Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Urunk megkeresztelkedése – 2023. január 8.

„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
Márk 9,1-9

A több, mint 30 éve bodajki kegyhelyünkön szokásos Fatima-i engesztelést az idei évtől szeretnénk megújítani és buzdítani híveinket is, hogy minél többen vegyenek részt azokon. A 12 hónapon át tartó engesztelés-sorozaton való részvétel, lehet egy szép felajánlás, egyfajta áldozathozatal is, mindazokért a kéréseinkért, hibáinkért, melyeket az Úr szeretetébe kívánunk ajánlani. Régi szép hagyomány az ún. kilencedek végzése, ilyen formában hirdetjük meg a fatimai kegyszobor-másolat előtti imádságot is felajánlásként, hogy kérve az Urat, fogadja el meghozott áldozatunkat. Az engesztelésre minden második hónapban vendég atyákat hívunk, illetve papi közösségünk is együtt imádkozik ezeken az alkalmakon. Az imaórák minden hónap 13-án délután 5 órakor kezdődnek, a kegyszobor-másolat előtt végzett ünnepélyes, elmélkedéssel egybekötött szentolvasó imádsággal. Az imaórát a szoborral végzett körmenettel zárjuk, melyet szentmise követ lelkigyakorlatos beszéddel. A közös imádságot oltárkerüléssel zárjuk. Legyünk együtt bodajki kegyhelyünkön, az imádság és a bűnbánat összetartó erejében, ahogy azt Fatimában a Szűzanya is kérte!

Januártól kezdődően lehetőséget biztosítunk híveinknek, hogy otthonaikat megszenteljük azoknak, akik azt kérik. Szép hagyománya Egyházunknak, hogy évről évre, nem csak az új otthonokra adja papjai által áldását, -kérve így a jó Istent-, szentelje meg mindennapjainkat, életünket. Jelentkezni lehet az atyáknál, időpont egyeztetés végett. Szeretettel visszük Isten áldását oda, ahová kérik.

Két hét múlva lesz az ökumenikus imahét. Az idei évben is szeretnénk a tavalyi módon egy közös bodajki imaestet, és egy-egy településeken végzett istentisztelet tartani. Tavaly településeinken a református testvérek vendégszeretetét élvezhettük, idén a katolikus közösségek viszonozzák azt, azaz katolikus templomainkban lesz az egy közös imaalkalom az alábbiak szerint:

Liturgikus elmélkedés

Krisztus megkeresztelkedése

Nazianzi Szent Gergely püspök szónoklataiból (Oratio 39 in sancta Lumina, 14-16. 20: PG 36, 350-351. 354. 358-359)

Fény hull Krisztusra, vele együtt mireánk is. Krisztus megkeresztelkedik, vele együtt vízbe ereszkedünk, hogy vele együtt mi is kiszálljunk belőle. János keresztel, Jézus eléje járul. Talán azért, hogy megszentelje azt, aki őt megkereszteli. De kétségtelenül azért, hogy a régi Ádámot mindenestül a vízbe temesse. Mielőttünk, és éppen miérettünk megszenteli a Jordánt, hogy Lélek és víz által avasson kereszténnyé, amint maga is lélek és test volt. A Keresztelő vonakodik, Jézus nem hagyja magát. „Nekem van szükségem a te keresztségedre” (Mt 3, 14), mondja akkor a mécses a Napnak, a szó az Igének, a jó barát a Vőlegénynek, asszonyok szülöttei közül a legnagyobb az egész teremtett világ Elsőszülöttének, az anyja méhében felujjongó annak, aki anyja szíve alatt imádásban részesült, az előfutár annak, aki eljött és újra el fog jönni. „Nekem van szükségem a te keresztségedre”, értsd hozzá: éppen teéretted. Biztosan tudja ugyanis, hogy majd a vértanúsága fogja őt megkeresztelni, és nem csupán a lábát mossák meg, mint Péternek. Jézus azután feljön a vízből. Magával emeli a világot és látja, hogy megnyílik és kitárul az ég, amelyet Ádám maga és utódai előtt bezárt, amint a Paradicsomot is bezárta a tüzes kard. Isten voltát tanúsítja közben a Szentlélek, amikor a hasonló a hasonlóra száll. Hang hallatszik az égből: onnan való volt ő is, akinek a tanúság szólt. És amikor testi módon láthatóvá válik a galamb, megdicsőíti a testet, mivelhogy az is Isten a megistenülés által. Századokkal előbb ugyancsak galamb jelezte a vízözön végét is. Üljük meg tehát ma nagy tisztességgel Krisztus keresztségének ünnepét! Legyetek tökéletesen tiszták, és tisztuljatok meg! Mert Isten egyáltalán semminek sem örül úgy, mint az ember megtérésének és üdvének, hiszen érte van minden beszéd és minden misztérium. A világ világosságaként legyetek éltető erő a többi ember számára, hogy tökéletes világoskodókként álljatok ama nagy világosság mellett, és öltözzetek magának a mennyei fényességnek a ragyogásába. Világosítson meg tisztán és ragyogóan a Szentháromság, akinek az egy Istenségéből kiáradó egy sugarát most még nem a maga teljességében vettétek a mi Urunk, Jézus Krisztusban, akinek legyen dicsőség és hatalom mindörökkön-örökké. Ámen.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1. Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30 Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 1. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2023. január 8-tól január 15-ig

Szombat 01.07 vasárnapi vigíliák
Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
Bodajk 16.30 Imaóra KT
Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Szülők (a.) MT
Magyaralmás 18.00 Szentségimádás

Vasárnap 01.08 URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE – fehér Ho 45, ÉE 523, 519, 21, 23, 274 Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Preszter István +1. évf., Preszter család élő és elhunyt tagjaiért MT Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Molnár Károly főesperesért, +szüleiért és testvéreiért HG Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Emperger János +6. évf. OA
Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Hetesi István lelki üdvéért OA
Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
Fehérvárcsurgó 12.15 Harangozás +Bernáth Péterné temetésére
Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Jung Béláné +évf., valamint a Jung, Bankó és Molnár család elhunyt és élő tagjaiért MT

Hétfő 01.09

Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
Csókakő 15.00 Harangozás +Rácz Mária temetésére
Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT

Kedd 01.10

Csókakő 15.00 +Rácz Mária énekes temetése, harangozás OA
Csókakő 16.00 Énekes gyászmise, int. +Rácz Mária OA
Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ

Szerda 01.11

Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA

Péntek 01.13

Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés: rózsafüzér, körmenet, OA
Bodajk 18.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért OA

Szombat 01.14

Fehérvárcsurgó 10.00 +Bernáth Péterné sz. Pajor Rozália Margit énekes temetése, harangozás MT Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes gyászmise, int. +Bernáth Péterné sz. Pajor Rozália Margit OA Csókakő 11.00 Orgonás esküvő: Höltke Gerhard Jürgen – Szabó Ilona Mária esketése MT
Balinka 16.30 Énekes mise, int. Testvérekért, Jánosért és Magdolnáért, és Magdolna fiáért HG Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Saci nagymama születésnapja és névnapja alkalmából MT Magyaralmás 18.00 Szentségimádás

Vasárnap 01.15 Évközi 2. vasárnap – zöld
II. hét Ho 220, ÉE 587, 596, 109, 152
Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. MT
Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Nagy Erika halálának 9. évfordulójára MT
Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Laki Mihály László +5. évf., Laki és Kolonics család élő és elhunyt tagjaiért OA
Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
Magyaralmás 16.00 Dudar Luca Léna keresztelése
Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ

Scroll Up