Site Overlay

Évközi 2. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2023. január 15-től január 22-ig

Szombat 01.14 vigíliák
Balinka 16.30 Énekes mise, int. Testvérekért, Jánosért és Magdolnáért, és Magdolna fiáért HG
Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Saci nagymama születésnapja és névnapja alkalmából MT
Magyaralmás 18.00 Szentségimádás

Vasárnap 01.15 Évközi 2. vasárnap – zöld II. hét Ho 220, ÉE 587, 596, 109, 152
Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Gajdacsik és Németh család élő és elhunyt tagjaiért MT
Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Nagy Erika halálának 9. évfordulójára MT
Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Miklós Gyuláné sz. Korcz Mária lelki üdvéért OA
Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Laki Mihály László +5. évf., Laki és Kolonics család élő és elhunyt tagjaiért OA
Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Szabó Gyuláné sz. Schramek Erzsébet halálának 3. évfordulója alkalmából MT
Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Mika és Pluhár család elhunyt és élő tagjainak lelki üdvéért és hálából HG
Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ

Hétfő 01.16
Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. Tatai és Horváth család elhunyt tagjaiért HG
Bodajk 8.30 Csendes mise, int. MT
Iszkaszentgyörgy-lelkigyakorlatos ház 17.00 Ökumenikus imaóra MT
Magyaralmás 18.00 Ökumenikus imaóra OA-SZM

Kedd 01.17 Szent Antal apát (E)
Bodajk 8.30 Csendes mise, int. Családért HJ
Magyaralmás 10.30 +Holly Tibor László sz. Holly Tibor László énekes temetése MT
Isztimér 17.00 Ökumenikus imaóra HG
Csákberény 18.00 Ökumenikus imaóra OA

Szerda 01.18 Árpád-házi Szent Margit szűz (Ü)
Bodajk 8.30 Énekes mise, int. MT
Bodajk 15.00 +Máhr Lajosné sz. Makk Anna énekes temetése, harangozás OA
Bodajk 16.00 Énekes gyászmise, int. +Máhr Lajosné sz. Makk Anna OA
Zámoly 17.00 Ökumenikus imaóra MT

Csütörtök 01. 19
Bodajk 8.30 Énekes mise, int. MT
Fehérvárcsurgó 18.00 Ökumenikus imaóra OA

Péntek 01.20 Esztergomi Boldog Özséb áldozópap (e)
Magyaralmás 7.00!!! Énekes mise, int. HG
Bodajk 8.30 Énekes mise, int. +Rézmann János és +Rézmann Jánosné (sz. Németh Erzsébet) OA
Bodajk 15.00 +Lakos Béláné sz. Kellner Ilona énekes temetése, harangozás MT
Bodajk 16.00 Énekes gyászmise, int. +Lakos Béláné sz. Kellner Ilona MT
Bodajk 18.00 Ökumenikus imaóra MT-OA-HJ-HG-SZM

Szombat 01.21 Szent Ágnes szűz és vértanú (E)
Balinka 16.30 Énekes mise, int. MT
Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Magyaralmás 18.00 Szentségimádás

Vasárnap 01.22 Évközi 3. vasárnap – zöld III. hét Ho 221, ÉE 588, 597, 112, 150
Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács Ambrusért MT
Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Berecz Mária Etel ferences szegénygondozó nővérért MT – országos Mária Rádió közvetítés
Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Holly Tibor László lelki üdvéért, temetése 01.17-én volt OA
Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
Magyaralmás 15.00 Dudar Luca Léna keresztelése SZM
Sárkeresztes 16.00 Ökumenikus imaóra SZM
Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 2. vasárnap – 2023. január 15.

„…Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!”
Jn 1,29b

A héten lesz az ökumenikus imahét. Az idei évben a tavalyi módon egy közös bodajki imaestet, január 20-án péntek este 6 órakor, és egy-egy településeken végzett istentisztelet tartunk. Tavaly településeinken a református (evangélikus) testvérek vendégszeretetét élvezhettük, idén a katolikus közösségek viszonozzák azt, azaz katolikus templomainkban lesz az egy közös imaalkalom az alábbiak szerint. Jöjjünk el minél többen tanúságtevő módon a közös alkalmakra!

 

Bodajk

Hirdetjük, hogy pénteken kegytemplomunkban lesz a lelkipásztori körzetünk közös ökumenikus imaalkalma este 6 órakor. Szeretettel várjuk a kedves híveket a közös imádságra!

A héten kivételesen az ökumenikus imahét miatt nem este 6 órakor, hanem reggel fél 9 órakor imádkozunk minden nap szentmisét kegyhelyünkön.

Magyaralmás

A héten kivételesen az ökumenikus imahét miatt pénteken nem este 6 órakor, hanem reggel 7 órakor imádkozzuk a szentmisét templomunkban.

Fehérvárcsurgó

Szeretettel hirdetjük, hogy a csütörtöki 6 órai közös ökumenikus imaóra után szeretetvendégséget tartunk a Kaszap Központban! Szeretettel várunk mindenkit a közös istentiszteletre és az azt követő találkozásra is!

Liturgikus elmélkedés

Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanúnak az efezusiakhoz írt leveléből
(Nn. 2, 2 – 5, 2: Funk 1, 175-177) Az egyetértésben van az egység

Úgy illik, hogy minden módon magasztaljátok Jézus Krisztust, aki megdicsőített titeket; legyetek tökéletesen egyek az engedelmességben; vessétek magatokat alá a püspöknek és a presbitériumnak, hogy így mindenben szentekké legyetek. Nem úgy adok én parancsot nektek, mintha valakinek tartanám magamat. Bár Krisztus nevéért bilincset hordok, mégsem tarthatom magamat tökéletesnek Jézus Krisztusban. Én is csak most kezdek a tanítványa lenni, ezért úgy szólok hozzátok, mint tanítványtársaimhoz. Rászorulok ugyanis arra, hogy megerősítsen engem a ti hitetek, intéstek, béketűréstek és lelkierőtök. Mivel azonban a szeretet sürget, hogy szóljak hozzátok, azért már előzetesen buzdítlak benneteket: legyetek egyek az Isten igéjében! Mert Jézus Krisztus, aki elválaszthatatlan a mi életünktől, az Atya akaratát teszi; ugyanúgy a föld tájaira rendelt püspökök is Jézus Krisztus akarata szerint cselekszenek. Ezért kell a püspök tanításával egyetértenetek, amint azt meg is teszitek. Hiszen a ti jó nevű, Isten előtt dicséretes presbitériumotok úgy össze van hangolva a püspökkel, akár a lantnak a húrjai, így dicsőíti a ti szerető egyetértéstek Jézus Krisztust. De ti magatok is mindnyájan egyesüljetek egy olyan kórusba, amelyben Isten dallamát veszitek át az egységben, és egy hangon énekeltek Jézus Krisztus által az Atyának, hogy így meghallgasson titeket, és jó cselekedeteitekből megtudja, hogy Fiának vagytok tagjai. Üdvös tehát, hogy megmaradjatok szilárd egységben, mert így kaptok részt Isten életéből. Ha én rövid idő alatt olyan kapcsolatba léptem a ti püspökötökkel, amely nem emberi, hanem már lelki kapcsolat, akkor világos, hogy mennyivel boldogabbnak tartalak titeket, akik annyira egyek vagytok vele, mint az Egyház Jézus Krisztussal és mint Jézus Krisztus az Atyával, hogy minden egységben forrjon össze. Senki tévedésben ne legyen: ha valaki kiesik az oltár közösségéből, az nem részesül Isten kenyerében. Ha már egy-egy hívő ember imádságának is nagy ereje van, akkor mennyivel hatékonyabb a püspök és az egész Egyház együttes imádsága!

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30
Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Scroll Up