Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 3. vasárnap – 2023. január 22.

„’Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!’”

Mt 4,17b

A liturgikus ünneplés fontos része a liturgiába iktatott csend. A liturgikus könyveink számtalan helyen kérik a liturgiába iktatott csend meglétét, mely segíti az ünneplés elmélyítését és lehetőséget ad a személyes imák végzésére. Ilyen csendek; a közgyónás alatti bűnbánattartás, az első könyörgés utáni, a prédikáció utáni, illetve a szentáldozás utáni csendes percek. Ezek közül az Eucharisztiában való találkozás személyes csendes perceire külön hangsúlyt kívánunk fektetni mostantól, ezért ezt a csendet is minden szentmisében bevezetjük a szentáldozás után, kérve a híveket, személyes imádságukkal szólítsák meg a szívükbe érkezett Krisztust.

Jövő héten szombaton a bodajki kegytemplomban délután 4 órakor családos-gyerekmisét imádkozunk. Szeretettel várjuk a gyerekeket, családokat!

Köszönjük híveinknek az ökumenikus imaalkalmakon való részvételt, az szeretetvendégségekre való készületet!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Január

23. h.

16.30

Bodajk

Hitoktatói megbeszélés

28. szo.

16.00

Bodajk

Családos-gyerekszentmise

Február

2. csü.

9.30

Bodajk

Szeretetláng-ünnepi szentmise

 

Liturgikus elmélkedés

A II. vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű, a szent liturgiáról szóló konstitúciójából (Nn. 7-8. 106)

Krisztus mindig jelen van Egyházában

 

    Krisztus mindig jelen van Egyházában, de kiváltképpen a liturgikus cselekményekben. Jelen van a szentmisében, a pap személyében, mert az áldozatot ugyanaz mutatja be most a papok szolgálata által, mint aki a kereszten önmagát feláldozta. És kiváltképp jelen van az eukarisztikus színek alatt. Jelen van erejével a szentségekben, így bárki is keresztel, maga Krisztus az, aki keresztel. Jelen van igéje által, minthogy ő maga szól hozzánk, amikor az Egyházban a Szentírást olvassák. Végül jelen van, amikor könyörög, és zsoltárt zeng az Egyház, hiszen megígérte: Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18, 20). Ebben a nagy műben, amely Istent tökéletesen megdicsőíti, az embert pedig megszenteli, Krisztus mindenkor maga mellé emeli, társává teszi az Egyházat, szeretett jegyesét; az Egyház pedig segítségül hívja Urát, és általa hódol az örök Atyának.  … A földi liturgiában a mennyei seregek egész sokaságával együtt énekeljük az Úrnak a dicsőség himnuszát; tiszteljük a szentek emlékét abban a reményben, hogy némi részünk és közösségünk lesz velük. Várjuk az Üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust (Fil 3, 20), amíg maga meg nem jelenik, mint a mi életünk, és vele együtt mi is meg nem jelenünk dicsőségesen (vö. Kol 3, 4). Az Egyház minden hetedik napon megünnepli a húsvéti misztériumot az apostoli korból származó hagyomány alapján, amely eredetét visszavezeti magára Krisztus feltámadásának napjára. Ezt a napot, a vasárnapot, joggal nevezik az Úr napjának. E napon ugyanis Isten igéjének meghallgatásával és az Eukarisztiában részesedve megemlékeznek az Úr Jézus szenvedéséről, feltámadásáról és dicsőségéről, hálát adnak Istennek, aki őket élő reményre szülte újjá Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által (1 Pét 1, 3). A vasárnap tehát minden ünnepnap őse, ezért a hívek buzgó figyelmébe kell ajánlani, és sürgetni, hogy ez a nap az öröm és a munkától való megpihenés napja is legyen. Semmi más ünnepet sem szabad elébe helyezni, kivéve a valóban legnagyobb jelentőségűeket: az Úr napja ugyanis az egész liturgikus évnek alapja és magja.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 3. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. január 22-től január 29-ig

Szombat 01.21      Vigíliák 
          Magyaralmás 15.00 Dudar Luca Léna keresztelése SZM
          Sárkeresztes 16.00 Ökumenikus imaóra SZM        
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 01.22     Évközi 3. vasárnap – zöld                                                    III. hét      Ho 221, ÉE 588, 597, 112, 150
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács Ambrusért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Berecz Mária Etel ferences szegénygondozó nővérért MT – országos Mária Rádió közvetítés
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Holly Tibor László lelki üdvéért, temetése 01.17-én volt OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. +Édesapa, szülők, nagyszülők, testvérek valamint László és József atya lelki üdvéért engesztelésül HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Hétfő 01.23          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért MT
Kedd 01.24            Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító (E)          
          Sárkeresztes 15.00 +Asztalos Andrásné sz. Vasadi Margit csendes temetése, harangozás OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Szűzanya Szeplőtelen Szívének tiszteletére HJ
Szerda 01.25          Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása) (Ü)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Csütörtök 01.26    Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök (E)         
          Magyaralmás 9.00 Harangozás +Lendvai János temetésére
Péntek 01.27          
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Magyaralmás 15.00 +Lendvai János énekes temetése, harangozás MT
          Magyaralmás 16.00 Énekes gyászmise, int. +Lendvai János MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HJ
Szombat 01.28      Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító (E)          
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. Horváth Istvánért, és fiáért Istvánért HG
          Bodajk 16.00 Családos-gyerekmise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 01.29     Évközi 4. vasárnap – zöld                                                    IV. hét     Ho 222, ÉE 589, 598, 114, 154              
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Zalka Lászlóért ,+felesége Editért +lányuk Veronikáért, élő és elhunyt családtagokért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Lendvai Sándorné sz. Tóth Magdolna +7. évf. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT

Scroll Up