Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 2. vasárnapja – 2023. április 16.

„Én Uram, én Istenem!”
Jn 20, 28

Már most hirdetjük, hogy két hét múlva április 30-án, Ferenc pápa látogatásának vasárnapján, lelkipásztori körzetünkben csak a következő településeken lesz liturgia: Bodajk (szombat 18.00) 8.00, 18.00, Magyaralmás 19.00, Isztimér 8.00, Söréd 8.00. Szeretettel hívjuk a kedves híveket a közös pápai szentmisébe való bekapcsolódásba, melyben segítségünkre lehetnek az országos médiumok. A meghirdetett két zarándokbuszunkra a felszállás a következőképpen alakul: Busz I: Bodajk 5.20 kegytemplom, Fehérvárcsurgó 5.30 főtér, Iszkaszentgyörgy 5.40 főtér. Busz II. Magyaralmás 5.15 templom, Csákberény 5.30 templom, Zámoly 5.40 Szép Ilonka Faluház. Az utazási költséget (4000.- Ft) a buszon kell majd fizetni.

Mivel két hét múlva, a pápalátogatás hétvégéjére esik majd a szokásos búzaszentelés, ezért azt jövő hétvégén, április 23-án fogjuk megtenni templomainkban. Kérjük közösségeinket, hogy a jövő vasárnapi liturgiákra készítsenek friss búzát a szentély közelében kis asztalon, melyet megszentelve fogunk majd imádkozni az idei jó termésért.

Iszkaszentgyörgy

Jövő hétvégén tartjuk településünkön a Szent György-napokat. Vasárnap délután 4 órára ünnepségre hívjuk a kedves testvéreket templomunkban, ahol ének- orgonaszó, előadás, meglepetés-kiállítás lesz a délutáni program. Legyen közös ünnepünk a templom nyílászáróinak megújítása is, melyet itt köszönünk meg a jó Istennek, illetve mindazoknak, akik segítették, véghez vitték ezt a beruházást.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Április
16. v.18.00-20.00BodajkJegyesoktatás III.
17.h.16.15BodajkHitoktatói megbeszélés
23.v. TemplomainkbanBúzaszentelő-imádság a jó termésért
16.00IszkaszentgyörgySzent György-napok program
30 v.17.00!!!BodajkElsőáldozási előkészítő – Eucharisztia

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.  Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust! Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspök beszédeiből (Sermo 8 in octava Paschae 1, 4: PL 46, 838. 841)

Új teremtmény Krisztusban

Hozzátok szól beszédem, akik most született gyermekek vagytok, Krisztusban kicsinyek, az Egyház új hajtásai, kik az Atya kegyelme, az Anyaszentegyház termékenységének bizonyságai vagytok, szent sarjadék, új csapat, megtiszteltetésünk virága és munkánk gyümölcse, örömünk és koszorúnk vagytok mind, akik itt álltok az Úrban. Apostoli szavakkal fordulok hozzátok: Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen (Róm 13, 14), hogy az életben is felöltsétek azt, akit a szentségben felöltöttetek. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban (Gal 3, 27-28). Ugyanez az ereje a szentségnek; ugyanis ez az új élet szentsége, és ez az új élet most azzal kezdődik, hogy minden eddig elkövetett bűn bocsánatot nyer, s ez az élet tökéletessé lesz a halottak feltámadásakor. A keresztségben ugyanis eltemetkeztetek Krisztussal együtt a halálba, hogy miként Krisztus feltámadt a halálból, úgy ti is új életre keljetek (vö. Róm 6, 4). Most pedig éljetek majd a hitünk szerint, ameddig csak az Úr engedi, hogy ebben a halandó testben zarándokoljatok: a ti biztos utatok pedig, akihez törekedtek is, maga az emberré lett Krisztus Jézus, aki oly kegyes volt, hogy értünk emberré lett. Ő ugyanis sok kedvességet tartogat azok részére, akik őt félik, és ezt majd azok elé tárja, és tökéletessé teszi azoknak, akik benne remélnek, hiszen az, amit most még csak reményben kaptunk meg, majd valóságban is a mienk lesz. Ma van újjászületéstek nyolcadik napja; ma kapjátok meg hitünk látható jelét, miként az ősatyák korában is a testi születés nyolcadik napján volt a körülmetélés. Ezért maga az Úr is testi halálával magát kiüresítette, és ugyanabban a testében – amely többé már meg nem hal – feltámadt, és a vasárnapi napot megpecsételte a saját feltámadásával. Ez a nap a szenvedése utáni harmadik nap, a napok sorrendjében pedig szombat után a nyolcadik nap, vagyis a hét első napja. Ezért ti is, mivel megkaptátok ezt a szentséget, és a Szentlélek foglalóját is lelketekbe vettétek, még nem a teljes valóságban, de már a biztos reményben, ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a ti életetek megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen (Kol 3, 1-4).

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Húsvét 2. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. április 16-tól április 23-ig

 

Szombat 04.15      vasárnapi vigília          

          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér 15.00 +Stolmár László énekes temetése, harangozás, gyászmise MT

          Magyaralmás 17.00 Családos- gyerekszentmise
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Zsigmond István +2. évf., és édesanyja +1. évf. OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.16     Húsvét 2. vasárnapja – Az Isteni irgalmasság vasárnapja  II. hét Ho 85, ÉE 545-548, 119, 89, 205             
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Horváth Ferenc,+Preszter László és +Preszter János lelkük üdvéért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés János, felesége Dávid Anna, fiuk János lelki üdvéért, élő és +családtagokért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
Hétfő 04.17          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Csókakő 9.00, 15.00 Harangozás +Németh János temetésére
          Iszkaszentgyörgy 15.00 +Czikai István csendes temetése, harangozás MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 04.18          
          Csókakő 13.45 Énekes gyászmise, harangozás, int. +Németh János MT
          Csókakő 15.00 +Németh János énekes temetése MT
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért OA
Szerda 04.19
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 04.21          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 04.22          
          Fehérvárcsurgó 10.30 Simon Kiara Elizabet keresztelése HG
          Bodajk 11.30 Schall Evolett, Umeakuta Chinenye Grace, Vas József Tibor keresztelése SZM
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. Leitner József és neje Schweighardt Etelka halálának évfordulójára HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.23        Húsvét 3. vasárnapja – búzaszentelés                             III. hét      Ho 88 ÉE 550, 553, 142, 86, 205              
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Fűrész György és felesége +Katalin élő és +családtagok MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Beteg István gyógyulásáért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia MI
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG