Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 28. vasárnap, 2022. október 9.

„Aztán hozzá fordult: ’Állj fel és menj! A hited meggyógyított.’”

Lk 11,19

Kérjük híveinket, hogy a most esedékes országos népszámláláson, akár online, akár a kérdezőbiztosnak válaszolva, valljuk meg a vallási hovatartozás kérdésében, hogy római katolikusok vagyunk. Buzdítsuk erre családjainkat is, szem előtt tartva Jézus szavát: „…aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt”. (Mt 10,32)

Október 10-én, hétfőn délután 5 órától a Vasútvidéki Prohászka templomban emlékezünk meg hagyományosan Prohászka Ottokár püspökünkről Székesfehérváron. Születésének 164. évfordulóján az egyházmegye tudományos előadással, püspöki szentmisével és közös imádsággal tiszteleg a nagy püspök előtt. Püspök úr szeretettel várja a megemlékező szentmisére különösen is a Prohászka Imaszövetség tagjait, köszönve a hivatásokért végzett imádságot!

A héten csütörtökön, október 13-án reggel 9 órától Alsószentivánon, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyén, egyházmegyénk szervezésében készülnek a nagyszülők zarándoklatára. Püspök atya szeretettel hív bennünket a közös imádságra!

A szokásos Fatimai engesztelő napot a hónap 13. napján (csütörtökön) tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, litánia, 18.00-kor szentmise. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

 

Bodajk

A héten hétfőn és kedden egyéb elfoglaltságok miatt, kivételesen nem lesz esti szentmise kegytemplomunkban.

 

Magyaralmás

Köszönjük a temetőnkben végzett munkákat mindazoknak, akik segítettek. A katolikus temetőrész felső részében történt cserjeirtás, területrendezés, kerítés-telepítés és füvesítés megfelelő környezetet teremtett a temetőben. Köszönjük a munkák végzését, kérve a testvéreket, hogy közösen vigyázzunk a kialakult szép rendre.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Október

13. cs.

9.00

Alsószentiván

Nagyszülők zarándoklata – Püspöki szentmise

17.00-19.00

Bodajk

Fatimai engesztelés

22. szo.

11.00

Csókakő

Keresztút megáldása

17.00

Bodajk

Családos gyerekszentmise

23. v.

10.30

Balinka

Szent Vendel templombúcsú

 

Templomainkban

Missziós gyűjtés

 

Liturgikus elmélkedés

Alexandriai Szent Cirill püspöknek Aggeus próféta könyvéhez írt magyarázatából

(Cap. 14: PG 71, 1047-1050)

 

Nevem megdicsőült a nemzetek között Üdvözítőnk eljövetelével fönséges templom jelent meg, amely összehasonlíthatatlanul csodálatosabb minden eddiginél. Mindenki beláthatja, hogy ez az új templom a réginél annyival kiválóbb és magasztosabb, amennyivel felülmúlja a mózesi törvény istentiszteletét az Istennek Krisztus evangéliuma szerinti imádása, vagyis amint felülmúlja az árnyékot az igaz valóság. Üdvözítő Istenünk kijelenti, hogy a templomért fáradozóknak, a templom építőinek ünnepi ajándékul és mennyei jótéteményként elküldi majd Krisztust, mindnyájunk békéjét, aki által szabad utunk van az egy Lélekben az Atyához (Ef 2, 18). Így szól ugyanis: Békét adok ezen a helyen, a lélek békéjét jutalmul mindenkinek, aki dolgozik a templom felépítésén (vö. Agg 2, 9). Maga Krisztus is azt mondja az evangéliumban: Az én békémet adom nektek (Jn 14, 27). Pál magyarázza meg, miként válik ez az Istent szeretők javára: Krisztus békéje, mondja, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket (vö. Fil 4, 7). Így imádkozott bölcsen Izajás: Urunk, Istenünk, add meg nekünk a békét, és akkor mindent megadtál nekünk (vö. Iz 26, 12). Mert akik egyszer szerencsések lehettek Krisztus békéjében részesülni, azok könnyen megmenthetik lelküket, és az erényes élet feladatainak tökéletes teljesítésére összpontosíthatják figyelmüket. Megígérte tehát Isten, hogy minden templomépítőnek megadja majd a békét. Lehet, hogy az egyik az Egyház építésén dolgozik papi szolgálatot végezve, a másik meg a szent isteni titkok magyarázójaként elöljáró lesz Isten házában. Ismét más pedig a saját lelke megszentelésén fáradozik, hogy mint élő lelki kő épüljön be a szent templomba, Isten hajlékába a Lélek közreműködésével (vö. Ef 2, 22), az ilyen feltétlenül élvezi azt a nagy előnyt, hogy könnyen elnyeri lelke üdvösségét.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 28. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2022. október 9-től október 16-ig


Vasárnap 10.09     ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP                                                                      IV. hét      Ho 232, ÉE 588, 600, 122, 284   

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Szumzer Béláért MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Preszter Géza és elhunyt családtagok lelki üdvéért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise benne Király Áron keresztelése, int. Pék család élő és elhunyt tagjaiért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Bognár Imre és neje, Király Anna lelki üdvéért OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Rajki Dezső lelki üdvéért halálának 25. évfordulója alkalmából MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ-p. SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 10.10          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Zámoly 15.00 +Schüller Attiláné sz. Nagy Rózsa énekes temetése, harangozás OA
Szerda 10.12          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Csütörtök 10.13          
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ
Péntek 10.14          
          Csákberény 14.00 +Folmeg Ferencné sz. Fésüs Rozália énekes temetése, harangozás OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Nemes Ferencné sz. Szuna Terézia lelki üdvéért MT
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. Élő és elhunyt hozzátartozókért HG
Szombat 10.15      A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító (E)          
          Isztimér 10.00 Zsédely Olivér keresztelése OA
          Bodajk 11.30 Schmidt Gergő keresztelése MT
          Söréd 11.30 Ambrus Regő keresztelése OA
          Bodajk 15.00 Bodó Gyula, Bodó Márton, Bodó Péter, Bodó Zsófia keresztelése MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Frey Tibor halálának 26. évfordulója alkalmából, a család élő és +tagjaiért OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.16     ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP                                                                      I. hét        Ho 220, ÉE 589, 593, 123, 196
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Ilonáért halála első évfordulóján és +Judit lányáért MT
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise benne Peknik Norina keresztelése, int. Hatos család élő és elhunyt tagjaiért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT-SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Borbála és Károly szülőkért, Saci mamiért és nagyszülőkért HG

Scroll Up