Szent Lőrinc templombúcsú

19. szo.

15.00

Bakonykúti

Nagyboldogasszony templombúcsú

19.30

Bodajk

„Nyitott templomok éjszakája” – orgonakoncert, misebor-kóstolás

20. v.

10.00-

Szent István-napi ünnepségek

27. v.

11.00

Csatka

Bodajki fogadalmi napi búcsú

31. cs.

10.00

Bodajki kegyhely

Egyházmegyei papi találkozó

 

Liturgikus elmélkedés

Eszterházy Pál Nádor (1635-1713) könyörgése

 

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, szent István neked fölajánlott és végrendeletében reád hagyott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeiddel légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink és minden ínségükből megszabadultak, mert éber szemed folyton-folyvást vigyázott örökségeidre, mindörökké áldott Nagyasszonyunk! Ezt mi biztosra vettük, ezért gyakran folyamodtunk hozzád, és tapasztalásból tudjuk, és mondhatjuk, hogy éretted áldott meg minket az Úr. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom lelkesít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a Te néped, örökséged és nyájad, akiket szent Fiadról kereszténynek neveznek, különös pártfogásodért pedig hazánkat Mária országának hívjuk és valljuk.

 

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda,: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 19. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. augusztus 13-tól augusztus 20-ig

 

Szombat 08.12      vasárnapi vigíliák         

          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. balinkai miseszándék: +Mátyás és +Anna szülőkért és +családtagokért MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 08.13     ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP – zöld                                          III. hét      Ho 222, ÉE 589, 599, 136, 286                          
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Hálából az elmúlt 10 évért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, benne Háhn Franciska keresztelése int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Németh Lajos +13. évf. MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Súlyosan beteg fiatalember mielőbbi felgyógyulásáért OA
          Magyaralmás 11.00 Nagyboldogasszony templombúcsú – Énekes mise, int. István, Erzsébet és lányuk Erzsike, valamint nagyszülők lelki üdvéért MT – 17.00 Litánia a templom előtti Mária szobornál
          Zámoly 16.00!!! Szent Lőrinc templombúcsú – Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés c. Szpisják Péter Pál O.Cap.
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért c. Szpisják Péter Pál O.Cap.
Hétfő 08.14            Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú (E)         
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 8.00!!! Énekes mise, int. MT
Kedd 08.15            SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (FÜ)                                             Ho 174, ÉE 646, 643, 168, 136, 285          
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Szülők, rokonok lelki üdvéért és élő családtagokért OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 16.00 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 17.00 Énekes mise, int. MT
          Iszkaszentgyörgy 17.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 17.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 17.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szerda 08.16          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 08.18          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 08.19      Szent Bernát apát és egyháztanító (E)         
          Bodajk 10.30 +Kavicki János énekes temetése, harangozás MT
          Bakonykúti 15.00 Nagyboldogasszony templombúcsú – Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Elhunyt szerettünk és élő hozzátartozók lelki üdvéért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap  08.20          SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE (FÜ) – fehér       Ho 294, ÉE 646, 600, 293, 280/B, 284
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Radics Béla + felesége+ Mária, fiúk+ Béla, valamint + Márta HG
          Bodajk 10.00!!! Énekes mise, int. Édesanya és gyermek egészségéért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Laki Károly +3. évf., Laki család élő és elhunyt tagjaiért HG
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT

Scroll Up