Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Szentháromság vasárnapja – 2023. június 4.

„A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!”

2 Kor 13, 13

Jövő héten lesz Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Az idei évben is szeretnénk, hogy a legtöbb plébániatemplomban ünnepélyes körmenetet végezzünk az Oltáriszentséggel. Ehhez szükséges sátrak (kis oltárok) felállítása, amik a templomon kívül helyezkednek el. (Rossz idő esetén a templomban szentségimádást tartunk!) Kérnénk a képviselőtestület tagjait, és minden segítő embert, hogy szervezzék meg a sátrak felállítását, illetve a díszítést! A gyermekeknek készítsünk virágszirmokat kis kosárba, hogy tudják azt a Szentség előtt szórni.

Az idei év bodajki kegyhelyünkön kiemelt év Mindszenty József bíboros, hercegprímás tiszteletére, ki szeptemberben lesz épp 75 éve, hogy kegyhelyünk főbúcsúját, a Mária-napi búcsút imádkozta mintegy 30.000 ember előtt kegyhelyünk zarándokudvarán. E búcsúi esemény volt vélhetően a hercegprímás utolsó nagy nyilvános működésének színhelye, az 1948-as decemberi letartóztatása előtt. Az idei búcsúnkat Erdő Péter bíboros, prímás úr fogja imádkozni szeptember 17-én, vasárnap. A 75 éve történt búcsúról kívánunk megemlékezni azzal is, hogy kegyhelyünkön lévő Élet-Kép-Tár Házban emléket állítunk e kor kiemelt plébánosának, a templom- és közösségépítő Vajk Gyula prépost atyának, akit Shvoy Lajos megyéspüspök azért helyez kegyhelyünkre, mert kvalitása alapján képes lesz újjáépíteni, felvirágoztatni az ország legősibb kegyhelyét. Vajk Gyula bácsi tisztelete mind a mai napig élő településünkön, 1962-től kezdődő meghurcoltatása példaként szolgál a mai időkben is. Emellett egy bodajki származású, szintén meghurcolt ferences szerzetes emlékét is őrizni kívánjuk Horváth Lajos Péter atya személyében. E három személy, a vészterhes időkben történt helytállása joggal adta a róluk való megemlékezés címét Máté evangéliuma 5. fejezetéből, miszerint: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek…”

Kiállítás megnyitóval egybekötött megemlékezés lesz jövő vasárnap, június 11-én délután 4 órakor kegyhelyünkön, A rendezvény díszvendégei: Spányi Antal megyéspüspök úr és Eperjes Károly színművész lesznek. Szeretettel várunk mindenkit jövő vasárnap, kegyhelyünkre, hogy közösen emlékezzünk mindazokról, akik előttünk helytállásukkal példát mutattak nemzetünknek!

 

Bodajk

Június hónapban a hétköznapi esti szentmisék után a Jézus Szíve litániával zárjuk a hétköznapi liturgiákat.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Június

5. v.

8.00

Fehérvárcsurgó

Elsőáldozás

9.30

Iszkaszentgyörgy

Szentháromság templombúcsú – elsőáldozás

10. szo.

9.00

Sárkeresztes

Tanévzáró családos- gyerekmise

11. v.

16.00

Bodajk

„Boldogok, akiket az igazságért üldöznek…” c. kiállítás megnyitója

12. h.

19.00

Magyaralmás

Képviselőtestületi ülés

13. k.

17.00

Bodajk

Fatimai engesztelés

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Atanáz püspök leveleiből (Ep. 1 ad Serapionem, 28-30: PG 26, 594-595. 599)

Fény, ragyogás, kegyelem a Szentháromságban és a Szentháromságból

 

Sohasem volt haszontalan a régi hagyomány, a katolikus Egyház hitének és tanításának kutatása, tudniillik amit az Úr átadott, az apostolok hirdettek, és az atyák pedig megőriztek. Ezen alapszik ugyanis az Egyház, s ha valaki ettől eltávolodik, már nem lehet keresztény, és nem is nevezhető többé semmilyen jogcímen kereszténynek Így tehát a Háromság szent és tökéletes, s az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben ismerjük meg. Semmi idegen vagy kívülről származó dolog nincs benne, és nincs összetéve teremtőből és teremtett dologból, hanem az övé a mindent teremtő és létrehozó erő. Természete egy és önmagával azonos, és tevékenysége is egy. Az Atya ugyanis mindent az Ige által a Szentlélekben cselekszik, s ily módon megmarad a Szentháromság egysége. Az Egyház így hirdeti az egy Istent, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat, és mindenben benne van (Ef 4, 6). Mindennek fölötte áll, mint Atya, azaz eredete és forrása mindennek; mindent áthat, mégpedig az Ige által; s végül mindenben benne van: a Szentlélekben. Szent Pál, amikor a lelki dolgokról ír a korintusiaknak, mindent az Atyaistenre, mint Főre vezet vissza a következő módon: A lelki adományok különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent végbevisz, ugyanaz (1 Kor 12, 4-6). Amit a Szentlélek kinek-kinek kioszt, azt az Atya adja az Ige által. Hiszen ami az Atyáé, mindaz a Fiú tulajdona is; ezért mindaz, amit a Fiú a Lélekben ad, igazában az Atya ajándéka. Ehhez hasonlóan, amikor a Lélek bennünk van, az Ige is bennünk van, akitől kaptuk a Lelket, s az Igében az Atya is. Így válik valóra: Atyám és én hozzá megyünk, és benne fogunk lakni (Jn 14, 23). Ahol ugyanis fény van, ott van a ragyogás is; ahol pedig a ragyogás van, ott van a hatása is, és feltündököl a kegyelem. Szent Pál ugyanezt a korintusiakhoz írt második levélben így tanítja: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal (2 Kor 13, 13). A kegyelem és az ajándék ugyanis, amely a Szentháromságban adatik, az Atyától a Fiú által a Szentlélekben adatik. Mert amint az Atya a Fiú által adja a kegyelmet, úgy az adományokban való részesedés csak a Szentlélekben lehetséges. De amikor ebben részünk van, az Atya szeretetét, a Fiú kegyelmét és a Szentlélek egyesítő erejét mondhatjuk magunkénak.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 9. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. június 4-től június 11-ig

 

Szombat 06.03      vasárnapi vigíliák  
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG
          Csákberény 16.00 Orgonás esküvő: Szaller Márk – Szaller Laura Patrícia esketése MT
          Bodajk 16.30 Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. + Máriért és +Ferencért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.04     SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA – fehér                       II. hét       Ho 105 v. 232, ÉE 572, 116, ÉE 574, 274

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Fáber Rózáért HJ
          Fehérvárcsurgó 8.00 Énekes mise – elsőáldozás, int. MT
          Isztimér 8.00 Igeliturgia MI
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Tibor és Mária halálának évfordulóján OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Szülőkért, +fiukért és +Péter unokájukért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Klára édesanyáért halálának 3. évfordulóján OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentháromság templombúcsú – Énekes mise – elsőáldozás, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise benne Kindl Noémi keresztelése, int. OA – 12.15 Trianoni megemlékezés OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. +Márta édesanya lelki üdvéért, az élő családtagokért hálából HG
          Bodajk 11.30 Énekes mise, „IGENT MONDOK” MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából édesanyánk 96. születésnapjára, és a Szűzanya tiszteletére MT
Hétfő 06.05            Szent Bonifác püspök és vértanú (E)        
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért MT
Kedd 06.06            Szent Norbert püspök (e)         
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. +Katalinért OA
Szerda 06.07          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Katalinért OA
Péntek 06.09         Szent Efrém diakónus és egyháztanító (e)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Katalinért MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 06.10          
          Sárkeresztes 9.00 Tanévzáró családos mise, int. MT
          Bodajk 15.00 Orgonás esküvő: Péntek Kristóf – Marczal Mercedes esketése
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. Vendel és Erzsébet szülőkért és fiukért Vendelért HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Ferenc édesapa halálának 33. évfordulójára, élő és elhunyt családtagokért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.11     KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA – fehér     Ho 106, Szek. 107, 136, Körmenetre: 280/B, 112, 134, 142 Vég. 150
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Schweighardt István volt kincsesbányai lakos halálának 4. évfordulója alkalmából OA
          Csókakő 11.15!!! Énekes mise, int. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés Imre, felesége +Gángó Erzsébet és élő és elhunyt családtagokért OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17. 45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG