Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Krisztus Király vasárnap, 2022. november 20.

„…’Az én országom nem ebből a világból való’”.

Jn 18,36b

A mai vasárnap van templomainkban az országos Karitász gyűjtés, perselyadományaikat e céllal fogjuk továbbítani a helyi és az országos Karitász felé. Előre is köszönjük adakozásukat!

Püspök atya szeretettel hív bennünket most pénteken, november 25-én, a Székesegyház felszentelésének napján délután 5 órára a székesfehérvári Bazilikába, ahol hálát adva a székesegyház felújításáért, ünnepi szentmise keretében egyházmegyei kitüntetéseket ad át. Plébános atya is kitüntetettek között van: a főpásztor kanonokként a székeskáptalan tagjává iktatja be Tamás atyát, ki szintén szeretettel hív a közös ünneplésre. (A héten kivételesen sehol nem lesz péntek este szentmise a lelkipásztori körzetben.)

Jövő szombaton este 6 órakor, advent első vasárnapjának vigíliáján, a bodajki kegytemplomban német szentmisét imádkozunk, melyen két német nemzetiségi kórus énekel, majd rövid áhítatot tartanak a szentmise után. A szentmisét a németajkúak emlékére imádkozzuk, hagyományteremtő szándékkal. Szeretettel várunk Mindenkit!

Bodajk

Csatlakozva az országos Katolikus Karitász felhívásához, pénzadományt gyűjtünk a rezsiváltság miatt rászoruló családok megsegítésére a mellékoltáron kitett gyűjtődobozban. Az összegyűlt adományból a rászorulóknak segítünk az energiaköltségek kifizetésében. Előre is köszönjük adakozásukat!

Magyaralmás

A mai vasárnap a szentmise után lehetőség lesz az éves egyházi hozzájárulás befizetésére a sekrestyében.

Jövő héten kedden este, 7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián, szeretettel várva a testületi tagokat az ülésre.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
November
20. v. TemplomainkbanOrszágos Karitász gyűjtés
11.00FehérvárcsurgóAlexandriai Szent Katalin templombúcsú
22. k.19.00Magyaralmásképviselőtestületi ülés
25. p.17.00Székesfehérvár-BazilikaSzékesegyház felszentelésének ünnepe
26. szo.18.00Bodajknémet szentmise-énekes áhítat

Liturgikus elmélkedés

Origenész áldozópapnak az „Imádság” című könyvecskéjéből (Cap. 25: PG 11, 495-499)

Jöjjön el a te országod!

„Isten országa” Urunk és Üdvözítőnk mondása szerint „nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van vagy amott” (Lk 17, 21); hanem „az Isten országa bennünk van, mert közel van hozzánk az ige: ajkunkon és szívünkben” (vö. Róm 10, 8). Aki imádkozik azért, hogy jöjjön el Isten országa, az kétségtelenül helyesen teszi, ha azért imádkozik, hogy Isten országa benne megerősödjék, gyümölcsözzék és beteljesedjék. Hiszen a szentek mindegyikében Isten uralkodik, és minden szent engedelmeskedik Isten szellemi törvényeinek, aki szentjeiben lakik, mint jól kormányzott varosban. Az ilyen tökéletes lélekben ott van az Atya, és az ilyenben az Atyával együtt uralkodik Krisztus, eme szavai szerint: „Hozzá megyünk, és lakást veszünk nála” (Jn 14, 23). Isten bennünk levő országa akkor fog folytonos előrehaladásunk révén betetőzéséhez eljutni, amikor beteljesedik az, amiről az Apostol szól: Krisztus – miután minden alája van már vetve átadja „az uralmat Istennek, az Atyának, hogy Isten legyen minden mindenben (1 Kor 15, 28). Ezért hát olyan szerető, ragaszkodó lélekkel, mint amilyen az Igében volt, mondjuk csak szüntelenül mennyei Atyánknak: Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod!” (Mt 6, 9-10). Isten országáról meg kell azt értenünk, hogy amiként ott nincs „köze az igazságnak a gonoszsághoz, és nem fér össze a világosság a sötétséggel, és nem hozható össze Krisztus Beliállal” (2 Kor 6, 14-15), úgy Isten országa sem állhat fenn a bűn országával együtt. Ha tehát azt akarjuk, hogy Isten uralkodjék bennünk, akkor semmi módon se „uralkodjék a bűn a mi halandó testünkben” (Róm 6, 12), hanem sanyargassuk „tagjainkban azt, ami földies” (Kol 3, 5), és hozzunk gyümölcsöt a Szentlélekben, hogy bennünk, mint valami lelki Paradicsomban, maga Isten járjon-keljen, s kizárólag ő uralkodjék bennünk Fölkentjével, Krisztussal. Ö trónoljon bennünk annak a lelkierőnek dicsőségében, amelyet megkapni óhajtunk, s trónoljon addig, amíg bennünk levő valamennyi ellensége „lábainak zsámolyává nem lesz” (vö. Zsolt 109, 1); és meg nem szűnik bennünk az ő ellenségének minden uralma, hatalma és ereje. Már meg is valósulhat mindez mindegyikünkben, és „az utolsó ellenség, a halál is” (1 Kor 15, 26) megszűnhet, úgyhogy Krisztus bennünk mondhatja: „Halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te győzelmed?” (1 Kor 15, 55) Már most megvalósulhat, hogy „romlandó testünk” elnyerje a szentséget és „romolhatatlanságot”, és hogy a „halandó” levetve a halált az Atya „halhatatlanságába” (1 Kor 15, 53) öltözzék, hogy a bennünk lévő Isten uralkodása révén az újjászületés és feltámadás javainak már most is örvendjünk.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 34. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2022. november 20-tól november 27-ig

Vasárnap 11.20     KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA                                               II. hét       Ho 283, ÉE 585, 598, 280/B, 159
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Elhunyt Muskó házaspárért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Magyar András halálának 1. évfordulója alkalmából OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Vass Zoltán Jánosné sz. Németh Mária lelki üdvéért HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Alexandria Szent Katalin templombúcsú-Énekes mise, int. +Pácser Gyuláért élő és +családtagokért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Ambrus Antal lelki üdvéért halálának 4. évfordulóján HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Egy nagyon súlyos betegért HG
Hétfő 11.21            A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. Pap család élő és elhunyt családtagjaiért HG
          Székesfehérvár-Szedreskerti temető 11.00 +Somogyi László énekes temetése MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért OA
Kedd 11.22            Szent Cecília szűz és vértanú          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. József, Attila, Tamás atyák születésnapja alkalmából hálából HJ
Szerda 11.23          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Molnár Károly atyáért és élő és elhunyt testvérekért, családtagokért MT
Péntek 11.25          
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
Szombat 11.26    Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú          
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. Miklós és Róbert édesapákért HG – gyertyagyújtás
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Rozália halálának 21. évfordulója alkalmából lelke üdvéért, a család élő és +tagjaiért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.27     ADVENT 1. VASÁRNAP – „A” év – viola                                              I. hét        Ho 2, ÉE 501, 503, 126, 9
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Klára, Margit és Géza lelki üdvéért MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Gyertyagyújtás utána Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Elhunyt szülőkért, nagyszülőkért, gyermekikért, unokáikért ill. élő és elhunyt családtagokért MT

Scroll Up