Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Évközi 26. vasárnap, 2022. szeptember 25.

„…Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem.”

Lk 16,25c

A mai vasárnap van Szentírás vasárnapja, olvassuk Isten Igéjét mindennap. Szeretettel ajánljuk az Új Ember gondozásában havonta megjelenő liturgikus igemutatót az Adoremus kiadványt.

Jövő vasárnap lesz templomainkban a terménybetakarítás ünnepe, hálaadás, mely egyes helyeken a mai napig szép hagyományként él híveinkben. Szeretnénk lelkipásztori körzetünkben is ezt az ünneplést megtartani, melyhez templomainkban megfelelő helyen (a miséző oltár előtt, vagy mellékoltárnál) egyes terményeket kiteszünk, megköszönve azok által a jó Istennek az idei termést, emberi munkák gyümölcsét. A termények felett a szentmisékben rövid szertartást végzünk. Köszönjük mindazoknak, akik ezt elkészítik, és így szebbé teszik hálaadásunkat!

Október 1-én, jövő szombaton egy különleges koncertre hívjuk a kedves híveket. A bodajki kegytemplomban Fülöp Máté az operaház énekesének zenei estje lesz 7 órai kezdettel, klasszikusok remekműveivel. A belépés ingyenes, szeretettel várunk Mindenkit!

Októbertől lelkipásztori körzetünkben az alábbi változások lépnek életbe: Kincsesbányán, minden hónap első szombatján lesz csak igeliturgia délután fél 5 órakor, Bakonykútiban, Gúttamásiban szintén minden hónap 1 szombatján lesz csak liturgia délután 3 órakor. A csókakői idősek otthonába havi két alkalommal, 2. és 4. szombaton lesz liturgia délután 3 órai kezdettel. Szüneteltetjük a csütörtök esti szentmiséket Fehérvárcsurgón és Csókakőn. Magyaralmáson este 7 óra helyett 6 órakor kezdjük az esti liturgiákat.

 

Söréd

Jövő vasárnap, október 2-án templomunk búcsúja Szent Mihály tiszteletére. A búcsúi szentmisében adunk hálát a jubiláns házasokért, kiket külön is szeretettel hívunk és várunk az ünnepi szentmisére.

 

Isztimér

Jövő szombaton délután fél 5 órakor a Kis-házi kápolnánál lesz hálaadó litánia, közös imádság terménybetakarításhoz kapcsolódóan. Szeretettel várjuk a kedves híveket!

 

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Szeptember

25. v.

 

Templomainkban

Szentírás vasárnapja

Október

1. szo.

16.30

Isztimér Kis-házi kápolna

Terménybetakarítási hálaadás

2. v.

 

Templomainkban

Terménybetakarítási hálaadás

8.00

Söréd

Szent Mihály templombúcsú

7. p.

19.00

Bodajk

Bérmálkozók felkészülése I.

8. szo.

10.30

Bodajk

Ünnepi szentmise – Dr. Bábel Balázs érsek atyával

 

Liturgikus elmélkedés

Kezdődik Szent Polikárp püspök és vértanúnak a filippiekhez írt levele (Inscriptio; nn. 1, 1 – 2, 3: Funk 1, 267-269)

Kegyelemből van az üdvösségünk

 

    Polikárp és a vele levő presbiterek Isten Filippiben zarándokló egyházának: gyarapodjatok a mindenható Isten és Megváltónk, Jézus Krisztus által irgalomban és békében! Nagyon örültem miattatok Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, mert az igaz szeretet képviselőit barátsággal fogadtátok, és a bilincsbe verteket magatokhoz méltóan elkísértétek. Ilyen bilincsek illenek a szentekhez; ékességei mindazoknak, akiket Isten, a mi Urunk valóban kiválasztott. Örültem, hogy hitetek régtől fogva dicsért erős gyökere mindmáig él és gyümölcsöt hoz a mi Urunk, Jézus Krisztusban, aki bűneinkért egészen a halálig szenvedett. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt (ApCsel 2, 24), noha nem láttátok, mégis hisztek benne a megdicsőültek kimondhatatlan örömével (1 Pét 1, 8-9). Ezt sokan szeretnék elnyerni, tudva, hogy a kegyelemből van az üdvösségtek, nem tetteitekből (vö. Ef 2, 8), hanem Isten akaratából Jézus Krisztus által. Ezért hát derekatokat felövezve (1 Pét 1, 13) szolgáljatok Istennek félelemmel (vö. Zsolt 2, 11) és igazsággal. Hagyjátok el a hiú dicsekvést és a tömeg tévelygéseit. Higgyetek abban, aki a mi Urunkat, Jézus Krisztust a halálból feltámasztotta, megdicsőítette (1 Pét 1, 21), és jobbjára ültette; neki vannak alávetve az égiek és a földiek, őt imádja minden szellem, ő jön majd ítélni élőket és holtakat. Vérét Isten számon kéri mindazoktól, akik nem hisznek benne. Isten, aki őt feltámasztotta a halálból, minket is fel fog támasztani, ha megtesszük akaratát, parancsai szerint élünk, s szeretjük mindazt, amit ő szeretett, ha tartózkodunk minden igazságtalanságtól, csalástól, fösvénységtől, rágalmazástól, hamis tanúskodástól; ha nem fizetünk rosszért rosszal, szidalomért szidalommal (vö. 1 Pét 3, 9), ökölcsapásokért ököllel, szitokért gyalázkodással. Tartsuk eszünkben, amit az Úr mondott: Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak! Legyetek irgalmasok, és irgalmasságban részesültök! Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni (vö. Mt 7, 1; Lk 6, 36-38); és: Boldogok a szegények és akik üldözést szenvednek, mert övék a mennyek országa (vö. Mt 5, 3. 10).

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 26. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2022.szeptember 25-tól október 2-ig

Vasárnap 09.25     ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP – zöld                                                           II. hét       Ho 229, ÉE 587, 598, 132, 183    

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Szeghy Tiborért, +szülőkért és +testvérekért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Elhunyt Kertészné Magyaródi Szilviáért MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise benne, Szimler Martin keresztelése, int. Végh és Fűrész család elhunyt tagjaiért MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 17.30 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Tóth László és Tóth Lászlóné sz. Csizmadia Teréz lelki üdvéért HG
Hétfő 09.26
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 09.27            Páli Szent Vince áldozópap (E)       
          Bodajk 15.00 +Király Józsefné sz. Hegyi Erzsébet énekes temetése, harangozás OA
          Bodajk 16.00 Énekes gyászmise, int. +Király Józsefné sz. Hegyi Erzsébet OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 09.28          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Élő és elhunyt családtagokért OA
Csütörtök 09.29    Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok (Ü)          
          Gúttamási 15.00 +Purmann Gézáné sz. Förnstahl Márta énekes temetése HG
          Gúttamási 16.00 Énekes gyászmise, int. +Purmann Gézáné sz. Förnstahl Márta HG
          Csókakő 17.00 Igeliturgia SP
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. +Bernáth és Tóth család elhunyt tagjaié valamint élő családtagokért HG
Péntek 09.30         Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító (E)          
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 10.01      A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egyháztanító (E) – elsőszombat         
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére MT
          Bodajk 15.00 Orgonás esküvő: Simon András – Kovács Viola esketése c. Szalkai Zoltán József OFM Conv. Jogh. megadva MT
          Csákberény 15.00 Nagy Balázs keresztelése OA
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS

        Kincsesbánya 16.30 Igeliturgia MI

        Isztimér Kis-házi kápolna 16.30 Hálaadó litánia MT
          Bodajk 16.30 Imaóra KT
          Bodajk 17.30 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.02     ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP – TERMÉNYBETAKARÍTÁSI HÁLAADÁS III. hét    Ho 230, ÉE 587, 599, 119, 285
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Kardos Róbert halálának évfordulójára és édesapjáért OA
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Pittner Károly lelkiüdvéért HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Szent Mihály templombúcsú – Énekes mise, benne jubiláns házasok megáldása int. MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Jakab és Perlaki család élő és elhunyt tagjaiért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Pintér Balázs halálának 5. évfordulója alkalmából MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Suralik Lajosné lelki üdvéért HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +István, Erzsébet és nagyszülőkért. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, benne Filotás Bianka, Bene Bíborka keresztelése int. Pro populo MT
          Bodajk 17.30 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. A Jóisten szándékára HJ

Scroll Up