Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 33. vasárnap, 2022. november 13.

„Kitartástokkal megmentitek lelketeket.”
Lk 21,19

A mai vasárnap, november 13-án fatimai engesztelésre hívjuk a kedves híveket bodajki kegyhelyünkre délután 5 órától. Kegyhelyünk egy Fatimából, a jelenések kápolnájától érkezett kegyszoborral gazdagodott, melyet jövő vasárnap fogunk ünnepélyesen kihelyezni, megáldani. A kegyszoborral körmenet is lesz a 6 órai szentmise végén, melyre szeretettel várunk minden kedves hívőt!

Elérkezve lassan a polgári év végéhez, kérjük híveinket, hogy az idei egyházi hozzájárulásukat szíveskejenek befizetni, vagy feladni, átutalni plébániáink számlájára. Köszönjük, hogy erre felhívják családjaik figyelmét is, ahogy külön köszönjük mindazoknak is, akik az egyes településeken az egyházi hozzájárulást szedik.

Megjelent a SZEM újság őszi száma. Szeretettel ajánljuk Egyházmegyénk magazinját a kedves hívek figyelmébe.

Jövő vasárnap lesz templomainkban az országos Karitász gyűjtés, perselyadományaikat e céllal fogjuk továbbítani a helyi és az Egyházmegyei Karitász felé. Előre is köszönjük adakozásukat!

November 19-én – jövő szombaton, Szent Erzsébet napján – szeretettel hívjuk és várjuk a bodajki kegytemplomba este 6 órakor kezdődő szentmisére lelkipásztori körzetünk Karitász szolgálatainak munkatársait. Szent Erzsébet napi szentmisénkben szeretnénk megköszönni szolgálatukat és imádkozni munkájukért, életükért. A szentmise után szeretetvendégséggel készülünk.

 

Bodajk

Csatlakozva az országos Katolikus Karitász felhívásához, pénzadományt gyűjtünk a rezsiváltság miatt rászoruló családok megsegítésére a mellékoltáron kitett gyűjtődobozban. Az összegyűlt adományból a rászorulóknak segítünk az energiaköltségek kifizetésében. Előre is köszönjük adakozásukat!

A mai vasárnap, november 13-án, az esti szentmise után képviselőtestületi ülést tartunk a plébániánk, szeretettel várjuk a testületi tagokat az ülésre!

Köszönjük Karitász alapítványunknak, a Segítő Kéz Szociális Alapítványnak az idei 1% felajánlásokból befolyt 154.506.- Ft támogatást.

 

Magyaralmás

Hirdetjük, hogy jövő vasárnap a szentmise után lehetőség lesz az éves egyházi hozzájárulás befizetésére a sekrestyében.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

November

13. v.

9.30

Csákberény

Szent Márton templombúcsú

17.00

Bodajk

Fatimai engesztelés

19.30

Képviselőtestületi ülés

19. szo.

18.00

Bodajk

Szent Erzsébet-napi Karitász mise

20. v.

 

Templomainkban

Országos Karitász gyűjtés

11.00

Fehérvárcsurgó

Alexandriai Szent Katalin templombúcsú

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspöknek a zsoltárokról szóló fejtegetéseiből (Ps 95, 14. 15: CCL 39, 1351-1353)

Ne álljunk ellene az Úr első eljövetelének, hogy ne féljünk majd a másodiktól!

 

 Ujjongjon az erdő minden fája az Úr előtt, mert eljön, jön, hogy ítélje a földet (Zsolt 95, 12). Az, aki egyszer már eljött, majd ismét eljön. Ezt így ígérte meg az evangéliumban: Majd akkor meg fogjátok látni az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin (Mt 26, 64). Mit jelent a majd akkor kifejezés? Nemde az Úr majd akkor jön el, amikor a föld minden népe jajgat? Először igehirdetői által jött el, és betöltötte az egész földkerekséget. Ne álljunk ellene az első eljövetelének, hogy ne féljünk majd a másodiktól! Mit kell tehát tennie egy keresztény embernek? Használnia kell ezt a világot, de nem szabad szolgálnia e világnak. Mit jelent ez? Legyünk olyanok, mint akiknek mindenük megvan, és még sincs semmijük. Az Apostol így tanít: Azt mondom tehát, testvérek: az idő rövid, azért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Azt szeretném, ha mentek volnátok a gondtól (1 Kor 7, 29-32). Akinek tiszta a lelkiismerete, az nyugodtan várja, hogy mikor jön el az Úr. … Ha a magadéból adnál, az ajándékozás lenne, ámde ha az övéből adsz, az nem más, mint visszatérítés. Mid van ugyanis, amit nem kaptál? (1 Kor 4, 7). Íme, ezek az Istennek legkedvesebb áldozati adományok: irgalmasság, alázatosság, bűnbánat, békesség és szeretet. Mindezeket felajánljuk, és így bizakodva várjuk majd a bíró eljövetelét, aki igazságosan ítéli meg a földkerekséget, és a népeket az ő igazsága szerint (Zsolt 95, 13).

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 33. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2022. november 13-tól november 20-ig

 

Vasárnap 11.13     ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP I. hét        Ho 225, ÉE 593, 597, 135, 191        

          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HJ-TZS
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács Istvánért és felesége+ Erzsébetért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Tóth Sándor és felesége Polarics Eleonóra halálának évfordulója alkalmából MT
          Csákberény 9.30 Szent Márton templombúcsú – Énekes mise, benne Pintér Gréta keresztelés, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Vessző és Varga család elhunyt tagjaiért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT-SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Cecília édesanya gyógyulásáért OA
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. MT – FATIMAI SZOBOR MEGÁLDÁS
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Rajk János atya celebrálásával – MT
Hétfő 11.14          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért MT
Kedd 11.15          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 11.16          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 11.18         Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése (e)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Zahola Józsefné született Wachtler Erzsébet halála évfordulóján, férje Zahola József és fiuk József, elhunytak lelki üdvéért (a.) OA
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. + Férjemért és hozzánk tartozó szüleinkért HG
Szombat 11.19      Árpád-házi Szent Erzsébet (Ü)          
          Bodajk 9.30 Énekes gyászmise, int. +Kovács Józsefné sz. Vizler Magdolna MT
          Bodajk 10.30 +Kovács Józsefné sz. Vizler Magdolna énekes temetése, harangozás MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Kovács Adél keresztelése OA
          Bodajk 12.00 Szomolya Hella, Bosznai Noel, Bosznai Kenéz keresztelése MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HJ
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA Karitász találkozó
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.20     KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA                                               II. hét       Ho 283, ÉE 585, 598, 280/B, 159
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Elhunyt Muskó házaspárért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Magyar András halálának 1. évfordulója alkalmából OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Vass Zoltán Jánosné sz. Németh Mária lelki üdvéért HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Alexandria Szent Katalin templombúcsú-Énekes mise, int. +Pácser Gyuláért élő és +családtagokért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG