Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 29. vasárnap, 2022. október 15.

„…Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”

Lk 18,8b

Jövő hétvégén lesz templomainkban a missziós gyűjtés. A jövő vasárnapi perselyadományaikat e céllal továbbítjuk majd az Egyházmegye felé, előre is köszönjük adakozásukat!

Szeretettel hirdetjük, hogy jövő héten szombaton, október 22-én, a bodajki kegytemplomban délután 4 órától családos- gyerekszentmisét imádkozunk. Szeretettel várjuk a családokat, gyerekeket a közös szentmisére!

Örömmel hirdetjük, hogy jövő héten szombaton, október 22-én délelőtt 11 órától a csókakői várhoz vezető felső úton, felavatásra, megáldásra kerül a közadakozásból állított keresztút. Szeretettel hívjuk a kedves híveket a közös ünneplésre!

Tisztelettel kérjük kedves híveinket, hogy közeledve Halottak napjához, gondoskodjunk elhunyt szeretteink sírhelyeinek rendbetételéről, illetve a lejárt sírhelyek megváltásáról. Egyben köszönjük mindazoknak, akik rendben tartják temetőinket, gondozzák a sírhelyeket, illetve gondnokként, vagy segítőként ellátják az egyházi temetőinkhez kapcsolódó feladatokat!

Az idei tanévben is folytatjuk lelkipásztori körzetünkben az Ifi Klubot. Szeretettel várjuk a felsős, középiskolás fiatalokat a bodajki plébániára jövő pénteken, október 21-én este 7 órára.

 

Bodajk

A temetői kereszt felújítására gyűjtünk a mellékoltáron kitett perselybe. Dózsa utcai temetőnk közepén álló „úti kereszt” felújítását kezdtük meg, melyhez kérjük híveink segítségét is, előre köszönve adakozásukat!

 

Balinka

Jövő vasárnap, reggel 8 órakor imádkozzuk templombúcsúnkat Szent Vendel tiszteletére.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Október

21. p.

19.00

Bodajk

Ifi Klub

22. szo.

11.00

Csókakő

Keresztút megáldása

16.00

Bodajk

Családos gyerekszentmise

23. v.

10.30

Balinka

Szent Vendel templombúcsú

 

Templomainkban

Missziós gyűjtés

29.

11.00

Csókakő várkápolna

Szentmise az elhunyt várbarátokért

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspöknek Próbához írt leveléből (Ep. 130, 8, 15. 17 – 9, 18: CSEL 44, 56-57. 59-60)

Imádságainkban erősítsük az örök élet utáni vágyat!

 

Miért kapkodunk olyan nagyon, és miért keresgéljük, hogy mit is imádkozzunk, attól félve, hátha nem megfelelőképpen imádkozunk? Miért nem mondjuk inkább a Zsoltárossal: Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: hogy az Úr házában lakjam életem minden napján, hogy az Úr gyönyörűségét láthassam, és szemléljem templomát! (Zsolt 26, 4) Ott ugyanis már nem jönnek és mennek a napok, és egyik kezdete sem lesz a másiknak a vége, hanem ott mindegyik vég nélkül együtt van. Hiszen ott nincs vége magának az életnek sem, és ehhez tartoznak azok a napok.  Ennek a boldog életnek elnyerése végett tanított meg minket imádkozni maga az igazi Élet. Nem bőbeszédűségre, mintha csak akkor hallgatna meg, ha minél bőbeszédűbbek vagyunk. Hiszen maga az Úr mondta, hogy ahhoz imádkozzunk, aki mielőtt kérnénk, már tudja, hogy mire van szükségünk. Azért teszi mindezt Isten, aki tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt mi kérjük tőle, hogy megindítsa lelkünket, de értsük meg: Urunk és Istenünk nem a mi akaratunkat szeretné ezzel megtudni, mintha előbb még nem ismerné, hanem éppen azt akarja, hogy imádságunkban tartósan foglalkozzunk kérésünkkel, hogy ezáltal majd be tudjuk fogadni, amit már úgyis adni készül. Hiszen olyan nagyon nagy az, amit ad, mi pedig oly kicsik és kislelkűek vagyunk annak befogadására! Ezért szólít fel bennünket: Tárjátok ki a szíveteket, ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! (2 Kor 6, 13-14). Mivel olyan nagy dologról van szó, amit sem a szem nem látott, mert nem szín; sem a fül nem hallott, mert nem hang; sem az emberi szívbe nem hatolt (vö. 1 Kor 2, 9), hiszen éppen az emberi szívnek kell majd oda felhatolnia, legyünk annál fogékonyabbak befogadására, minél rendületlenebbül hiszünk benne, minél erősebben reméljük, és minél forróbban vágyakozunk utána. Tehát ilyen hitben, reményben és szeretetben imádkozzunk mindig e boldog élet után való állandó vágyakozással, így azután kérjük ezt Istentől szóbeli imádságban is, meghatározott órákban és időpontokban is, hogy a kijelölt alkalmak serkentsenek bennünket, és mi magunk is lássuk: mennyire haladtunk már előre ebben a vágyakozásban, és még buzgóbban törekedjünk e vágyakozás fokozására. Annál nagyobb előrehaladást érdemlünk ugyanis, minél forróbb lelkülettel törekszünk rá. Ezért mondja maga az Apostol is: Szüntelen imádkozzatok! (1Tessz 5, 17) Mi másra biztatna ezzel, mint hogy szüntelenül kérjétek a boldog életet, vagyis a boldog örök életet attól, aki azt egyedül képes megadni?

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 29. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2022. október 16-től október 23-ig

 

Vasárnap 10.16     ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP                                                                      I. hét        Ho 220, ÉE 589, 593, 123, 196
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Ilonáért halála első évfordulóján és +Judit lányáért MT
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Molnár József és felesége Pauer Ilona, és fiuk Endréért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, benne Peknik Norina keresztelése, int. Hatos család élő és elhunyt tagjaiért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT-SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Kiss család élő és elhunyt tagjaiért hálából és engesztelésül OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Borbála és Károly szülőkért, Saci mamiért és nagyszülőkért HG
Hétfő 10.17            Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú (E)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Kedd 10.18            Szent Lukács, evangélista (Ü)          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 10.19         De Brébeuf Szent János és Jouges Szent Izsák áldozópapok és társaik, vértanúk (e)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 10.21         Boldog IV. Károly, király (e)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 10.22      Szent II. János Pál, pápa (e)         
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 15.30 Cservenka Bálint keresztelése OA
          Bodajk 16.00 Énekes gyerekmise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Nagyszülők házasságkötésük 100. évfordulója alkalmából, elhunyt nagyszülők és gyermekeik és elhunyt családtagok lelke üdvéért, élő hozzátartozókért OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.23     ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP – missziós gyűjtés                                        II. hét       Ho 221, ÉE 590, 594, 126, (306) 191

          Balinka 8.00 Szent Vendel templombúcsú – Énekes mise, int. +Szülőkért Vendelért és Erzsébetért, fiukért Vendelért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Schandl Ferencért és feleségéért Angeli Ágnesért HG
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Hálából felgyógyulásért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Orosz Ferencné +1. évf. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia MI
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Simon Imre +évf., fiáért Tiborért és +nagyszülőkért HG
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Molnár Károly atya halálának 1. évfordulója alkalmából HJ

Scroll Up