Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Advent 4. vasárnap, 2022. december 18.

„Harmatozzatok egek, felülről, és a felhők hullassanak igazságot!  Nyíljék meg a föld, teremjen szabadulást, és igazság sarjadjon vele.”

Iz 45,8

Szeretettel hirdetjük és hívjuk híveinket a jövő hétvégi karácsonyi liturgiákra templomainkba. Fontosnak tartjuk ebben az időszakban különösen is a lelki töltekezést, kérve a születendő Kisded áldását életünkre, családjainkra. December 25-26-án a vasárnapi rend szerint imádkozzuk a liturgiákat. Szenteste pedig az alábbi rend szerint lesznek a szertartások:

Balinka 16.00
Bodajk 24.00
Csákberény 17.30
Csókakő 24.00
Fehérvárcsurgó 18.00
Iszkaszentgyörgy 17.00
Isztimér 22.00
Magyaralmás 18.00
Sárkeresztes 15.30
Söréd 16.00
Zámoly 19.00

Pénteki napon, december 23-án tartjuk az utolsó roráté szentmiséket. Köszönjük híveinknek a közös imádságot a hajnali órákban! Bodajki kegytemplomunkban, a jövő héten hétfőn, kedden, szerdán minden este 5 és 6 óra között gyónási lehetőséget biztosítunk.

Bodajki Plébánia Hivatalunk 2022. december 21-től, 2023. január 2-ig zárva tart. Ez idő alatt csak előzetes bejelentkezéssel tudjuk fogadni ügyintézésben a testvéreket.

 

Bodajk

December 19-én, hétfőn reggel 9 órától karácsonyi díszítés és nagytakarítás lesz templomunkban, kérjük híveink segítségét!

A kórus alatti perselybe a karácsonyi díszítésre gyűjtünk, előre is köszönjük adományaikat!

A karácsonyi pásztorjáték Szenteste délután 4 órakor lesz, a szokásos éjféli szentmisét pedig 24-én éjfélkor imádkozzuk. Az ünnep mind a két napján délelőtt és este is imádkozunk szentmisét templomunkban. December 27-én, szerdán Szent János-napi borszentelés lesz az esti 6 órai szentmise keretében.

 

Magyaralmás

A karácsonyi pásztorjáték Szenteste délután fél 6 órakor lesz, mely után imádkozzuk a szentesti szentmisét. (Idén nem lesz éjfélkor szentmise!) Templomunkban csütörtök reggel lesz az utolsó roráté. Köszönjük a közös reggeli imákat, fiataljainknak a minisztrációt, illetve a számukra készített reggeliket.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

December

18. v.

16.00

Sárkeresztes Művelődési Ház

Falukarácsony SZM

Isztimér templom

Falukarácsony OA

Bodajk kegytemplom

Gyertyagyújtás MT

27. k.

17.00

Isztimér

Karácsonyi koncert Miklósa Erikával

18.00

Bodajk

Szent János-napi borszentelés

30. p.

18.00

Bodajk

Szent Család ünnepe

 

Liturgikus elmélkedés

A Diognétoszhoz írt levélből (Cap. 8, 5 – 9, 6: Funk 1, 325-327)

Isten a Fiú által nyilatkoztatta ki szeretetét

 

Az emberek közül senki sem látta Istent, és ki sem nyilvánította senki, hanem ő maga nyilatkoztatta ki magát. A hit által mutatta ki magát; csak a hit által lett az Isten láthatóvá. Mert a mi Urunk, a mindenható Isten, aki mindent teremtett és a maga helyére állított, nemcsak emberszerető volt, hanem hosszan tűrő is. Valójában mindig ilyen volt, és ilyen is marad: bőkezű és jóságos, harag nélküli és igazmondó, hiszen egyedül ő jó igazán. Azonban ami nagy és kimondhatatlan gondolat megfogant benne, azt egyedül csak a Fiúval közölte. Amíg titokban tartotta és őrizte bölcsen saját tervét, úgy látszott, mintha nem is törődne az emberekkel; de miután szeretett Fia által kinyilatkoztatta és közzétette, amit kezdettől fogva készített, egyben mindent megadott nekünk: egyrészt, hogy éljünk az általa adott javakkal, másrészt, hogy lássuk és értsük mindazt, amit még csak remélni sem mert volna soha senki. Miután tehát ő a Fiúval mindent elhatározott, egészen a legvégső időkig megengedte azt is, hogy akaratunkat a rendetlen indulatok félrevezessék és letérjünk a helyes útról a gyönyörök és élvezetek miatt. Egyáltalán nem örült bűneinknek, csak eltűrte azokat. Nem is hagyta jóvá a gonoszság idejét, hanem megteremtette az igazság jelen idejét azért, hogy míg az elmúlt idő alatt megbizonyosodhattunk arról, hogy saját tetteink alapján méltatlanok vagyunk az életre, most Isten jósága folytán elérhessük azt; és míg nyilvánvalóvá tettük, hogy a magunk erejével nem mehetünk be Isten országába, most Isten erejével bejuthassunk oda. Mikor tehát betellett gonoszságunk mértéke és világos lett, hogy ennek gyümölcseként a szenvedés és a halál fenyeget, elközelgett az idő, melyet Isten elrendelt kegyelmének és hatalmának kinyilvánítására (ó, milyen mérhetetlen az Isten emberszeretete és jósága!), nem gyűlölt minket, nem is vetett el, sem bosszút nem állt rajtunk, hanem békével eltűrt, elviselt minket, irgalomból magára vette bűneinket, saját Fiát adta oda értünk váltságdíjként: a szentet a bűnösökért, az ártatlant a rosszakért, az igazat a gonoszokért, a romolhatatlant a romlottakért, a halhatatlant a halandókért. Mert mi fedhette volna el bűneinket, ha nem az Ő igazsága? Ki másban juthattunk volna mi, istentelenek és gonoszok a megigazuláshoz, ha nem egyedül Isten Fia révén? Micsoda fönséges csere, milyen kifürkészhetetlen az az intézkedés, milyen váratlan a jótétemény: hogy sokak gonoszsága eltűnik az Egy Igazban, és Egynek igaz volta által sok gonosz megigazul!

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Advent 4. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2022. december 18-tól december 25-ig

 

Vasárnap 12.18     ADVENT 4. VASÁRNAPJA – viola„Ó Urunk…”                               IV. hét     Ho 8, ÉE 504, 506, 135, 9
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Sándorért, feleségéért Máriáért és fiukért Sándorért MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. +Angeli Józsefné sz. Verger Margit lelki üdvéért OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Takács család élő és elhunyt tagjaiért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Élő Adamik Márton és családja OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Nagy András, felesége Mária, és elhunyt hozzátartozók lelki üdvéért MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Stumfold Lászlóért, feleségéért Terézért és szüleikért HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ
Hétfő 12.19            „Ó Jessze gyökeréből…”          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért MT
          Iszkaszentgyörgy 6.00 Csendes mise, int. OA
          Magyaralmás 6.00 Énekes mise, int. Tatai családért: +nagyszülők, szülők és gyermekeikért HG
Kedd 12.20            „Ó Dávid kulcsa…”          
          Bodajk 6.00 Csendes mise, int. +Édesapa halálának 14. évfordulójára MT
          Magyaralmás 6.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 6.00 Énekes mise, int. HG
Szerda 12.21          „Ó, Napkelet!”          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 6.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 6.00 Csendes mise, int. OA
Csütörtök 12.22    „Ó, Népek Királya!”           
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. MT
          Fehérvárcsurgó 6.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 6.00 Énekes mise, int. HG
Péntek 12.23         „Ó Emmánuel!”          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. MT
          Sárkeresztes 6.00 Igeliturgia SZM
Szombat 12.24      URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY – Vigília (FÜ)                          Ho 25, ÉE 514, 616, 25, 29, 18, ÉE 45
          Sárkeresztes 15.30 Igeliturgia SZM
          Balinka 16.00 Énekes mise, int. HJ
          Söréd 16.00 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 17.00 Énekes mise, int. HG
          Csákberény 17.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. MT
          Zámoly 19.00 Énekes mise, int. OA
          Isztimér 22.00 Énekes mise, int. +Angeli Józsefné sz. Verger Margit lelki üdvéért MT

          Bodajk 24.00 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 24.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 12.25      URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY (FÜ)                                        ÉE 45, Ho 21, ÉE 517, 519, 18, 23, 32
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Radics Béla, +felesége +Mária, fiuk+ Béla, +Márta OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Máder Lászlóné lelke üdvéért, +évf. Elhunyt és élő családtagokért MT

Karácsony nyolcadának liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület
I. lelkipásztori körzetében 2022. december 25-től 2023. január 1-ig

  

Szombat 12.25          URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY (FÜ)                                    ÉE 45, Ho 21, ÉE 517, 519, 18, 23, 32
          Bodajk 0.00 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 0.00 Énekes mise, int. HG
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Radics Béla, +felesége +Mária, fiuk+ Béla, +Márta OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Máder Lászlóné lelke üdvéért, +évf. Elhunyt és élő családtagokért MT

Hétfő 12.26            Karácsony nyolcadának 2. napja                                                     Ho 32, ÉE 517, 519, 32, 18, 19 v. 16 
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés Imre, felesége Gángó Erzsébet és élő és elhunyt családtagokért MT
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Énekes mise, int. HG
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. OA
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért HJ
Kedd 12.27            Szent János apostol és evangélista – Szent János napi borszentelő
          Iszkaszentgyörgy 11.00 +Nagyné Winkle Katalin Rozália énekes temetése, harangozás MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. élő és elhunyt Jánosok lelki üdvéért OA
Szerda 12.28          Aprószentek (Ü)          
          Zámoly 11.30 Gyalog Noel Miklós, Gyalog Dorka Lili keresztelése OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Kruchina Boriért MT
Péntek 12.30         A Szent Család: Jézus, Mária és József  (Ü) – Családok megáldása
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Szombat 12.31      Év végi hálaadás          
          Isztimér 16.00 Igeliturgia TZS

          Söréd 16.00 Énekes mise, int. HG
          Csákberény 16.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Iszkaszentgyörgy 17.00 Igeliturgia TZS
          Csókakő 17.00 Igeliturgia SP
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 17.00 Igeliturgia Dr.GYV

          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT-OA-HJ
          Magyaralmás 18.00 Igeliturgia SZM
Vasárnap 01.01     SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (FÜ)                                                    Ho 34 v. 35, ÉE 641, 519, 18, 41            
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Varga Istvánért és +feleségéért Kecskés Erzsébetért és +vejükért Jánosért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT

 

 

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Karácsony, 2022. december 24-25.

           

Mialatt mély csend borult mindenre, és az éjszaka sietős útja közepén tartott, mindenható Igéd, Urunk, királyi trónjáról eljött közénk.

vö. Bölcs 18,14-15

         Áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyt kívánunk híveinknek! Legyen szívünkben az Isteni Kisded békéje, a Teremtő Atya szeretete és az Éltető Szentlélek kegyelme! (Szeretettel: Mórocz Tamás plébános, Horváth József ny. plébános, Oravecki Attila Ferenc h. plébános, Hortyi Gábor kisegítő lelkész, Szendrei Mihály diakónus, Dr. Györgyi Viktor diakónus)

         Köszönjük híveinknek, a karácsonyi takarításban és díszítésben (pásztorjáték szervezésében) nyújtott segítségüket!

                December 27, 28, és 30-án csak Bodajkon lesz a lelkipásztori körzetben szentmise este 6 órai kezdettel.

                December 27-én Bodajkon az esti 6 órai szentmisében Szent János apostolhoz kötődően ünnepélyes borszentelést végzünk. Szeretettel várjuk a bortermelőket, szőlősgazdákat, akik áldást kívánnak kapni munkájuk gyümölcsére.

December 30-án, pénteken lesz a Szent Család: Jézus, Mária és József ünnepe. Szeretettel hívjuk lelkipásztori körzetünk családjait péntekre a bodajki esti 6 órai szentmisére, melyet értük imádkozunk, és a liturgia végén áldásban részesítjük a megjelent családokat.

Szeretnénk a karácsonyi szentmisékben külön is megköszönni híveinknek az ez évi adakozásukat és egyben kérni, hogy a megemelkedett fenntartási költségeink miatt segítsék továbbra is adományaikkal plébániáink fenntartását. Kizárólagosan az egyházi hozzájárulásból és a perselyadományokból, mint bevételi forrásokból kell ellátnunk az egyes templomok és közös hivatal működését. Köszönjük, ha adakozásukkal segítik továbbra is közösségeink és közösségi tereink (templomaink) működtetését!

 

Isztimér

December 27-én isztiméri templomunkban, önkormányzatunk szervezésében, Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas opera-énekesnő, ad karácsonyi koncertet. A belépés díjtalan, szeretettel várunk Mindenkit!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

December

27. k.

17.00

Isztimér

Karácsonyi koncert Miklósa Erikával

18.00

Bodajk

Szent János-napi borszentelés

30. p.

18.00

Bodajk

Szent Család ünnepe

 

Liturgikus elmélkedés

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből(Sermo 1 in Nativitate Domini, 1-3: PL 54, 190-193)

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat!

 

Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünnepeljük; annak az életnek a születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól való félelmet, és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk.

Senki sincs ebből az örömből kizárva, egyformán mindannyiunknak megvan a közös okunk arra, hogy örvendezzünk. A mi Urunk ugyanis, mint a bűnnek és a halálnak a legyőzője jött közénk, hogy miként senkit sem talált köztünk bűntelennek, ugyanúgy mindnyájunkat megváltson. Vigadjon a szent, mert közeleg győzelmi pálmája. Örüljön a bűnös, mert megbocsátásra kap meghívást. Örvendezzék a pogány is, mert őt is az életre hívják!

Az Isten Fia ugyanis az idők teljességében, amelyet Isten bölcsességének kifürkészhetetlen mélysége rendelt el, felvette emberi természetünket, hogy kibékítsen minket annak Alkotójával, és legyőzze a halált hozó sátánt, azzal az emberi természettel, amely felett előbb a sátán győzedelmeskedett.

Urunk születésekor az angyalok ujjongva éneklik és hirdetik: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek! (Lk 2, 14) Mintegy előre látják, hogy felépül az új mennyei Jeruzsálem a világ minden nemzetéből. Ó, mily kimondhatatlan az Isten jóságos intézkedése, és mennyire kell, hogy örömet szerezzen ez minden földi embernek, amikor ennyire örülnek neki még a magasságbeli angyalok is.

Szeretteim! Adjunk hálát az Atyaistennek a Fiú által a Szentlélekben! Ő megkönyörült rajtunk nagy irgalmasságában, amellyel szeretett minket, és bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket (vö. Ef 2, 5), hogy őbenne új teremtmény legyünk, és új alkotás.

Vessük le tehát a régi embert cselekedeteivel együtt! Krisztus születésében részesedve mondjunk ellent a test kívánságainak!

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Az isteni természet részesévé lettél, vissza ne térj ismét a hozzád méltatlan régi romlottságba. Fontold meg, milyen Főnek és Testnek lettél tagja! Ne feledd el soha, hogy Isten a sötétség hatalmából ragadott ki, és áthelyezett téged az Ő világosságába és országába.

A keresztség szentségében a Szentlélek temploma lettél, fönséges Lakódat el ne űzd gonosz cselekedetekkel magadtól, nehogy ismét a sátán szolgaságába kerülj: mivel Krisztus vére a te nagy váltságdíjad!

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Scroll Up