Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Advent 2. vasárnap, 2022. december 4.

„…’A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!’”

Mt,3,3b

Advent 1. vasárnapjától Egyházmegyénkben is bevezetésre került a Magyar Püspöki Kar által kiadott új misekönyv, mely a kétszer már kiadott (1971 és 1991-es) magyar fordítású misekönyv legújabb (2022-es) változata. Lényegében inkább csak a külső megjelenésben tér el az előzőektől, azonban 3 apró -a szentmise szövegei meghatározó részben-, változást hoz: 1. Az szentmise elején a közgyónás szövegében a „mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát” helyett a mindenkor Szűz Máriát” szöveg lett, ami a latin fordításban is így szerepel. 2. A felajánlás végén a celebráns a következő szövegmódosítással hívja a híveket a közös imádságra: „Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt!” Itt az általános és a szolgálati papság azon különbségét emeli ki a hűebb fordítás, hogy a pap Krisztus nevében mutat be áldozatot, ahogy a hívek önmaguk áldozatát végzik, felajánlva életüket, mint ahogy Krisztus is tette a kereszten. 3. Az „Isten Báránya” után pedig a következő szövegmódosítással javították a fordítást: „Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára.”

Kérjük a híveket, figyeljünk az apró eltérésekre, adjunk hálát, hogy magyar nyelvünk liturgikus szövegein keresztül, méltó módon tudjuk megszólítani mennyei Atyánkat az egyetemes liturgiában az új misekönyvvel.

Jövő vasárnap, december 11-én, délután 4 órakor bodajki kegytemplomunkban adventi, karácsonyváró ének-, és orgonamuzsikára hívjuk a kedves híveket, melyen bemutatjuk új karácsonyi CD lemezünket is, amely megvásárolható lesz a koncert után.

 

Bodajk

Csatlakozva az országos Katolikus Karitász felhívásához, pénzadományt gyűjtünk a rezsiváltság miatt rászoruló családok megsegítésére a mellékoltáron kitett gyűjtődobozban. Az összegyűlt adományból a rászorulóknak segítünk az energiaköltségek kifizetésében. Előre is köszönjük adakozásukat!

 

Magyaralmás

Az idei évben a karácsony-szenteste nem éjfélkor imádkozzuk a szentmisét, hanem az este fél 6-kor kezdődő pásztorjáték után 6 órakor. Remélve, hogy a családok is így részt tudnak venni a vigília szentmisén a pásztorjáték után.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

December

4. v.

16.00

Bodajk kegytemplom

Gyertyagyújtás, érkezik a Mikulás MT

10. szo.

16.00

Csókakő Idősek otthona

Bérmálkozók felkészülése II.

11. v.

15.00

Balinka-Mecsér

Gyertyagyújtás OA

16.00

Bodajk kegytemplom

Gyertyagyújtás-koncert MT

Sárkeresztes Művelődési Ház

Gyertyagyújtás SZM

16.30

Magyaralmás Művelődési Ház

Gyertyagyújtás SZM

18. v.

16.00

Sárkeresztes Művelődési Ház

Falukarácsony SZM

Isztimér templom

Falukarácsony OA

Bodajk kegytemplom

Gyertyagyújtás MT

 

Liturgikus elmélkedés

Cezáreai Özséb püspöknek Izajás könyvéhez írt magyarázatából (Cap. 40: PG 24, 366-367)

A pusztában kiáltónak szava

 

    A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek Istenünk ösvényeit! (Mt 3, 3) Nyíltan kimondja, hogy mindazoknak, amik a jövendölésekben foglaltatnak, nem Jeruzsálemben, hanem a pusztában kell megtörténniük, vagyis elmondja: minek kell megtörténnie, hogy az Úr dicsősége megjelenjék, és minden ember megismerje Isten üdvözítő akaratát. Mindez a történelem tanúsága szerint szóról szóra akkor teljesedett be, amikor Keresztelő János a Jordán pusztájában az Úr üdvözítő eljövetelét meghirdette, ahol az Isten üdvösségterve nyilvánosságra jutott. Mert Krisztus és az ő dicsősége akkor lett nyilvánvaló mindenki előtt, amikor megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállott, és megnyugodott fölötte, és ez az atyai hang hallatszott, amely bizonyságot tett a Fiúról: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! (Mt 17, 5) E szavak azt fejezik ki, hogy Isten ősidők óta a járatlan és áthatolhatatlan pusztaságba készül jönni. Továbbá nem volt meg Isten ismerete a népekben, sőt Isten igaz emberei és a próféták sem kaptak hozzájuk küldetést. Ezért készített ez a hang utat az Isten Igéjének. Az úttalant és rögöset elsimíttatja, hogy az érkező Úr bevonulhasson. Készítsétek az Úr útját (Mt 3, 3): ez az az evangéliumi meghirdetés és új vigasztalás, amely arra irányul, hogy Isten üdvözítő akaratát minden ember megismerje. Menj föl egy magas hegyre, te, aki jó hírt viszel Sionnak: és engedd ki a hangod, jól engedd ki, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek (Iz 40, 9). Az Apostol pedig: Ti Sion hegyéhez járultatok (Zsid 12, 22). Vajon talán a régi választott népből kiemelt apostoli kar az, amelyről itt szó van? Mert hiszen az apostoli kar ez a Sion, ez a Jeruzsálem, amely Isten üdvösségét elfogadta. Ez csatlakozik fönségesen az Isten hegyéhez, tudniillik Isten egyszülött Igéjéhez. Ennek adja a parancsot, hogy ott fönt a magas hegyen hirdessék az üdvösség igéit. De ki az, aki ezt az örömhírt hirdeti, ha nem az evangélisták kara? Mert mit jelent örömhírt hirdetni? Minden embernek, de mindenekelőtt Júda városainak, hirdetni Krisztus földi eljövetelét.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Advent 2. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2022. december 4-től december 11-ig

 

 Vasárnap 12.04     ADVENT 2. VASÁRNAP – viola                                                           II. hét       Ho 3, ÉE 507, 503, 134, 6            

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Kardos Lajos és fiáért Róbertért HJ

          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Szaller Ernő Tivadar lelki üdvéért, akinek a temetése 2022.11.29-én volt OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT – Mária Rádió élőben közvetíti
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Erzsébet édesanyáért MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Bernáth Imre, felesége Mária, gyermekeik Mária, Imre és József lelki üdvéért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM alatta gyóntat HJ
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HJ
Hétfő 12.05          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért MT
          Iszkaszentgyörgy 6.00 Csendes mise, int. OA
          Magyaralmás 6.00 Énekes mise, int. HG
          Moha 11.00 +Elek György énekes temetése MT
          Bodajk 14.00 +Zsolnai Józsefné sz. Horváth Éva énekes temetése, harangozás OA
          Bodajk 15.00 Énekes gyászmise, int. +Zsolnai Józsefné sz. Horváth Éva OA
Kedd 12.06          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. +Elhunyt szülők lelki üdvéért és élő hozzátartozókért MT
          Magyaralmás 6.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 6.00 Énekes mise, int. HG
Szerda 12.07         Szent Ambrus püspök és egyháztanító (E)          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. Születésnap alkalmából MT
          Magyaralmás 6.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 6.00 Csendes mise, int. OA
Csütörtök 12.08    A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (FÜ)          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. MT
          Fehérvárcsurgó 6.00 Csendes mise, int. HG
          Magyaralmás 6.00 Igeliturgia SZM
Péntek 12.09          
          Bodajk 6.00 Énekes mise, int. +Katalin lelki üdvéért, valamint a család élő és elhunyt tagjaiért MT
          Magyaralmás 6.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 6.00 Igeliturgia SZM
Szombat 12.10          
          Söréd 13.00 +Knauz Istvánné sz. Várnagy Ilona énekes temetése, harangozás MT

          Söréd 14.00 Énekes gyászmise, int. +Knauz Istvánné sz. Várnagy Ilona MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Wágner Tibor édesapáért HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Hegyi Jánosné halálának 2. évfordulójára OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 12.11     ADVENT 3. VASÁRNAPJA – viola v. rózsaszín                                  III. hét      Ho 4, v. 257, ÉE 509, 506, 144, 11
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Jánosért, feleségéért Terézért és elhunyt gyermekeikért HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács Ambrusért és feleségéért +Magdolnáért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Csada János és felesége +Csada Mária és elhunyt családtagokért HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Kovács János halálának 3. évfordulója alkalmából OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ