Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Urunk színeváltozása – 2023. augusztus 6.

„Péter erre így szólt Jézushoz: „Uram, jó itt nekünk!…”

Mt 17,4

A szokásos Fatimai engesztelő napot a hónap 13. napján (jövő vasárnap) tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor szentmise. Augusztus havi közös imánkat, a móri kapucinus rendház vezetője Szpisják Péter Pál O.Cap.. atya imádkozza majd. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

Augusztus 19-én, két hét múlva szombaton este a bodajki kegytemplomban „Nyitott templomok éjszakáját” tartjuk. Este fél 8 órától Tüzes Marcell Sámuel orgonaművész orgonakoncertje lesz hallható, utána a pincében misebor-kóstolásra kerül sor. Szeretettel várunk Mindenkit!

 

Zámoly

         Jövő vasárnap, augusztus 13-án délután 4 órakor imádkozzuk templomunk búcsúját Szent Lőrinc tiszteletére. A szentmise után szeretetvendégséget tartunk, melyre sütemény felajánlást elfogadunk.

 

Magyaralmás

Jövő vasárnap, augusztus 13-án tartjuk templomunk búcsúünnepét a délelőtti 11 órai szentmise keretében a Mennybe felvett Szűzanya tiszteletére. Búcsúnk vasárnapján pedig délután 5 órakor litániát imádkozunk templomunk előtt ún. „Almási Madonna” szobra körül. Örömmel hirdetjük egyúttal, hogy augusztus 15-én a déli harangszót a Kossuth Rádióban templomunk harangján hallhatjuk.

 

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Augusztus

6. v.

11.00

Csókakő

Szent Donát templombúcsú

13. v.

11.00

Magyaralmás

Nagyboldogasszony templombúcsú

17.00

Litánia a templom előtt a Mária szobornál

16.00

Zámoly

Szent Lőrinc templombúcsú

19. szo.

15.00

Bakonykúti

Nagyboldogasszony templombúcsú

 

19.30

Bodajk

„Nyitott templomok éjszakája” – orgonakoncert, misebor-kóstolás

20. v.

10.00-

 

Szent István napi ünnepségek

 

Liturgikus elmélkedés

Sínai Anasztáz püspöknek Urunk színeváltozása napján mondott beszédéből

(Nn. 6-10: Mélanges d’archéologie et d’historie 67 [1955], 241-244)

Jó nekünk itt lennünk!

 

Ezt a misztériumot az Úr Jézus a Tábor-hegyen nyilatkoztatta ki tanítványainak. A vele levő apostoloknak ugyan már beszélt országáról és dicsőséges második eljöveteléről, de – ha netán még nem lennének eléggé meggyőződve arról, amit országáról mondott nekik – hogy végül is szívük mélyéig egész bizonyosak legyenek, és hogy a látottak alapján higgyék az eljövendőket is, ott a Tábor-hegyen megmutatta nekik csodálatos isteni dicsőségét, mintegy a mennyek országa előképét. Olyan volt ez, mintha így szólt volna hozzájuk: Nehogy az időbeli távolság kikezdje hiteteket, bizony mondom nektek: az itt állók közül némelyek nem halnak meg, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön (Mt 16, 28) Atyja dicsőségében, amely most a jelenben is nyilvánvaló lesz már. Az evangélista leírása nyilvánvalóan azt mutatja, hogy Krisztus hatalma és e szándéka egyezett ennél a megnyilatkozásnál, hiszen az előzők után rögtön így folytatta: Hat nap múlva maga mellé vette Jézus Pétert, Jakabot és Jánost, és fölment külön velük egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a hó. Egyszerre megjelent nekik Mózes és Illés, amint beszélgettek vele (Mt 17, 1-3). A mai szent ünnep csodálatos eseménye, a hegyen történt üdvös misztérium a mi számunkra most itt valósul meg; egybegyűjtött ugyanis bennünket Krisztus halála és ünneplése. Hogy tehát az Istentől megvilágosított tanítványok között a kiválasztottakkal együtt mi is behatolhassunk ezeknek a kimondhatatlan és szent misztériumoknak a mélyére, hallgassunk Isten szent szavára, amely a magasból, a hegy ormáról oly sürgetőleg hív össze bennünket. Merész dolgot mondok: nekünk is oda kell igyekeznünk, mint Jézusnak, aki itt a mennyben vezetőnk és előfutárunk, hogy vele együtt majd mi is lássuk lelki szemeinkkel azt a tündöklő ragyogást. Lelkünk egész valója bizonyos módon megújul, egészen az ő képmásaivá leszünk, mi is, mint Jézus, örök dicső színeváltozásban élünk, részesedünk az isteni természetben, és így képesek leszünk a mennyei boldogság befogadására. Lelkesülten és ujjongva siessünk, és mi is hatoljunk be a titokzatos felhőbe! Váljunk mintegy Mózessé, Illéssé vagy Jakabbá és Jánossá! Vagy légy olyan, mint Péter, aki az isteni látomástól és kinyilvánulástól elragadtatott. E dicső színeváltozástól maga is egészen átalakult, e világból kiemelkedett, és e földtől szinte elszakadt. Te is lépj ki a testből, hagyd most el ezt a teremtett világot, térj vissza egészen Teremtődhöz, akihez Péter mintegy mámorosan így kiáltott: Uram, jó nekünk itt lennünk! (Vö. Mt 17, 4) Valóban, Péter, jó nekünk itt lennünk Jézussal, és így maradnunk tovább a világban. Hiszen van-e boldogabb, mélyebb, kiválóbb tudat, mint Istenben lenni, hozzá hasonulni, és az élet világosságában élni? Bizonyos vagyok benne, hogy közülünk is mindenki, aki érzi magában Isten jelenlétét, és már átalakult az ő isteni hasonlóságára, örvendezve csak ezt kiálthatja: Jó nekünk itt lennünk, ahol minden fényben tündöklik, ahol öröm, boldogság és gyönyörűség van, ahol békében, szelídségben és édes derűben él a szív, ahol látjuk Krisztust, az Istent; ahol az Atyával együtt ő készített szívünkben hajlékot, és oda belépve így szól: Ma üdvösség köszöntött erre a házra (Lk 19, 9); ahol Krisztussal együtt az örök javak megszámlálhatatlan kincse halmozódik össze; ahol az örök boldogság első zsengéit és előképeit mintegy tükörben már előre szemlélni lehet.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd, szerda, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 18. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. augusztus 6-tól augusztus 13-ig

 

Szombat 08.05      vasárnapi vigíliák       

          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia 18.00 Énekes mise, int. +Gyula és Mária szülők lelki üdvéért és élő hozzátartozókért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 08.06     URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA                                                              II. hét       Ho 226, ÉE 681, 598, 142, 146            
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Etelkáért és férjéért HG
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. + Szőllősi László édesapáért MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Szilasi Ferenc halálának 13. évfordulóján emlékezik rá felesége és családja OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Stoffer Ákos József keresztelése OA
          Csókakő 11.00 Szent Donát templombúcsú – Énekes mise, int. +Zsolnai Tibor +2. évf., szülei Tibor és Erzsébet, testvérei Erzsébet és László, anyósa és apósa: Kálmán és Julianna MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Méhész és Leveleki család elhunyt tagjaiért OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV

          Iszkaszentgyörgy 15.00 Harangozás +Jani Istvánné temetésére
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG

Hétfő 08.07          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 16.30 +Jani Istvánné sz. Barankai Erzsébet énekes temetése, harangozás MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért OA
Kedd 08.08            Szent Domonkos áldozópap (E)          
          Bodajk 12.00 Orgonás litánia, int. Hívek szándékára OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Brassó Sándorné (sz. Helt Erzsébet) volt bodajki lakos lelki üdvéért, akit augusztus 3-án helyeztek örök nyugalomra Keszthelyen MT
Szerda 08.09          A keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta szűz és vértanú, Európa társvédőszentje (Ü)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 08.11         Szent Klára szűz (E)          
          Isztimér 15.00 +Pálffy Jenő énekes temetése, harangozás OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 08.12          
          Bodajk 10.15 Harangjáték
          Bodajk 10.30 Orgonás litánia OA
          Bodajk 11.30 Miklós Emma, Miklós Hella keresztelése MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Mátyás és +Anna szülőkért és +családtagokért HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 08.13     ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP – zöld                                          III. hét      Ho 222, ÉE 589, 599, 136, 286                          
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Hálából az elmúlt 10 évért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, benne Háhn Franciska keresztelése int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Németh Lajos +13. évf. MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. István, Erzsébet és lányuk Erzsike, valamint nagyszülők lelki üdvéért MT
          Zámoly 16.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés c. Szpisják Péter Pál O.Cap.
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért c. Szpisják Péter Pál O.Cap.