Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 13. vasárnap – 2023. július 2.

„Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.”

Mt 10,39

Július 3-tól, augusztus 14-ig közös Bodajki Plébánia Hivatalunk nyári ügyfélfogadása a következőképpen alakul: hétfőn délután 2-től fél 5 óráig, illetve pénteken délelőtt fél 9-től, fél 12 óráig tudjuk fogadni a kedves híveket ügyintézés céljából. Ezen időkön kívül, csak előzetes bejelentkezéssel tudjuk az szükséges ügyeket intézni.

A mai vasárnap van templomainkban a „Péterfillér”-gyűjtés a Szentszék javára, előre is köszönjük adományaikat!

Szeretettel hirdetjük, hogy az idei évben is lesz két ottalvós tábor gyermekeinknek a nyári időszakban. A felsős (felső tagozatos, középiskolás fiataloknak szervezett) táborba lehet még jelentkezni, mely július 16-tól, július 21-ig lesz vasárnaptól péntekig a bodajki Szent Imre Zarándokházban, kispapjaink vezetésével. A tábor költsége 35.000.- Ft. Részletek, jelentkezés: www.plebaniahivatal.hu oldalon a ’Jelentkezések’ menüpont alatt.

 

Bodajk

Amint már az előző hetekben hirdettük, szeretnék Kegyhelyünk Rózsafüzér Társulatát megújítani. A meghirdetett elsőszombati szentmisén a társulat vezetőivel és tagjaival megbeszélve, a megújulást szeretnénk ez évben véghez vinni, azzal a szándékkal, hogy a meglévő ún. bokrokat (imacsoportokat) megerősíteni kívánjuk plébániánkhoz való kötődésükben, védőszent választását kérve tőlük, illetve a jövő évi titkokat az idei téli hónapokban sorsolással kihúzni és közreadni jövőre az imaszándékokkal együtt. Szeretnénk kifejezni, hogy kegyhelyünk fontos konfraternitása-testvérülete a Rózsafüzér Társulat, kiknek imájára a továbbiakban is számítunk és kérjük azt.  Kérjük, hogy az idei évben a már megkapott titkok és imaszándékok szerint végezzék a közösségben megélt imát a továbbiakban!

A héten lesz elsőpéntek, a péntek esti szentmise után szentségimádást tartunk, szeretettel várva a kedves híveket!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

 

Július

1. szo.

8.00

Bodajk

Rózsafüzér Társulat megújítása, titoksorsolás

 

17.00

Magyaralmás

Családos gyerekliturgia

 

2. v.

 

Templomainkban

„Péter-fillér” gyűjtés

 

10.00

Vértessomló

Sarlós Boldogasszony búcsú

 

9-14.

 

Bodajk Szent Imre Zarándokház

Alsós hittantábor

 

13. cs.

17.00

Bodajk

Fatimai engesztelés

 

16-21.

 

Bodajk Szent Imre Zarándokház

Felsős hittantábor

 

30. v.

8.00

Isztimér

Szent Anna templombúcsú

 

 

Liturgikus elmélkedés
VI. Pál pápa szentbeszédeiből (1970. november 29-én, Manilában tartott homília)

Krisztust hirdetjük a földkerekség határáig

 

Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot (1 Kor 9, 16). Ugyanis őtőle, magától Krisztustól nyertem ezt a küldetésemet. Én is apostol vagyok, de egyben tanúságtevő is. Minél távolabbi az elérendő cél, és minél nehezebb a feladatom, annál hevesebben sürget Krisztus szeretete (vö. 1 Kor 5, 14). Nevének dicséretét kell hirdetnem, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia (vö. Mt 16, 16); ő az, aki számunkra a láthatatlan Istent kinyilvánította; ő az elsőszülött minden teremtmény előtt, őbenne áll fenn minden (vö. Kol 1, 15). Ugyanő az emberiség Tanítója és Megváltója is; hiszen értünk született, halt meg, és támadt fel. Ő a történelem és mindenség központja; ő mindnyájunkat ismer és szeret; állandó kísérőnk és barátunk életünk során; a fájdalom, de a remény férfia is. Valóban ő az, aki majd ismét újra eljön, aki majd ítélő bíránk lesz; és amint hisszük, egykor életünk örök beteljesedése és boldogsága is ő lesz. Róla beszélni soha meg nem szűnöm; ő maga a fény, maga az igazság, sőt mint önmaga mondja: Ő az út, az igazság és az élet (vö. Jn 14, 6); ő az élet kenyere és élő víz forrása, aki tökéletesen ki is elégíti éhségünket és szomjúságunkat; ő a mi pásztorunk, vezérünk, példaképünk és vigasztalásunk, ő a mi testvérünk. Csakúgy, mint mi, sőt még nálunk is kisebb lett, szegény, megalázott, fáradalmakkal terhelt, elnyomott, türelmes lett. Értünk nyitotta meg ajkát tanításra, értünk művelt csodákat, s egy új országot alapított, ahol a szegények lettek a boldogok, ahol a közös élet alapja a békesség, ahol a tiszta szívűek és a szenvedő sírók felmagasztalást és vigasztalást nyernek, az igazság szomjas kutatói kielégítést kapnak, ahol a bűnösök is elnyerhetik minden bűnük bocsánatát, és az emberiség egy boldog testvériségben olvad egybe. Íme: ez a Jézus Krisztus, akinek jó híréről már tudomást szereztetek, aki felől bizonyosak is vagytok, hiszen ezért vagytok Krisztuskövetők. Az ő szent nevét kiáltom felétek újra meg újra, keresztény testvéreim, amikor azt hirdetem mindenkinek, hogy Krisztus Jézus a kezdet és a vég, az alfa és az ómega, az új világ Királya, az emberi történelem és egész emberi sorsunk titokzatos és végső értelme; közvetítő és híd az ég és föld között; a legtökéletesebb értelemben ő „az ember fia”, sokkal inkább, mint mindenki más; mert mint Isten Fia, örök és végtelen, de test szerint Mária Fia is, Fia ennek a legáldottabb asszonynak, aki a mi anyánk azáltal, hogy a Szentlélekben az Egyháznak, a Titokzatos Testnek részei vagyunk. Ne felejtsétek el: Jézus Krisztus az, akit mi nektek egy egész örökkévalóságra meghirdetünk, és azt szeretnénk, hogy az ő neve visszhangozzék a földkerekség végső határáig örökkön-örökké.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd, szerda, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 13. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023.
július 2-től július 9-ig

 

 

Szombat 07.01      vasárnapi vigília           

          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Magyaralmás 15.00 Neubauer Márton, Neubauer Lilla keresztelése SZM
          Bodajk 16.30 Prohászka Imaszövetség – Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Magyaralmás 17.00 Családos-gyerekigeliturgia SZM
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 07.02     ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP – zöld – Péterfillér gyűjtés                            I. hét        Ho 227, ÉE 590, 598, 119, 191
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. †Marosán László †5. évfordulójára és szüleiért és testvéréért HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. †Svarda Mihályné és †gyermekei lelki üdvéért, valamint élő és elhunyt családtagokért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. †Ottó édesapa halálának 22. évfordulóján és élő és elhunyt hozzátartozókért MT

Hétfő 07.03            Szent Tamás apostol (Ü)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 9.00 Zarándok mise, int. Hívek szándékára – c. Kürtösi Krisztián atya
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Ivanicsné Rézmann Mária halálának 8. évfordulója alkalmából MT
Kedd 07.04            Portugáliai Szent Erzsébet (e)         
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. †Katalinért MT
Szerda 07.05          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Katalinért
Péntek 07.07         elsőpéntek          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Katalinért MT utána szentségimádás
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 07.08          
          Fehérvárcsurgó 10.00 Balog Mia Kelsey keresztelése OA
          Bodajk 11.00 †Lamik Györgyné sz. Gordos Julianna énekes temetése, harangozás, utána gyászmise MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából Péterért és Rékáért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 07.09     ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP – zöld                                           II. hét       Ho 227, ÉE 590, 598, 119, 191            
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Elhunyt Sinkovicz István lelki üdvéért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Elhunyt Boros Margit lelke üdvéért. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. †Polyák Lajosné hálának 1. évfordulója alkalmából és †férjéért Polyák Lajosért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. id. Bankó Ferencné (Ida néni) halálának 3. évfordulójára HG