Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Év végi hálaadás, Újév – Szűz Mária Isten Anyja 2022. december 31. – 2023. január 1.

Kezdetben volt az Ige.”

Jn 1,1

Istennek hálával köszönjük meg nagyszerű tanítói személyiségét, rendíthetetlen hitét és így köszönünk el egykori vezetőnktől, Josef Ratzinger-től, emeritus Benedek pápától, ki 95 évesen, 2022. december 31-én hazatért Teremtőjéhez. Temetése Ferenc pápa vezetésével a Vatikánban lesz, 2023. január 5-én, délelőtt fél 10 órától. A mai szentmisék végén a pápai himnusz éneklésével imádkozzunk Érte! R.I.P!

Áldott, kegyelmekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk híveinknek; Bízzuk, Újra, Életünket, Krisztusra!

Ezúton köszönjük meg, munkatársaink szeretetét, munkáját. Köszönjük az atyáknak, lelkipásztori munkatársaknak szolgálatát, köszönjük a hitoktatók, kántorok, sekrestyések, karitászvezetők, karitásztagok, templom takarítók, egyházi hozzájárulást szedők munkáját, és mindazoknak segítő szeretetét, akik bárminemű adománnyal, kétkezi munkával hozzájárultak plébániáink, templomaink fenntartásához, működtetéséhez. Isten áldja meg szolgálatukat, közösségünket az új esztendőben is!

Szeretettel közöljük, a 2022-es év hitéleti adatait. Ez úton köszönjük híveink mindennemű anyagi és egyéb támogatását, mellyel bármilyen módon hozzájárultak plébániáink fenntartásához. Isten fizesse meg adakozásukat!

A 2023-as évben a stóladíjak nem változnak Egyházmegyénkben. (A mondatott hétköznapi szentmise 2000.- Ft, az énekes vasárnapi szentmise 4000.-Ft.) Buzdítjuk a testvéreket, hogy mondassunk szentmisét, mint az Egyház kegyelmi kincstárának legteljesebb értékű áldozatát szeretteinkért; élőkért, és különösképpen elhunytjainkért.

Öröm, hogy ebben az évben jelentősen emelkedett a persely és egyéb bevételek összege. Kérjük híveinket, hogy továbbra is érezzünk felelősséget plébániáink anyagi támogatásában. Érezzünk gondot mindarra, mely lelki közösségünk javait jelenti, arra a közös örökségre, melyet fenntartani, gondozni, fejleszteni kötelességünk!

A héten, január 6-án, pénteken lesz Vízkereszt ünnepe, mely parancsolt ünnep, a szentmise hallgatás kötelező, a szentmisék keretében vizet szentelünk.

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspök beszédeiből (Sermo 194, 3-4: PL 38, 1016-1017)

Az Ige szemlélése fogja majd betölteni szívünket

 

Ki az az ember, aki a bölcsesség és tudomány Krisztusban elrejtett és teste szegényességével eltakart összes kincseit ismeri? Mert ő – noha gazdag volt – értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok (vö. 2 Kor 8, 9). Midőn ugyanis halandóságba öltözött, és megszüntette a halált, szegénységben mutatta meg magát: de mérhetetlen gazdagságot ígért, és amit megszerzett, azt el nem veszíti. Milyen végtelen az ő édessége, melyet elrejt azok elől, akik félnek tőle, de beteljesít azokban, akik remélnek benne. Mert tudásunk csak töredékes, míg el nem jön a beteljesedés. Hogy ennek felfogására alkalmasak legyünk: ő, aki isteni mivoltában az Atyával egyenlő, a szolga alakjában hasonló lett hozzánk, Isten hasonlóságára alakít át minket: Isten egyszülött fia Emberfiává lett, hogy az emberek fiainak sokaságát Isten gyermekeivé tegye; és a szolga látható alakja által nevelt szolgákat gyermekké tökéletesíti az isteni mivolt meglátására. Most ugyanis Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van (1 Jn 3, 2). Mert mire valók a bölcsesség és tudomány ajándékai, ezek az isteni kincsek, ha nem arra, hogy nekünk elegendők legyenek? És mire az édesség e sokasága, ha nem azért, hogy betöltsön minket? Mutasd meg tehát nekünk az Atyát, és az elég lesz nekünk (Jn 14, 8). … Maga felé fordít bennünket, megmutatja nekünk arcát; és megmenekülünk, betelünk, és ez elég nekünk. Addig, amíg ez meg nem történik, amíg meg nem mutatja majd nekünk, ami elegendő nekünk, amíg nem isszuk őt, az élet forrását, és be nem telünk, miközben a hitben járva tőle távol zarándoklunk, míg éhezzük és szomjazzuk az igazságot, és Isten arcának szépsége után kimondhatatlan lobogással vágyakozunk, addig a szolga alakjában való megszületését áhítatos engedelmességgel ünnepeljük. Még nem vagyunk képesek szemlélni azt, aki az Atyától a hajnalcsillag előtt született, de keressük fel azt, akit a Szűz az éjszaka óráiban szült e világra. Még nem fogjuk fel, hogy neve fennmarad, amíg a nap ragyog (vö. Zsolt 71, 17), de felismerjük, hogy az égen vert sátort (Zsolt 18, 6). Amíg nem láthatjuk együtt az Egyetlen örökkévalót az Atyában, addig emlékezzünk meg a nászházból kilépő Vőlegényről (Zsolt 18, 6). Amíg nem vagyunk alkalmasak arra, hogy az Atya vendégei legyünk, addig ismerjük fel a mi Urunk, Jézus Krisztus jászolát.

 

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Alapítványi szentmisék

 

Bodajk

 • 7.         †Szülők (é.) (2024)
 • 25. †Sujánszky József hitvese †Újváry Karolina nagyszülőkért, gyermekeikért és unokáiért (cs.) (2026)
 • 25. †Belegrai István és neje Balikó Erzsébet szülők, fiuk †István és András, lányuk Erzsébet, menyük †Mária és †Anna,

                vejük †Mihály és élő családtagok lelki üdvéért (cs) (2027)

 • 19. †Stadler János és Csizmadia Mária szülőkét és ifj. Stadler Jánosért (cs.) (2027)
 • 23. †Régi János, †Régi Jánosné sz. Haász Teréz, †Régi Béla, Régi és Haász szülők (é.) (2025)
 • 25. †Molnár Károly atyáért és élő és elhunyt testvérekért, családtagokért (é.) (2032)

 

Fehérvárcsurgó

 • 29. †Varga András és családjáért (cs.) (2025)

 

Magyaralmás

 • 6. Élő és elhunyt hozzátartozókért (cs.) (2024)
 • 19. †Erős Antal és felesége †Erzsébet és szüleikért (cs.) (2025)
 • 9. Élő és elhunyt hozzátartozókért (cs.) (2024)
 • 30. †Dudás Jenő és családtagokért (cs.) (2025)

 

Zárójelben az utolsó év amikor elmondásra kerül a szándék.

 

 

Templombúcsúk

 

Június

 • 4. 9.30 Iszkaszentgyörgyi Szentháromság búcsú (templomfelszentelés 1860)
 • 24. 15.00 Gúttamási Keresztelő Szent János búcsú (templomfelszentelés 1811)

 

Július

 •  30. 8.00 Isztiméri Szent Anna búcsú (templomfelszentelés 1753)

 

Augusztus

 • 6.  11.00 Csókakői Szent Donát búcsú (templomfelszentelés 1866)
 • 13. 11.00 Magyaralmási Nagyboldogasszony búcsú (templomfelszentelés 1788)
 • 13. 16.00 Zámolyi Szent Lőrinc búcsú (templomfelszentelés 1837)
 • 19. 15.00 Bakonykúti Nagyboldogasszony búcsú (templomfelszentelés 1795)

 

 

Szeptember

 • 16-17. Bodajki búcsú (templomfelszentelés 1742)

 

Október

 • 1.  8.00 Sörédi Szent Mihály búcsú (templomfelszentelés 1952)
 • 22. 8.00 Balinkai Szent Vendel búcsú (templomfelszentelés 1883)

 

November

 • 12.  9.30 Csákberényi Szent Márton búcsú (templomfelszentelés 1776)
 • 26. 11.00 Fehérvárcsurgói Alexandriai Szent Katalin búcsú (templomfelszentelés 1748) – 275. évforduló

 

Zárójelben a templom felszentelési éve.

 

Karácsonyi idő liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

 1. december 31-től 2023. január 8-ig

Szombat 12.31       Karácsony nyolcadának 7. napja – Év végi hálaadás                                         ÉE 45, ÉE 517, 519, Ho 23, 276, 275, 306, 41             
          Isztimér 16.00 Igeliturgia TZS

          Söréd 16.00 Énekes mise, int. HG
          Csákberény 16.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Iszkaszentgyörgy 17.00 Igeliturgia TZS
          Csókakő 17.00 Igeliturgia SP
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 17.00 Igeliturgia Dr.GYV

          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT-OA-HJ
          Magyaralmás 18.00 Igeliturgia SZM
Vasárnap 01.01      SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (FÜ)                                                          Ho 34 v. 35, ÉE 641, 519, 18, 41            
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Sárkeresztes 18.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Steiner Mártonné sz. Kaizer Márta halálának 2. évfordulójára OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Varga Istvánért és +feleségéért Kecskés Erzsébetért és +vejükért Jánosért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ-p. SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Hétfő 01.02             Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók (E)        
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 01.03             Jézus szent neve (e)           
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 01.04          
          Fehérvárcsurgó 10.00 Harangozás +Kun Gyuláné temetésére
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Hodos Károly Béla halálának 4. évfordulója alkalmából OA
Péntek 01.06          VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE – elsőpéntek – fehér                               Ho 43, ÉE 523, 525, 23, 44 v. 41          
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Söréd 16.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Csákberény 17.00 Énekes mise, int. MT
          Csókakő 17.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Iszkaszentgyörgy 17.00 Énekes mise, int. HG
          Isztimér 16.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT utána házszentelés
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 18.00 Énekes mise, int. OA
Szombat 01.07       elsőszombat          
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére HJ
          Fehérvárcsurgó 13.30 +Kun Gyuláné sz. Varga Erzsébet énekes temetése, harangozás OA
          Fehérvárcsurgó 14.30 Énekes gyászmise, int. +Kun Gyuláné sz. Varga Erzsébet OA
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 16.30 Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Szülők (a.) MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 01.08      Urunk megkeresztelkedése (Ü) – fehér                                       Ho 45, ÉE 523, 519, 21, 23, 274            
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Preszter István +1. évf., Preszter család élő és elhunyt tagjaiért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Molnár Károly főesperesért, +szüleiért és testvéreiért. HG
          Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Empreger János +6. évf. OA
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Hetesi István lelki üdvéért OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT