Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 32. vasárnap, 2022. november 6.

„Az Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki neki él.” 
Lk 20,38

 

Egyházmegyénk, már hagyományossá váló – a Magyar Szent Család tiszteletére rendezett -, ünnepi szentmiséjére vár a megyésfőpásztor a székesfehérvári bazilikába jövő héten szombaton, november 12-én, 10 órára. Püspök atya a szentmise keretében, a családok jelenlétében -Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt-, a Magyar Szent Család oltalmába ajánlja a családokat. Szeretettel hívjuk híveinket erre a szép ünnepre!

Jövő vasárnap, november 13-án fatimai engesztelésre hívjuk a kedves híveket bodajki kegyhelyünkre délután 5 órától. Kegyhelyünk egy Fatimából, a jelenések kápolnájától érkezett kegyszoborral gazdagodott, melyet jövő vasárnap fogunk ünnepélyesen kihelyezni, megáldani. A kegyszoborral körmenet is lesz a 6 órai szentmise végén, melyre szeretettel várunk minden kedves hívőt!

Elérkezve lassan a polgári év végéhez, kérjük híveinket, hogy az idei egyházi hozzájárulásukat szíveskejenek befizetni, vagy feladni, átutalni plébániáink számlájára. Köszönjük, hogy erre felhívják családjaik figyelmét is, ahogy külön köszönjük mindazoknak is, akik az egyes településeken az egyházi hozzájárulást szedik.

 

Bodajk

Köszönjük a temetői keresztre szánt adományaikat, örömmel áldottuk meg Mindenszentek napján a keresztet temetőnk közepén.

Csatlakozva az országos Katolikus Karitász felhívásához, pénzadományt gyűjtünk a rezsiváltság miatt rászoruló családok megsegítésére a mellékoltáron kitett gyűjtődobozban. Az összegyűlt adományból a rászorulóknak segítünk az energiaköltségek kifizetésében. Előre is köszönjük adakozásukat!

Jövő vasárnap, november 13-án, az esti szentmise után képviselőtestületi ülést tartunk a plébániánk, szeretettel várjuk a testületi tagokat az ülésre!

 

Magyaralmás

Szeretettel köszönjük meg templomunk előtti padok festését, javítását a képviselőtestületi tagoknak.

Hirdetjük, hogy november 20-i vasárnapi szentmise után lehetőség lesz az éves egyházi hozzájárulás befizetésére a sekrestyében.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

November

12. szo.

15.00

Bodajk-Szent Imre Zarándokház

Felkészülés bérmálkozóinkkal II. alkalom

13. v.

9.30

Csákberény

Szent Márton templombúcsú

17.00

Bodajk

Fatimai engesztelés

19.30

Képviselőtestületi ülés

19. szo.

18.00

Bodajk

Szent Erzsébet-napi Karitász mise

20. v.

 

Templomainkban

Országos Karitász gyűjtés

11.00

Fehérvárcsurgó

Alexandriai Szent Katalin templombúcsú

 

Liturgikus elmélkedés

Kezdődik egy II. századi szerző szentbeszéde (Cap. 1, 1 – 2, 7: Funk 1, 145-149)

Krisztus az elveszetteket akarta megmenteni

 

Testvéreim! Jézus Krisztust valóságos Istennek, élők és holtak bírájának kell tartanunk, és nem szabad üdvösségünket sem jelentéktelennek gondolnunk. Ha ugyanis nem tartjuk valóságos Istennek őt, akkor az se lesz valami nagy dolog, amit remélhetünk tőle. Akik jóváhagyják a róla szóló ilyen lealacsonyító beszédet, azok vétkeznek. Mi is vétkezünk, ha nem ismerjük fel, hogy honnan hívott meg minket, és azt, hogy ki és hova hívott meg, és hogy mennyi szenvedést vállalt értünk az Úr Jézus Krisztus. Mi mit adunk neki viszonzásul, avagy milyen gyümölcs méltó ahhoz, amit ő adott nekünk? Mennyi jámbor cselekedettel tartozunk neki? Hiszen ő adta nekünk a világosságot; mint Atya, fiainak nevezett, és megmentett minket, elveszendőket. Milyen dicséretet zengjünk ezért neki, vagy mivel viszonozzuk azokat a jótéteményeket, amelyeket tőle kaptunk? …

Zengj éneket, te, magtalan, aki nem szültél; hallasd örömöd szavát, s kiálts, te, aki nem vajúdtál. Mert az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van (Iz 54, 1). Zengj éneket, te, magtalan, aki nem szültél; ezzel azt akarja nekünk mondani, hogy az Egyház terméketlen volt, míg csak gyermekeket nem kapott Istentől. Kiálts, te, aki nem vajúdtál; ez pedig azt jelenti, hogy könyörgéseinket egyenesen Istenhez irányítsuk, és ne lankadjunk el (mint ahogy a vajúdó asszonyok ellankadnak). Az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van; ezek a jelentőségteljes szavak arra utalnak, hogy népünk elhagyottnak és Istentől is elvetettnek látszott, de most, hogy már élő hitre támadtunk, egyszerre többen lettünk, mint azok a népek, akik úgy gondolták: nekik saját istenük van. A Szentírás egy másik helyen így szól: Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket (Mt 9, 13). Ezzel azt mondja, hogy meg kell menteni az elveszetteket. Épp ez a nagyszerű és csodálatos: megerősíteni nem azt, ami áll, hanem azt, ami elbukik. Így Krisztus is az elveszetteket akarta megmenteni, sőt sokakat meg is mentett, amikor eljött, és meghívta az elveszett embereket, köztük minket is.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 32. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2022. november 6-tól november 13-ig

 

 

Vasárnap 11.06     ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP – zöld                                           IV. hét      Ho 223, ÉE 592, 599, 109, 152 v. 299         
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. Rostaházi – Gömbös-Hunka-Borbély család elhunyt szülőkért és élő családtagokért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Rendeki Ferenc, felesége +Katalin és +családtagok lelki üdvéért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Édesanya: Fodor Sándorné, sz. Vizler Mária +12. évf., Édesapa: Fodor Sándor, +1. évf. MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Nagyszülőkért, szülőkért és élő családtagokért HJ
Hétfő 11.07          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Kedd 11.08          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 11.09         A lateráni-bazilika felszentelése (Ü)     
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int.
Csütörtök 11.10    Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító (E)          
          Bodajk-kegytemplom urnatemető 18.00 +Krár József csendes temetése MT-HJ-OA
Péntek 11.11         Tours-i Szent Márton püspök (E)          
          Fehérvárcsurgó 15.00 +Kun Gyula énekes temetése, harangozás OA
          Fehérvárcsurgó 16.00 Énekes gyászmise, int. +Kun Gyula OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Elhunyt férjért és édesapáért, Krár Józsefért HJ
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. +Tóth Imre halálának első évfordulója alkalmából és nagyszülőkért HG
Szombat 11.12      Szent Jozafát püspök és vértanú (E)          
          Csákberény 10.00 Bedi Minka Delinke keresztelése OA
          Söréd 11.00 +Balikó Istvánné sz. Slett Erzsébet énekes temetése, harangozás OA

          Söréd 11.45 Énekes gyászmise, int. +Balikó Istvánné sz. Slett Erzsébet OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.13     ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP                                                      I. hét        Ho 225, ÉE 593, 597, 135, 191        

          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HJ-TZS
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács Istvánért és felesége+ Erzsébetért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Tóth Sándor és felesége Polarics Eleonóra halálának évfordulója alkalmából MT
          Csákberény 9.30 Szent Márton templombúcsú – Énekes mise, benne Pintér Gréta keresztelés, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Vessző és Varga család elhunyt tagjaiért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT-SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Cecília édesanya gyógyulásáért OA
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. MT – FATIMAI SZOBOR MEGÁLDÁS
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Rajk János atya celebrálásával – MT