Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 16. vasárnap – 2023. július 23.

„…Példabeszédre nyitom ajkam, hirdetem, ami a világ teremtésétől fogva el volt rejtve.”

Mt 13,35b

Jövő vasárnap, július 30-án Szent Kristóf, az utazók védőszentjéhez kötődően, megáldjuk a gépjárműveket, motorkerékpárokat a bodajki esti 6 órai szentmise után. A járművekkel a kegytemplom előtt húzódó Ady Endre utcán parkoljunk, mise után minden egyes járművet áldásban részesítünk! Szeretettel várunk Mindenkit!

 

Bodajk

Jövő vasárnap, július 30-án Szent Annához kötődően szeretnénk köszönteni az időseket az esti 6 órai szentmise keretében. A liturgiát követően szeretetvendégséget is tartunk. Szeretettel várjuk a szépkorú testvéreket!

 

Fehérvárcsurgó

Köszönjük a szombati idősek napi rendezvény szervezését!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Július

30. v.

8.00

Isztimér

Szent Anna templombúcsú

18.00

Bodajk

Idősek köszöntése

Gépjárművek megáldása

Augusztus

6. v.

11.00

Csókakő

Szent Donát templombúcsú

13. v.

11.00

Magyaralmás

Nagyboldogasszony templombúcsú

16.00

Zámoly

Szent Lőrinc templombúcsú

19. szo.

15.00

Bakonykúti

Nagyboldogasszony templombúcsú

 

Liturgikus elmélkedés

Kezdődik Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanúnak a magnésziaiakhoz írt levele (Nn. 1, 1 – 5, 2; Funk 1, 191-195)

Úgy illik, hogy ne csak a nevünk legyen keresztény, hanem valóban azok is legyünk.

 

Ignác, más néven Theoforosz üdvözli az Atyaistenben és Üdvözítőnkben, Jézus Krisztusban áldott Magnészia egyházát a Maiandrosz folyó mellett. Az Atyaistenben és Jézus Krisztusban sokszorosan üdvözöllek benneteket. Megismertem hívő szeretetközösségtek jó rendjét, és örvendezve elhatároztam, hogy Jézus Krisztus hitében szólok hozzátok. A bilincsek, amelyeket viselek, már most tiszteletreméltóvá teszik nevemet, és így dicsérem azokat az egyházakat, amelyeknek kívánom, hogy egységben maradjanak Jézus Krisztus testével és lelkével. Ő a mi örök életünk. Vele legyen egységünk a hit és a szeretet által. Ennek semmit sem szabad elébe helyeznünk. Legfőképpen legyünk egyek Jézussal és az Atyával, akiben e világ fejedelmének minden támadását elviseljük és kivédjük; így Isten birtoklására jutunk el. Abban a szerencsében volt részem, hogy láthattalak titeket Damasz püspökötök, valamint Basszusz és Apolloniosz Istenhez méltó presbiterek személyében, és megismertelek titeket szolgatársam, Dzotinosz diakónus által is. Őt nagyon szeretem, mert úgy engedelmeskedik püspökének, mint a jóságos Isten kegyelmének, a presbiterek testületének pedig, mint Jézus Krisztus törvényének. De nektek sem szabad püspökötökkel fiatal kora miatt bizalmaskodni, hanem az őt püspökké tevő Atyaisten erejére tekintve meg kell adni neki minden tiszteletet. Ezt láttam is, hogy a szent presbiterek nem vetik meg őt szemmel látható fiatal kora miatt, hanem istenes bölcsességgel alávetik magukat neki, nem is neki, hanem Jézus Krisztus Atyjának, aki mindnyájunk püspöke. A minket szerető Isten dicsőségére kell tehát színlelés nélkül engedelmeskednetek. A színlelő nem a látható püspököt téveszti meg, hanem a Láthatatlant akarja megtéveszteni. Nem a test szerint való embernek szól a tisztelet, hanem Istennek, aki a rejtett dolgokat is látja. Ne csak a nevetek legyen keresztény, hanem életetek is. Egyesek hivatkoznak ugyan a püspökre, de mindent nélküle tesznek. Ezekről azt gondolom, hogy nincs bennük jó lelkiismeret, mert nem a törvény szerinti hűségben gyűlnek össze. Mivel minden véget ér, és két dolog: az élet és a halál előttünk áll, mindenki a maga helyére (vö. ApCsel 1, 25) jut, mint ahogyan kétféle érem van: az egyik Istené, a másik a világé, s mindkettőnek megvan a saját vésete. A hitetleneken e világ képe van, a hívőkén pedig, akik szeretetben élnek, az Atyaisten pecsétje Jézus Krisztus által. Ha tehát nem törekszünk erősen arra, hogy halálunkban Krisztus szenvedésével egyesüljünk, akkor az ő élete sincs igazán bennünk.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd, szerda, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 16. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. július 23-tól július 30-ig

 

Szombat 07.22      vasárnapi vigília       

          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából házassági évforduló alkalmából, élő családért MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 07.23     ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP – zöld                                           IV. hét      Ho 230, ÉE 592, 600, 127, 195            
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Fürész György és felesége Katalin és elhunyt családtagok lelki üdvéért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Hálából 80 év kegyelmeiért OA
          Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 07.24            Árpád-házi Szent Kinga szűz (E)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG
Kedd 07.25            Szent Jakab apostol (Ü)          
          Csákberény 16.00 +Polovitzer Jánosné sz. Boha Ida énekes temetése, harangozás HG
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. †Sujánszky József hitvese †Újváry Karolina nagyszülőkért, gyermekeikért és unokáiért (a.) HG
Szerda 07.26          Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei (E)          
          Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Péntek 07.28          
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int.
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Katalinért MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 07.29      Szent Márta, Szent Mária és Szent Lázár (E)        
          Csókakő 10.00 +Végh Konrád énekes temetése, harangozás MT
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 16.30 Orgonás esküvő: Stumpf Gábor – Korisánszki Anna esketése OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Kálmán és Anna szülők és Kálmán fiuk halálának évfordulójára MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 07.30     ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP – zöld                                            I. hét         Ho 232, ÉE 593, 594, 132, 196                        
          Isztimér 8.00 Énekes mise – Szent Anna templombúcsú, int. Pro populo MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Szuna Ferenc és +feleség Mária és +családtagok lelki üdvéért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Polovitzer Jánosnéért (Ida néni), akinek temetése július 25-én volt OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT idősek köszöntése,  utána gépjárműszentelés