Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Pünkösd – 2023. május 28.

„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.”

Róm 5,5

Pünkösd ünnepével véget ér a húsvéti időszak, a mai liturgiák végén ünnepélyesen eloltjuk a húsvéti gyertyát, és a keresztelőkút mellé helyezzük. Holnaptól ismételten az Úrangyala imádságot imádkozzuk a megfelelő napszakokban.

Május hónapban megtartottuk a tavaszai képviselőtestületi üléseket. Külön szeretnénk megköszönni híveinknek, hogy lelkipásztori körzetünkben a tavalyi évben több, mint 45%-kal emelkedtek a perselyadományok. Különösen ezekben a nehéz időkben hálásak vagyunk az adományok ilyen komoly emelkedéséért. Isten fizesse meg adakozásukat!

Május 29-én pünkösdhétfőn, Szűz Mária, az Egyház anyja ünnepén Püspök atya közös imádságra hív bennünket kegyhelyünkre a hivatásokért és a békéért. Az imanap délelőtt 10 órai püspöki szentmisével kezdődik a zarándokudvaron, mely végén ünnepélyes körmenetben vonulva helyezzük el Ferenc pápa által megáldott ezüstrózsát a kegytemplom főoltárán. Fél 1 órakor a csepeli „Sekrestye színpad” előadását hallgathatjuk Boldog Brenner Jánosról, majd a hivatásban élők tanúságtétele lesz 2 óráig, amikor a Lorettói litániával zárjuk az imanapot. Szeretettel várunk mindenkit a közös imádságra, az Egyházmegyei Napra kegyhelyünkre!

Pünkösdhétfőn délután 4 órakor ünnepi orgonakoncertet tartunk Kővári Péter tihanyi zeneigazgató, orgonaművész előadásában. Spanyol barokk orgonazenével készülve a koncerten, igazán különleges zenei élményben lehet része mindazoknak, akik ellátogatnak hozzánk. A belépés díjtalan, szeretettel várunk mindenkit a koncertre!

 

Bodajk

Május hónapban – köszöntve a Szűzanyát -, a hétköznapi esti szentmisék után elimádkozzuk a Lorettói litániát, június hónapban pedig a Jézus Szíve litániával zárjuk a hétköznapi liturgiákat.

A héten elsőpéntek lesz, a péntek esti szentmise után szentségimádást tartunk templomunkban.

 

Fehérvárcsurgó

Jövő vasárnap a szentmisét – melyben gyermekeink elsőáldozása lesz -, kivételesen reggel 8 órakor imádkozzuk.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Május

28. v.

11.00

Csókakő

Elsőáldozás

29. h.

10.00

Bodajk

Egyházmegyei imanap

16.00

 

Orgonakoncert – Kővári Péter

Június

4. szo.

9.00

Iszkaszentgyörgy

Elsőáldozás előtti vizsga, gyónás, próba

10.00

Fehérvárcsurgó

5. v.

8.00

Fehérvárcsurgó

Elsőáldozás

9.30

Iszkaszentgyörgy

Szentháromság templombúcsú – elsőáldozás

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Iréneusz püspök és vértanú „Az eretnekségek ellen” című értekezéséből (Lib. 3, 17, 1-3: SCh 34, 302-306)

A Szentlélek elküldése

 

Az Úr megadta az Istenben való újjászületés hatalmát tanítványainak, amikor így szólt hozzájuk: Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében! Azt ígérte ugyanis már a próféták által, hogy a végső időkben majd kiárasztja magát szolgáira és szolgálóira, hogy prófétáljanak. Ezért leszállott az Isten Fiára, miután az az ember Fiává lett, és általa kedve telt abban, hogy az emberi nemben lakjék, az emberek között maradjon, és szállást vegyen Isten teremtményeiben, teljesítse bennük az Atya akaratát, és megújítsa őket az elöregedésből Krisztus újdonságára. Lukács írja, hogy a Szentlélek az Úr mennybemenetele után Pünkösdkor leszállt az apostolokra. Ő az, akinek hatalma van arra, hogy az összes népet elvezesse az életre, és megnyissa számukra az új szövetséget. Ezért minden nyelven egybehangzóan dicsőítették az Istent, mert a Szentlélek hozta egységre a különálló törzseket, és ő ajánlotta fel őket az Atyának, mint az összes nép zsengeáldozatát. Az Úr is megígérte már előre, hogy elküldi a Vigasztalót, aki bennünket előkészít Istennek. Amint ugyanis a száraz búzaliszt víz nélkül nem lehet egy tésztává és egy kenyérré, úgy mi sem lehetünk Krisztus Jézusban egyek a mennyből származó víz nélkül. S ahogy a száraz föld képtelen termést hozni, ha nem jut nedvességhez, úgy mi is, akik előzőleg száraz fák voltunk, soha nem teremhetnénk az élet gyümölcseit a magától jövő isteni eső nélkül. Testünk ugyanis a fürdő által nyeri el az egységet a romolhatatlansággal, lelkünk pedig a Lélek által. Isten Lelke leszállt az Úrra, a bölcsesség és az értelem Lelke, a tanács és az erősség Lelke, a tudás és a jámborság Lelke és Isten félelmének Lelke (vö. Iz 11, 2), akit azután az Úr továbbadott Egyházának, amikor elküldte a Vigasztalót az egész földre, ahová az Úr szava szerint a sátán, mint a villám, bukott le az égből (Lk 10, 18). Éppen ezért van szükségünk az Isten harmatára, hogy meg ne égjünk, és terméketlenné ne váljunk, s ahol vádlónk van, legyen ott a Védelmezőnk is. Hiszen az Úr a Szentlélekre bízta emberét, aki rablók kezébe esett, akin ő maga megkönyörült, és bekötözte sebeit, aztán két királyi dénárt adott, hogy a Szentlélek által az Atya és a Fiú képét és belénk írt jelét magunkba fogadva gyümölcsöztessük a ránk bízott dénárokat, és megsokszorozva számoljuk le az Úrnak.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 8. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. május 28-tól június 4-ig

Szombat 05.27      vasárnapi vigília                    

          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 16.00 Orgonás esküvő: Nagy Zoltán – Ujlaky Margit esketése MT
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Wágner Tibor édesapáért HG
          Fehérvárcsurgó – Szent Kereszt felmagasztalása kastélykápolna 17.00 Orgonás esküvő: Konrád Csaba – Sullivan Rachael esketése OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise benne Lendvai Zsuzsanna keresztelése, int. +Tóth Zoltán +évf., és élő családtagokért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 05.28     PÜNKÖSD – piros                                                  Ho 98, ÉE 567, Szek. 97, fel. 259, áld. 280, ÉE 570, vég. 205, 102

         Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, benne Brichter Fanni keresztelése, int. +Kovács János és felesége Pozsár Györgyi lelki üdvéért, élő és elhunyt családtagokért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise óvodások keresztelése, int. Abos család elhunyt tagjaiért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
          Csókakő 11.00 Énekes mise, elsőáldozás int. Pro populo MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Varga István, felesége +Kecskés Erzsébet és +vejükért, Jánosért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Ötvös Géza +évfordulójára élő és elhunyt családtagokért HG
Hétfő 05.29            Szűz Mária az Egyház anyja (E)       
          Bodajk 10.00 EGYHÁZMEGYEI IMANAP – Püspöki énekes mise, int.
Kedd 05.30            Szent István király ereklyéinek átvitele (e)          
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 16.00 +Miliás Margit énekes temetése, harangozás OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért OA
Szerda 05.31          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 06.02         elsőpéntek         
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Katalinért MT utána szentségimádás
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 06.03      Lwanga Szent Károly és társai, ugandai vértanúk (E) – elsőszombat       
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére MT
          Bodajk 11.30 Zahola Zénó keresztelése OA
          Fehérvárcsurgó 14.00 Kacsó Hanna Emese keresztelése OA
          Sárkeresztes 14.30 Ecsedi András Attila keresztelése MT
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG
          Csákberény 16.00 Orgonás esküvő: Szaller Márk – Szaller Laura Patrícia esketése MT
          Bodajk 16.30 Imaóra FBÁ
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.04     SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA – fehér                       II. hét       Ho 105 v. 232, ÉE 572, 116, ÉE 574, 274

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Fáber Rózáért HJ
          Fehérvárcsurgó 8.00 Énekes mise – elsőáldozás, int. MT
          Isztimér 8.00 Igeliturgia MI
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Szülőkért, +fiúkért és +Péter unokájukért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Klára édesanyáért halálának 3. évfordulóján OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise – elsőáldozás, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise benne Kindl Noémi keresztelése, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 11.30 Énekes mise, „IGENT MONDOK” MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT