Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 4. vasárnap – 2023. január 29.

„A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát…”

Mt 5,1-2b

Jövő vasárnap a liturgiák végén szolgáltatjuk ki a szokásos Balázs-áldást, illetve a hívek által hozott gyertyákat is megszenteljük. Kérjük készítsék ki majd a liturgiák előtt a szentély közelében alkalmas helyre az otthonról hozott, illetve a sekrestyében tárolt, az idei liturgiák végzéséhez szükséges gyertyákat.

Február 2-án csütörtökön Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a bodajki kegytemplomban délelőtt fél 10 órakor ünnepélyes szentmisét imádkozunk, mely szentmisén kiosztásra kerül a Szeretetláng.

Szeretettel hirdetjük az idei elsőáldozások időpontjait:

 

 

vizsga, gyónás, próba

elsőáldozás

Bodajk

Május 20. 17.00

Május 21. 9.30

Zámoly

Május 20. 17.00 (Bodajk)

Május 21. 11.00

Csókakő

Május 27. 9.00

Május 28. 11.00

Fehérvárcsurgó

Június 3. 10.00

Június 4. 11.00

Iszkaszentgyörgy

Június 3. 9.00

Június 4. 9.30

 

Bodajk

Pénteki napra kérnénk takarításban és a karácsonyfák bontásában segítséget reggel fél 9 órától, melyet előre is köszönünk!

Pénteken, elsőpéntek lévén, az esti szentmise után szentségimádást tartunk a kegytemplomban.

 

Magyaralmás

Csütörtökön, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, este 6 órakor igeliturgiát tartunk templomunkban.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

 

Február

2. csü.

9.30

Bodajk

Szeretetláng-ünnepi szentmise

 

11. szo.

18.00

Bodajk

Brückner Ákos Előd OCis. gyémántmiséje

 

18. szo.

16.00

Bodajk

Bérmálkozó felkészülése IV.

 

25. szo.

7.00

Dömös Rám-szakadék

Ifi-Klub családos kirándulás

 

27- h.

16.15

Bodajk

Hitoktatói megbeszélés

 

 

Liturgikus elmélkedés

Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanúnak a szmirnaiakhoz írt leveléből (Nn. 1 – 4, 1: Funk 1, 235-237)

Krisztus meghívott bennünket országába és dicsőségébe

 

Ignác, más néven Teoforosz, az Atyaisten és az ő szeretett Fia, Jézus Krisztus Ázsiában levő szmirnai egyházának – amely irgalomból megnyert minden égi ajándékot, telve van hittel és szeretettel, semmi kegyelemben hiányt nem szenved, Isten előtt kedves, és üdvösen munkálkodik – üdvözletét küldi a Szentlélekben és Isten Igéjében.

Áldom Jézus Krisztust, az Istent, aki titeket oly bölcsekké tett. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy ti tökéletesek vagytok az állhatatos hitben; mintegy rá vagytok szegezve test és lélek szerint az Úr Jézus Krisztus keresztjére, és a szeretet megszilárdított benneteket Krisztus vére által. Teljes és erős hittel hisztek a mi Urunkban, aki test szerint valóban Dávid nemzetségéből született (Róm 1, 3). Isten akarata és hatalma szerint, az Isten Fiát, aki valóban Szűztől született, János megkeresztelte, hogy megvalósuljon általa mindaz, ami elő van írva (Mt 3, 15). Poncius Pilátus és Heródes negyedesfejedelem alatt valóban felfeszítették értünk test szerint a keresztre (s mi már ennek a gyümölcse vagyunk az ő isteni szent kínszenvedése által), hogy feltámadva mindörökre magasra tartsa zászlaját Egyházában, az ő egységes testében a szentek és hívők előtt, legyenek akár a zsidók, akár a pogányok közül valók.

Mindezt pedig értünk szenvedte, hogy üdvösségre jussunk, és valóban szenvedett, mint ahogy valóban fel is támadt.

Én tudom, hogy feltámadása után is testben volt, és hiszem, hogy most is testben van. Amikor Péternek és társainak megjelent, azt mondta: Fogjatok meg, és tapintsatok meg, és lássátok, hogy nem vagyok test nélküli kísértet (Lk 24, 39). Azok mindjárt megérintették, és hittek Krisztus testének és lelkének valóságában. Ezért vetették meg a halált, és lettek győztesek a halál felett. Feltámadása után pedig velük evett és ivott, mint akinek teste van, bár lélek szerint már egyesült az Atyával.

Ezekre hívom fel figyelmeteket, testvéreim, bár tudom, hogy ez a ti hitetek is.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 4. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. január 29-től február 5-ig

 

Szombat 01.28      vasárnapi vigíliák          
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. Horváth Istvánért, és fiáért Istvánért HG
          Bodajk 16.00 Családos-gyerekmise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 01.29     Évközi 4. vasárnap – zöld                                                    IV. hét     Ho 222, ÉE 589, 598, 114, 154              
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Zalka Lászlóért ,+felesége Editért +lányuk Veronikáért, élő és elhunyt családtagokért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Sörédi család elhunyt tagjaiért OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Lendvai Sándorné sz. Tóth Magdolna +7. évf. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Hétfő 01.30          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 01.31            Bosco Szent János áldozópap (E)         
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 02.01          
          Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Csütörtök 02.02    Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) (Ü)          
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Szeretetláng tiszteletére MT-HJ SZERETETLÁNG KIOSZTÁSA
          Balinka 15.00 +Stohl János énekes temetése, harangozás OA
          Balinka 16.00 Énekes gyászmise, int. +Stohl János OA
          Magyaralmás 18.00 Igeliturgia SZM
Péntek 02.03         elsőpéntek          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA utána szentségimádás
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 02.04      elsőszombat          
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére HJ
          Fehérvárcsurgó 13.30 +Siki András énekes temetése, harangozás OA
          Fehérvárcsurgó 14.30 Énekes gyászmise, int. +Siki András OA
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 16.30 Prohászka Imaszövetség-Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Török Sándor édesapáért +25. évf. alkalmából és élő családtagokért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 02.05     Évközi 5. vasárnap – zöld                                                    I. hét        Ho 223, ÉE 590, 599, 116, 146
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. Winkler Vendel halálának évfordulójára és szüleiért MT
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Preszter Imre, testvéreiért, Gézáért és Lászlóért, szüleikért: Preszter Ferencért és Preszter Margitért, ill. Posztl Miklósért és Lendl Máriáért OA – Az országos Mária Rádió élőben közvetíti
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Mária édesanyáért, nagymamáért, dédmamáért, élő és elhunyt családtagokért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Por populo MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Vessző Jánosért +1 évf., elhunyt és élő hozzátartozókért HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG

Scroll Up