Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 7. vasárnap – 2023. február 19.

„Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is.”

Mt 5,45

A héten hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti szent idő. Hamvazószerdán – Sárkeresztes kivételével – minden templomban tartunk szentmisét vagy igeliturgiát. Fontosnak tartjuk, hogy a nagyböjti szent időt az Egyház liturgiájával kezdjük!

A böjti fegyelemről: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbiak szerint határozta meg a böjti fegyelmet: Szigorú böjti nap van hamvazószerdán és nagypénteken. E napokon a hústilalom mellett háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő számára, aki a 18. életévét betöltötte, de a 60. évét még nem kezdte meg. A húseledeltől való megtartóztatás kötelező nagyböjt péntekjein mindazok számára, akik a 14. életévüket betöltötték.

Jövő vasárnap, február 26-án, nagyböjt 1. vasárnapján szolgáltatjuk ki templomainkban (Isztiméren a rákövetkezendő héten) a vasárnapi szentmisék keretében a betegek szentségét mindazoknak, akik kérik azt. Külön nem kell jelentkezni a szentség felvételére, de imádsággal, szentgyónással, lelkiekben készüljünk a szentkenet felvételére!

Jövő vasárnap február 26-án, délután 4 órakor bodajki kegytemplomunkban családos- gyerekszentmisét imádkozunk. Szeretettel várjuk a gyerekeket, családokat a közös szentmisére!

Jövő vasárnap lesz templominkban az országos gyűjtés a katolikus oktatás javára. Előre is köszönjük adományaikat!

Jövő héten szombaton, február 25-én a bodajki Ifi-Klubbal kirándulást szervezünk a Pilisbe, a Rám-szakadék megmászására. Közös indulás a bodajki kegytemplom elől, szombat reggel 7 órakor, aki Dömösre érkezik, azokkal ott 9 órakor találkozunk a dömösi templom előtt. Szeretettel várunk mindenkit a közös túrára!

 

Bodajk

Nagyböjt péntekjein, negyed 6 órától a zarándokudvaron keresztutat imádkozunk. Szeretettel várunk Mindenkit!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Február

18. szo.

16.00

Bodajk

Bérmálkozó felkészülése IV.

22. sze.

 

 

Hamvazószerda

25. szo.

7.00

Dömös Rám-szakadék

Ifi-Klub családos kirándulás

26. v.

 

Templominkban

Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára

27. h.

16.15

Bodajk

Hitoktatói megbeszélés

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Hitvalló Maximus apátnak „A szeretet” című értekezéséből

(Centuria 1, cap. 1, 4-5. 16-17. 23-24. 26-28. 30-40: PG 90, 962-967) Szeretet nélkül minden csak hiábavalóság

 

A szeretet nem más, mint az emberi léleknek az a jóindulata, amely semmit sem akar Isten szándéka ellenére cselekedni. Ennek a szeretetnek erényét azonban nem képes elsajátítani egyetlen egy olyan ember sem, akinek lelkét bármilyen földi érték is rabjává tette. Aki szereti Istent, az többre becsüli Alkotója felismerését és megismerését minden általa teremtett dolognál, és lelke minden vágyával és szeretetével késedelem nélkül átadja magát neki. Minthogy pedig mindaz, ami létezik, Isten alkotása, aki önmaga miatt teremtette azt, világos, hogy az Alkotó jóval kiválóbb, mint művei; aki tehát az összehasonlítást nem tűrő örök Jóságot elhagyja, és alacsonyabb dologhoz ragaszkodik, az kevesebbre tartja Istent, mint az általa teremtett dolgokat. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat – mondja az Úr –, az szeret engem (Jn 14, 21). Az az én parancsom – folytatja –, hogy szeressétek egymást (Jn 15, 12). Tehát aki nem szereti embertársát, az nem tartja meg a parancsot. Aki viszont nem tartja meg a parancsot, az nem is szeretheti az Urat. Az a boldog ember, aki minden embertársát egyformán képes szeretni. Aki Istent szereti, mindenképp szereti embertársát is; az ilyen ember pedig képtelen pénzt gyűjtögetni, hanem inkább isteni bőkezűséggel szétosztogatja azt minden rászoruló embertestvérének. Aki Isten jóságát utánozza, az alamizsnát ad jónak és rossznak, igaznak és hamisnak, és semmi különbséget sem tesz köztük, hanem egyaránt ad nekik anyagi segítséget a tényleges szükségükhöz képest. Azonban az ilyen ember is jobban teszi, ha jószándékú előnyben részesíti azt a rászorulót, aki erényekben tündöklik és törekvő. Természetesen a felebaráti szeretet érzülete nem csak a pénzadományok osztogatásában mutatkozik meg, hanem még sokkal inkább a vallási igazságok megismertetésében és személyes szolgálatok nyújtásában lesz nyilvánvaló. Ha valaki minden szenvedély és erkölcsi hiba nélkül még egészen világi dolgokban is okosan és őszinte szeretettel segít embertársának, már az is az isteni szeretetben való jártasságáról tesz tanúságot. Akinek szívébe beköltözött az isteni szeretet, az nem késlekedik, és el sem fárad a szeretetben követni magát a jóságos Úristent, mint a szent életű Jeremiás mondja. Sőt képes lesz erős szívvel elviselni minden fáradtságot, gyalázatot, igazságtalanságot is, soha senkiről semmi rosszat föl nem tételezve. Ne bizakodjatok, mondván: az Úr temploma vagyunk – int a szent próféta, Jeremiás (vö. Jer 7, 4). Te se mondd, hogy „Jézus Krisztusban, a mi Urunkban való puszta hit egymagában is képes engem üdvözíteni.” Nincs igazad, mert ha ki nem mutatod cselekedeteiddel az iránta való szeretetedet, nem fog téged üdvözíteni. Ami pedig ezt a puszta hitet illeti, erre nézve mondja az Apostol: Az ördögök is hisznek, és remegnek (Jak 2, 19). A szeretet gyakorlása: az embertárs iránti, szívből jövő jó cselekedet, a nagylelkűség és a türelem, sőt még az evilági dolgoknak a helyes felhasználása is.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 7. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023, február 19-től február 26-ig

Szombat 02.18      vasárnapi vigíliák          
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. d.i. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. d.i. MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 02.19     Évközi 7. vasárnap – zöld                                                                    III. hét      Ho 226, ÉE 587, 592, 119, 161
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia Dr. BP
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Fűrész László lelki üdvéért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. d.i OA
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. d.i HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. d.i HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Kiss és Lázár család elhunyt és élő tagjaiért HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. d.i OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. d.i.
Hétfő 02.20          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. d.i.HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. d.i. c. Lovász Rajmund OFM
Kedd 02.21          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért, c. Lovász Rajmund OFM
Szerda 02.22          Hamvazószerda                                                                                  Ho 58, ÉE 529, 540 hamv. 51, 55, 135, 48 v. 50
          Balinka 8.00 Igeliturgia FBÁ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. d.i. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. d.i. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. d.i. HG
          Söréd 16.00 Igeliturgia SZM
          Csókakő 17.00 Énekes mise, int. d.i. MT
          Iszkaszentgyörgy 17.00 Énekes mise, int. d.i. OA
          Zámoly 17.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 18.00 Énekes mise, int. d.i. MT
          Magyaralmás 18.00 Igeliturgia SZM
Csütörtök 02.23          
          Zámoly 15.00 +Hamar Józsefné sz. Benkő Erzsébet csendes temetése OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Pedagógusok lelkigyakorlata c. Ugrits Tamás atya
Péntek 02.24         Szent Mátyás apostol (Ü)   

          Bodajk 11.00 Csendes mise, int. Pedagógusok lelkigyakorlata c. Ugrits Tamás atya
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. d.i. OA
          Bodajk 17.15 Keresztút, 18.00 Énekes mise, int. d.i. MT
          Magyaralmás 17.30 Keresztút, 18.00 Énekes mise, int. +Édesanyánk halálának 2. évfordulója alkalmából HG
Szombat 02.25  

          Bodajk 11.00 Csendes mise, int. Pedagógusok lelkigyakorlata c. Ugrits Tamás        
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. d.i. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +János és Katalin szülőkért, +lányukért Ilona és +unokáért Juditért HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. d.i. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 02.26     Nagyböjt 1. vasárnapja – lila – betegek szentségének kiszolgáltatása                I. hét       Ho 58, ÉE 530, 532, 143, 55 v. 51       
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. d.i. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Cselik László atyáért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Por populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. d.i. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. d.i. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. d.i. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés János, felesége Dávid Anna, fiúk János, élő és elhunyt családtagokért HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. d.i. MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. d.i. OA
          Bodajk 16.00 Családos- gyerekmise, int. d.i. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. d.i. HJ

Scroll Up