Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 3. vasárnapja – 2023. április 23.

„Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.”

Jn 24, 35

Jövő hétvégén, április 30-án, Ferenc pápa látogatásának vasárnapján, lelkipásztori körzetünkben csak a következő településeken lesz liturgia: Bodajk (szombat 18.00) 8.00, 18.00, Magyaralmás 19.00, Isztimér 8.00, Söréd 8.00, Fehérvárcsurgó 18.00. Szeretettel hívjuk a kedves híveket a közös pápai szentmisébe való bekapcsolódásba, melyben segítségünkre lehetnek az országos médiumok. A meghirdetett két zarándokbuszunkra a felszállás a következőképpen alakul (VÁLTOZÁS LETT AZ ELŐZŐ HETIHEZ KÉPEST!): Busz I: Bodajk 5.20 kegytemplom, Iszkaszentgyörgy 5.40 főtér (az isztimériek is itt tudnak felszállni). Busz II. Magyaralmás 5.15 templom, Fehérvárcsurgó 5.25 főtér, Csákberény 5.40 templom, Zámoly 5.50 Szép Ilonka Faluház. Az utazási költséget (4000.- Ft) a buszon kell majd fizetni. További információként szeretnénk jelezni, hogy kis zarándokszéket lehet vinni a rendezvényre. Van még pár hely a buszos zarándokútra, aki szeretne csatlakozni, kérem jelezze az atyáknak!

Április hónapban családos- gyerekmisénk április 30-án Bodajkon az esti 6 órai liturgia lesz. Szeretettel várjuk a családokat jövő vasárnap este bodajki kegytemplomunkba!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Április

23.v.

 

Templomainkban

Búzaszentelő-imádság a jó termésért

16.00

Iszkaszentgyörgy

Szent György-napok program

30 v.

17.00!!!

Bodajk

Elsőáldozási előkészítő – Eucharisztia

18.00

 

Családos- gyerekmise

19.00

 

Jegyesoktatás IV.

 

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

 

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.  Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust! Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Jusztínusz vértanúnak a keresztények érdekében írt Első védőiratából

(Cap. 66-67: PG 6, 427-431) Az Eukarisztia megünneplése

 

Az Eukarisztia vétele senki másnak nincs megengedve, csak annak, aki hiszi, hogy igaz az, amit tanítunk, és azután a bűnbocsánat és az újjászületés fürdőjében már megkeresztelkedett, és úgy él, ahogy azt Krisztus meghagyta. Mert az Eukarisztiát nem közönséges kenyérként, sem közönséges italként vesszük magunkhoz, hanem úgy, mint az Isten Igéje által megtestesült Jézus Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek a mi üdvösségünkért felvett testét és vérét. Éppígy erről a táplálékról – amelyben az ő szavait tartalmazó imával hálát adunk, és amelyből testünk és vérünk az átváltozás értelmében táplálkozik – azt a tanítást kaptuk, hogy ez ugyanannak a megtestesült Jézusnak a teste és vére. Mert az apostolok is az ő irataikban, amelyeket evangéliumoknak nevezünk, azt tanítják, hogy Jézus így hagyta meg nekik: hogy tudniillik, kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott, ezeket mondotta: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az én testem; hasonlóképpen kezébe vette a kelyhet, hálát adott, és ezeket mondotta: Ez az én vérem, és hogy mindezt egyedül csak rájuk bízta. Ettől az időtől kezdve magunk között mi is folyton megújítjuk az ő emlékezetét, és mi, akik ezt végezzük, befogadjuk mindazokat, akik ezt kívánják; és mindenkor egységben vagyunk. Mindenért, amit magunkhoz veszünk, áldjuk a mindenség Teremtőjét Fia, Jézus Krisztus és a Szentlélek által. Vasárnap a városokból és a falvakból mindnyájan egy helyre összejövünk, és az apostolok buzdításait vagy a próféták írásait olvassuk, amennyire az idő engedi. Amikor pedig a lektor elvégezte az olvasást, az elöljáró int és buzdít a hallott fontos dolgok követésére. Ezután mindnyájan felállunk, és közösen imádkozunk; majd – mint említettük – imádkozás után kenyeret és bort és vizet hoznak; és az elöljáró – amennyire erejéből telik – imádságot és hálaadást mond, s a nép ráfeleli: Ámen. Majd azokat, amikkel hálaadást mondtunk, szétosztják, és a jelenlevők mindegyike magához veszi, a távollevőknek pedig diakónusok viszik el. Azok, akik tehetősek, és szándékukban áll – ki-ki a maga mértéke szerint –, adakoznak, és a gyűjtés eredményét az elöljárónak átadják, és ő osztja szét az árváknak és özvegyeknek, a betegeknek és azoknak, akik valami miatt arra rászorulnak, a börtönben sínylődőknek, valamint az ott tartózkodó jövevényeknek; egyszóval minden rászorulónak gondját viseli. Vasárnap ugyanis mindnyájan egybegyűlünk, azért, mert ez a hétnek első napja, amikor Isten a sötétséget megszüntette, és az anyagvilágot megteremtette; de azért is, mert Jézus Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt fel a halálból. A szombat előtti napon keresztre feszítették őt, s harmadnap, azaz vasárnap, apostolai és tanítványai előtt megjelent, és megtanította őket arra, amiket nektek is megfontolás végett továbbadtunk.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Húsvét 3. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2023. április 23-tól április 30-ig

 

Szombat 04.22      vasárnapi vigília          

          Balinka 16.30 Énekes mise, int. Leitner József és neje Schweighardt Etelka halálának évfordulójára HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.23     Húsvét 3. vasárnapja – búzaszentelés                                III. hét      Ho 88 ÉE 550, 553, 142, 86, 205              
          Isztimér 8.00 Énekes mise int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Fűrész György és felesége +Katalin élő és +családtagok MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. beteg István gyógyulásáért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Sperg Lajos +20. évf., és felesége Lázinger Julianna +15. évf. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 04.24            Szent György vértanú (e)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér 17.00 +Alessio Sergio csendes temetése, harangozás
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG
Kedd 04.25            Szent Márk evangélista (Ü)          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért
Szerda 04.26          
          Bodajk 14.00 Tóth Olívia Fióna, Tóth Marcell Kornél, Tóth Nimród Adrián keresztelése OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 04.28          
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 8.00!!! Énekes mise, int. +Kovács Imre lelki üdvéért MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 04.29      Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje (Ü)         
          Iszkaszentgyörgy 10.00 Budai Gellért keresztelése MT
          Csókakő 11.00 Horváth Botond László keresztelése OA
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +János és Katalin szülőkért, +lányukért Ilona és +unokáért Judittért HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Katona Viktória +2. évf. MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.30     Húsvét 4. vasárnapja – Jó Pásztor vasárnapja- fehér        IV. hét      Ho 90, ÉE 551, 554, 144, 205            
          Bodajk 8.00 Igeliturgia FBÁ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Rendeki István, felesége Kovács Irén és élő és elhunyt családtagokért HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Élő és elhunyt családtagokért MT családos- gyerekmise
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. +Simon Tibor +8. évf., +édesapjáért és +szülőkért HG
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. Pro populo OA