Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 12. vasárnap – 2023. június 25.

„Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni!”

Mt 10,28

Július 3-tól, augusztus 14-ig közös Bodajki Plébánia Hivatalunk nyári ügyfélfogadása a következőképpen alakul: hétfőn délután 2-től fél 5 óráig, illetve pénteken délelőtt fél 9-től, fél 12 óráig tudjuk fogadni a kedves híveket ügyintézés céljából. Ezen időkön kívül, csak előzetes bejelentkezéssel tudjuk az szükséges ügyeket intézni.

A vértessomlói búcsú jövő vasárnap, július 2-án kerül megrendezésre. Különösen is hívjuk azokat a családokat, akik gyermekáldásra várnak, vagy gyermek születésére készülnek. A püspöki szentmise keretében értük is imádkozik a Főpásztor, és a Gyermeket hordozó Szűz Mária közbenjárását kérve, áldásban részesíti őket. A zarándokok körmenete fél 10 órakor indul a falu kápolnájától a kegytemplomhoz, ahol 10 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise.

A jövő vasárnap lesz templomainkban a „Péterfillér”-gyűjtés a Szentszék javára, előre is köszönjük adományaikat!

Szeretettel hirdetjük, hogy az idei évben is lesz két ottalvós tábor gyermekeinknek a nyári időszakban. A felsős (felső tagozatos, középiskolás fiataloknak szervezett) táborba lehet még jelentkezni, mely július 16-tól, július 21-ig lesz vasárnaptól péntekig a bodajki Szent Imre Zarándokházban, kispapjaink vezetésével. A tábor költsége 35.000.- Ft. Részletek, jelentkezés: www.plebaniahivatal.hu oldalon a ’Jelentkezések’ menüpont alatt.

 

Bodajk

Amint már múlt hétvégén hirdettük, szeretettel várjuk a Rózsafüzér Társulati tagokat a július havi elsőszombati szentmisére, jövő szombaton reggel 8 órára kegytemplomunkba. Ekkor szeretnénk megújítani a társulatot, és titoksorsolást végezni. Emellett szeretettel várjuk a Prohászka Imaszövetség tagjait az elsőszombati délutáni imaórára, jövő szombaton délután fél 5 órára kegyhelyünkre.

Csákberény

A mai vasárnap a Péter-Pál napi fogadalomhoz kapcsolódóan körmenetben vonulunk a temetőbe a szentmise után, illetve az idei évtől kezdődően a fogadalmi napi szentmisénknek a perselyadományát a fogadalom szerint a helyi rászorulónak ajánljuk fel Karitász szolgálatunkon keresztül.

Magyaralmás

Jövő héten szombaton délután 5 órától családos- gyerekliturgia lesz templomunkban, szeretettel várva a családokat, gyerekeket!

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Június

25. v.

9.30

Csákberény

Péter-Pál napi fogadalmi körmenet, gyűjtés

Július

1. szo.

8.00

Bodajk

Rózsafüzér Társulat megújítása, titoksorsolás

17.00

Magyaralmás

Családos gyerekliturgia

2. v.

 

Templomainkban

„Péter-fillér” gyűjtés

10.00

Vértessomló

Sarlós Boldogasszony búcsú

 

Liturgikus elmélkedés

Faustinus Luciferanus áldozópapnak „A Szentháromság” című értekezéséből

(Nn. 39-40: CCL 69, 340-341) Krisztus: király és pap mindörökké

 

Üdvözítőnk mint ember tényleg fölkent valóságos király és valóságos pap. Mindkettőt egyesíti magában, hogy egyik se hiányozzék Üdvözítőnkben. Halld tehát, hogy lett király, hiszen így van megírva: Engem tett meg királlyá Sionban, az ő szent hegyén (vö. Zsolt 2, 6). Halld meg azt is, amit papságáról tanúsít az Atya: Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint (Zsolt 109, 4). Az Ószövetségben Áron volt az első krizmával fölkent pap, de az Atya nem azt mondta: „Áron rendje szerint” lett pap, nehogy valaki is azt hihesse, hogy Üdvözítőnk papsága Áron papságának az utódlása. Áron papsága ugyanis átszállt az utódaira, Üdvözítőnk papsága azonban nem ilyen átörökölt papság, hiszen az ő papsága mindörökre megmarad, miként írva van: Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Üdvözítőnk mint ember tehát király is és pap is, de nem testben lett fölkenve, hanem lélekben. A választott nép királyainak és papjainak a testét kenték föl olajjal, és így lettek királyokká és papokká. Azonban ott nem egy valaki lett mind a kettővé, hanem más személy volt a király, és más a pap. Egyedül Krisztusnak jár ki ugyanis mindenben a tökéletesség és a teljesség, hiszen ő azért jött, hogy teljessé tegye a törvényt. Jóllehet azok nem egy személyben voltak e két tisztségben, mégis fölkentnek nevezték őket, mert királyi, illetve papi olajjal kenték föl a testüket. Üdvözítőnket a Szentlélek kente föl, ezért lett valóságos fölkent (Krisztus), így teljesedett be e róla szóló Írás: Ezért kent föl Isten, a te Istened, az öröm olajával társaid közül (Zsolt 44, 8). Az ő fölkenése azáltal lett különb, mint a többi királyé és papé, mert ő az öröm olajával lett fölkenve, ez pedig egyedül a Szentlelket jelenti. Hogy ez így igaz, azt magától Üdvözítőnktől tudjuk. Amikor ugyanis kezébe vette, és kinyitotta Izajás könyvét, és abból ezt olvasta: Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem (Lk 4, 18), akkor rögtön azt mondta: most teljesedett be ez a jövendölés hallgatói füle hallatára. De Péter, az apostolok feje is, amikor kifejti, hogy Üdvözítőnk milyen krizmával lett fölkenve, akkor azt tanítja, hogy ez a krizma: a Szentlélek, azaz az Isten ereje. Amikor pedig az Apostolok Cselekedeteiben beszélt ahhoz a nagyon vallásos és irgalmat gyakorló századoshoz, akkor többek közt ezt mondta: Galileától kezdve a Jánostól hirdetett keresztség után a názáreti Jézust az Isten fölkente Szentlélekkel és hatalommal. S ő ahol csak járt, jót tett, csodákat vitt végbe, és meggyógyította az összes ördögtől megszállottat (ApCsel 10, 37-38). Látjuk tehát: Péter is azt tanítja, hogy ez a Jézus, mint ember, a Szentlélekkel és hatalommal van fölkenve. Tehát maga Jézus valóban mint ember lett Fölkent, a Szentlélek kenete által lett király és pap mindörökké.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 12. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. június 25-től július 2-ig

 

 

Szombat 06.24      vasárnapi vigília          

          Gúttamási Keresztelő – Szent János templombúcsú 15.00 Énekes mise, int. HG
          Csákberény 15.30 Orgonás esküvő: Rózsavölgyi Dávid – Anek Dorina esketése OA
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. †Fáber István és Róza szülőkért és leányukért Rózáért HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. József és Mihály testvérekért †évf., élő és elhunyt családtagokért HG
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.25     ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP – zöld                                            I. hét        Ho 225, 588, 595, 109, 150           
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. †Kiss Jánosért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Hálából, Szűzanya tiszteletére MT utána a rödermarki testvérváros kapcsolat megújítása
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise benne Fodor Aisa keresztelése, int. OA

          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. †Weigand Andrásné sz. Baráth Erzsébet lelki üdvéért, ill. a Szabó család †tagjaiért HG
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. †Márk Lászlóért és †Márk nagyszülőkért, élő és elhunyt családtagokért MT
Hétfő 06.26          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér 16.00 †Vachtler János énekes temetése, harangozás utána gyászmise OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Katalinért HG
Kedd 06.27            Szent László király (Ü)          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. †Katalinért OA
Szerda 06.28          Szent Iréneusz püspök és vértanú, egyháztanító (E)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Katalinért MT
Péntek 06.30         A római Egyház első szent vértanúi (e)         
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 16.30 †Hári Ferenc énekes temetése, harangozás MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Katalinért MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 07.01      elsőszombat         
          Bodajk 8.00 Csendes mise – Rózsafüzér Társulat megújítása int. Szűzanya tiszteletére MT
          Bodajk 12.00 Hartdégen Teodor keresztelése MT
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Magyaralmás 15.00 Neubauer Márton, Neubauer Lilla keresztelése SZM
          Bodajk 16.30 Prohászka Imaszövetség – Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Magyaralmás 17.00 Családos-gyerekigeliturgia SZM
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 07.02     ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP – zöld                                            II. hét       Ho 227, ÉE 590, 598, 119, 191
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. †Marosán László †5. évfordulójára és szüleiért és testvéréért HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. †Svarda Mihályné és †gyermekei lelki üdvéért, valamint élő és elhunyt családtagokért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. †Ottó édesapa halálának 22. évfordulóján és élő és elhunyt hozzátartozókért MT

Scroll Up