Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Évközi 5. vasárnap – 2023. február 5.

„…ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!”

Mt 5,16

Mai vasárnap a liturgiák végén szolgáltatjuk ki a szokásos Balázs-áldást, illetve megszenteljük a hívek által hozott gyertyákat.

Jövő héten, február 11-én szombaton este 6 órakor bodajki kegytemplomunkban (pappászentelésének 60. évfordulója alkalmából) gyémántmisét mutat be Brückner Ákos Előd ciszter szerzetes. Szeretettel hívjuk, várjuk a kedves híveket, különösen is a fehérvári ciszter gimnáziumba járó fiatalokat családjaikkal.

Szeretettel hirdetjük az idei elsőáldozások előtti felkészítő alkalmak időpontjait: március 19. vasárnap 16.00 óra – bűnbocsánat témakör, április 30. vasárnap 16.00 óra – Eucharisztia témakör. Az elsőáldozásra készülőket szüleikkel együtt várjuk a közös felkészítő alkalmakra.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Február

11. szo.

18.00

Bodajk

Brückner Ákos Előd OCis. gyémántmiséje

Ifi Klub összejövetel

12. v.

9.30

Bodajk

Ifi Klub – szentmise, közösségi összejövetel

17. p.

17.00

Magyaralmás

Ifjúsági farsang

18. szo.

16.00

Bodajk

Bérmálkozó felkészülése IV.

22. sze.

 

 

Hamvazószerda

25. szo.

7.00

Dömös Rám-szakadék

Ifi-Klub családos kirándulás

27. h.

16.15

Bodajk

Hitoktatói megbeszélés

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspöknek a Galata-levélhez fűzött magyarázatából, (Praefatio: PL 35, 2105-2107)

Értsük meg Isten kegyelmének ajándékát!

 

Amikor a galatákhoz ír az Apostol, akkor az a célja, hogy belássák: Isten kegyelmének ajándéka folytán ők már nincsenek alávetve az ószövetségi törvénynek. Amikor ugyanis meghirdette nekik az evangélium kegyelmét, akadtak néhányan a választott népből, akik, noha névleg már keresztények lettek, de még nem értették meg teljesen a kegyelem ajándékát, ezért továbbra is meg akarták tartani a terhes ószövetségi törvényeket. Az Úristen azonban nem a megigazult emberekre, hanem a bűn szolgáira rótta rá e törvények terhét. A bűnös emberek azért kapták Istentől ezt az igazságos törvényt, hogy nyilvánvalóvá legyen a saját bűnük; de a törvény nem törölte el a bűneiket. Hiszen a bűnöket semmi más el nem törli, csak annak a hitnek a kegyelme, amely a szeretet cselekedeteiben lesz nyilvánvaló. De a galaták, akik, bár ennek a hitnek kegyelmében éltek, továbbra is meg akarták tartani ezeket a terhes törvényeket, és azt bizonygatták, hogy az evangélium csak úgy válik a javukra, ha vállalják az ószövetségi néphez való tartozás jelét, a körülmetélést, és megtartják a zsidó szertartás többi külsőleges előírásait is. Ezért azután Pál apostolt, aki az evangéliumot hirdette náluk, gyanúsnak kezdték tartani, mintha nem tartaná meg a többi apostol eljárását, akik a pogányokra is rákényszerítették a zsidó előírásokat. Az ilyen emberek botránkozása miatt volt Péter apostol is engedékeny, és így keveredett kétszínűségbe, mintha maga is azt tartaná, hogy a pogányoknak nem használ semmit az evangélium, ha nem tartják be a zsidó törvény előírásait. Ebből a kétszínűségből éppen Pál apostol mentette ki őt, amint ebben a levélben is megírja. Ugyanerről a kérdésről van szó a rómaiakhoz írt levélben is. De úgy tűnik, van valami különbség, mert a római levélben már eldönti a kérdést, és véget vet annak a vitának, amely a zsidókból és a pogányokból lett hívők között támadt. Ebben a levélben viszont azoknak ír, akiket már megzavart a zsidókból lett keresztények tekintélye, és akiket rábírtak arra, hogy tartsák meg az ószövetségi törvény előírásait. Már ugyanis kezdték elhinni nekik, mintha Pál apostol nem a való igazat hirdetné, amikor nem akarja, hogy körülmetélkedjenek. Ezért kezdi így a levelét Pál apostol: Csodálkozom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz (Gal 1, 6). Ezzel a bevezetéssel tehát röviden jelzi is írásának tárgyát. Jóllehet már a beköszöntőjében, amelyben magát nem embertől, nem is ember által (Gal 1, 1) lett apostolnak mondja – ilyen kitételt más levelében egyáltalán nem találunk –, elég világosan rámutat arra, hogy akik másokkal ilyeneket elhitetnek, azok nem Istentől, hanem emberektől vannak. De rámutat arra is, hogy az evangéliumi tanúságtétel tekintélyét illetőleg őt nem szabad a többi apostolnál alávalóbbnak tartani, mert ő nem embertől és nem ember által, hanem Jézus Krisztus és az Atyaisten rendeléséből apostol.

 

Gyertyák megáldása: Könyörögjünk. – Istenünk, a te Igéd szentel meg mindent. Áraszd ki bőséges áldásodat ezekre a gyertyákra. Add, hogy akik ezeket szent akaratod szerint Neked hálát adva, meggyújtva imádságra használják, szent neved segítségül hívására nyerjenek Tőled testi-lelki erőt és üdvösséget, Tőled ki a Világ Világosságaként felragyogtatod életünket, és megtanítasz, hogy egészen elégő áldozattal merjünk szeretni Téged és egymást. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

 

Szent Balázshoz kötődő áldás: Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 5. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2023. február 5-től február 12-ig

 

Szombat 02.04      vasárnapi vigília        
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. d.i. HG
          Bodajk 16.30 Prohászka Imaszövetség-Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Török Sándor édesapáért +25. évf. alkalmából és élő családtagokért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 02.05     Évközi 5. vasárnap – zöld                                                    I. hét        Ho 223, ÉE 590, 599, 116, 146
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. Winkler Vendel halálának évfordulójára és szüleiért MT
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. d.i. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Preszter Imre, testvéreiért, Gézáért és Lászlóért, szüleikért: Preszter Ferencért és Preszter Margitért, ill. Posztl Miklósért és Lendl Máriáért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Mária édesanyáért, nagymamáért, dédmamáért, élő és elhunyt családtagokért OA – Az országos Mária Rádió élőben közvetíti
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. d.i. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Vessző Jánosért +1 évf., élő és elhunyt hozzátartozókért HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. d.i. MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. d.i. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. József édesapa lelki üdvéért halálának 13. évfordulójára HG
Hétfő 02.06            Miki Szent Pál és társai vértanúk (E)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. d.i. HG
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. d.i. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Papi és szerzetesi hivatásokért MT
Kedd 02.07          
          Bodajk 15.00 +Tóth László csendes temetése, harangozás OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. d.i. HJ
Szerda 02.08          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 02.10         Szent Skolasztika szűz (E)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Rácz János halálának 2. évfordulója alkalmából OA
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. d.i. HG
Szombat 02.11          
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Schweighardt Sebestyénért és +hozzátartozóiért HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Brückner Előd Ákos O.Cist gyémántmiséje, előtte 17.00-től Ifi Klub összejövetel
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 02.12     Évközi 6. vasárnap – zöld                                                    II. hét       Ho 225, ÉE 591, 600, 118, 203
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Reichardt János és felesége Galler Róza lelki üdvéért OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. d.i. MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. d.i. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. d.i. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. d.i. HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Teller Károlyért, és neje Horváth Ilonáért, +szülőkért és élő és + családtagokért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. d.i. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. d.i. MT

Scroll Up