Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 17. vasárnap – 2023. július 30.

„…’Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.’”

Mt 13,52

A mai vasárnap, július 30-án Szent Kristóf, az utazók védőszentjéhez kötődően, megáldjuk a gépjárműveket, motorkerékpárokat a bodajki esti 6 órai szentmise után. A járművekkel a kegytemplom előtt húzódó Ady Endre utcán parkoljunk, mise után minden egyes járművet áldásban részesítünk! Szeretettel várunk Mindenkit!

 

Csókakő

Jövő vasárnap 11 órakor imádkozzuk templomunk búcsúját Szent Donát tiszteletére.

 

Isztimér

A mai délután 4 órakor litániát imádkozunk templomunkban. Szeretettel várjuk a kedves híveket!

 

Zámoly

         Két hét múlva vasárnap, augusztus 13-án délután 4 órakor imádkozzuk templomunk búcsúját Szent Lőrinc tiszteletére. A szentmise után szeretetvendégséget tartunk, melyre sütemény felajánlást elfogadunk.

 

Magyaralmás

Két hét múlva vasárnap, augusztus 13-án tartjuk templomunk búcsúünnepét a délelőtti 11 órai szentmise keretében a Mennybe felvett Szűzanya tiszteletére. Örömmel hirdetjük, hogy augusztus 15-én a déli harangszót a Kossuth Rádióban templomunk harangján hallhatjuk.

 

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Július

30. v.

8.00

Isztimér

Szent Anna templombúcsú

18.00

Bodajk

Idősek köszöntése

Gépjárművek megáldása

Augusztus

6. v.

11.00

Csókakő

Szent Donát templombúcsú

13. v.

11.00

Magyaralmás

Nagyboldogasszony templombúcsú

16.00

Zámoly

Szent Lőrinc templombúcsú

19. szo.

15.00

Bakonykúti

Nagyboldogasszony templombúcsú

 

Liturgikus elmélkedés

Aranyszájú Szent János püspöknek a második korintusi levélről mondott szentbeszédeiből

(Hom. 14, 1-2: PG 497-499)Minden bajom közt is túlárad bennem az öröm

 

    Szent Pál ismételten a szeretetre tereli a szót, hogy rosszallása érdességét egy kicsit elsimítsa. Előzőleg ugyanis megrótta őket, és szemükre vetette, hogy szeretetét nem viszonozták szeretettel, sőt hátat fordítottak szeretetének, és más, lelki ragályt terjesztő emberekhez csatlakoztak. Tehát újra tompítja a megrovás élét: Értsetek meg bennünket (vö. 2 Kor 7, 2), azaz „szeressetek minket”! Kéri szeretetüket; és az nem lesz terhes számukra, sőt nagyobb hasznára lesz azoknak, akik adják azt, mint annak, aki kapja. De nem azt mondta: „szeressetek”, hanem a könyörületre jobban emlékeztető kifejezést használt: Értsetek meg bennünket! Ki távolított el minket tőletek, kérdezi, ki vetett ki minket a ti jóindulatotokból? Mi az oka annak, hogy kiszorultunk szívetekből? Mert amit már előbb is mondott: hogy ti nem nyitottátok ki a szíveteket (2 Kor 6, 12), azt most itt még világosabban fejezi ki: értsetek meg bennünket, és ezzel ismét a szívébe akarja zárni őket. Mert semmi sem éleszti fel annyira a szeretetet, mint ha a szeretett személy megérti azt, hogy nagyon vágyik a szeretetére az, aki őt szereti. Hiszen előbb már megmondtam, írja, hogy szívembe vagytok zárva, együtt élünk-halunk (2 Kor 7, 3). Ez a legnagyobb szeretet! Visszautasítottan is együtt akar meghalni, együtt akar élni velük. Mert nem akárhogyan vagytok szívembe zárva, jelenti ki, hanem úgy, amint megmondtam. Mert előfordulhat az, hogy szeret valaki, de a bajban aztán elfut. De mi nem így vagyunk. Vigasztalás tölt el (2 Kor 7, 4). Honnét ez a vigasztalás? Tőletek jön: mert jó útra tértetek. A tetteitekkel örömet szereztetek nekem. Aki szeret, az egyrészt felpanaszolja ugyan, hogy őt nem szeretik, de másrészt fél attól is, hogy a mértéket túl ne haladja e rosszallásban, nehogy szomorúságot okozzon. Ezért hangoztatja: Vigasztalás tölt el, túlárad bennem az öröm. Vagyis: „Kihívtátok rosszallásomat, de bőségesen jóvá is tettétek, megvigasztaltatok: nemcsak megszüntettétek szomorúságom okát, hanem még örömmel is elhalmoztatok.” Ezután bemutatja öröme nagyságát, nemcsak azzal, amit mondott, hogy túlárad bennem az öröm, hanem azzal is, amit hozzáfűzött: minden bajom közepette is. Mert oly nagy volt, úgymond, az a gyönyörűség, amelyet nekem szereztetek, hogy nem volt képes arra árnyékot vetni az előző nagy szomorúságom sem. Az öröm kiáradó bősége ugyanis minden ránk zúduló gyötrelmet megszüntetett.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd, szerda, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 17. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. július 30-tól augusztus 6-ig

 

Szombat 07.29      vasárnapi vigília      

          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 16.30 Orgonás esküvő: Stumpf Gábor – Korisánszki Anna esketése OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Kálmán és Anna szülők és Kálmán fiuk halálának évfordulójára MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 07.30     ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP – zöld                                            I. hét         Ho 232, ÉE 593, 594, 132, 196                        
          Isztimér 8.00 Énekes mise – Szent Anna templombúcsú, int. Pro populo MT, 16.00 Litánia
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Szuna Ferenc és +feleség Mária és +családtagok lelki üdvéért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Hálából a Segítő Szűzanyának HG
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Polovitzer Jánosnéért (Ida néni), akinek temetése július 25-én volt OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT idősek köszöntése,  utána gépjárműszentelés

Hétfő 07.31            Loyolai Szent Ignác áldozópap (E)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Katalinért HG
Kedd 08.01            Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító (E)        
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int.
          Isztimér 16.30 +Bella Antalné sz. Manner Ilona énekes temetése, harangozás, gyászmise HG
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért HG
Szerda 08.02          
          Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Péntek 08.04         Vianney Szent János Mária áldozópap (E) – elsőpéntek          
          Bodajk 16.00 +Ivanics Józsefné sz. Gabler Julianna énekes temetése, harangozás, gyászmise OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT utána szentségimádás
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 08.05      elsőszombat         
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére MT
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 16.00 Orgonás esküvő: Magyar Balázs Gordon – Faragó Bettina esketése MT
          Bodajk 16.30 Prohászka Imaszövetség – Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia 18.00 Énekes mise, int. +Gyula és Mária szülők lelki üdvéért és élő hozzátartozókért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 08.06     URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA                                                              II. hét       Ho 226, ÉE 681, 598, 142, 146            
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Etelkáért és férjéért HG
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. + Szőllősi László édesapáért MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Szilasi Ferenc halálának 13. évfordulóján emlékezik rá felesége és családja OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Stoffer Ákos József keresztelése OA
          Csókakő 11.00 Szent Donát templombúcsú – Énekes mise, int. +Zsolnai Tibor +2. évf., szülei Tibor és Erzsébet, testvérei Erzsébet és László, és anyósa és apósa: Kálmán és Julianna MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG

Scroll Up