Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 22. vasárnap, 2022. augusztus 28.

„Mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki magát megalázza, az felmagasztaltatik.”

Lk 14,11

 

Hirdetjük, hogy az idei bodajki búcsú szeptember 10-11-ei hétvégén lesz. 2 hét múlva hétvégén csak Bodajkon lesz szentmise lelkipásztori körzetünkben, várva híveinket a bodajki búcsúba!

A héten csütörtöktől, a lelkipásztori körzethez tartozó 8 oktatási intézmény minden osztályában, órarendbe iktatottan megkezdődik a hitoktatás. „Veni Sancte” tanévkezdő imádságra szeptember 18-án, három hét múlva vasárnap kerül sor, amire különösen is szeretettel várjuk diákjainkat templomainkba, kérve őket, hogy a liturgiákra hozzák magukkal a tolltartóikat, melyeket megáldunk, így kérve a Jóisten áldását tanulásukra és az őket oktató hitoktatókra!

 

Bodajk

Hétfőn este 7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián. Tisztelettel kérjük a testületi tagokat az ülésen való megjelenésre!

 

 

Közös programok

Dátum Időpont Helyszín Esemény
Augusztus
28. v. 11.00 Csatka Bodajki fogadalmi napi búcsú
29. h. 19.00 Bodajk plébánia Képviselőtestületi ülés
Szeptember
10-11.   Bodajk Mária-napi búcsú
18. v.   Templomainkban „Veni sancte” – tanévkezdő imádság, tanszerek megáldása

 

Liturgikus elmélkedés

 

Szent Ágoston püspök beszédeiből (Sermo 23 A, 1-4: CCL 41, 321-323)

Az Úr megkönyörült rajtunk

 

 Boldogok vagyunk, ha meg is tesszük, amit hallunk és zengedezve énekelünk. A meghallgatás, az a jó mag elvetése, a jó cselekedet pedig ennek a magvetésnek a gyümölcse. Ezeket előrebocsátva figyelmeztettelek benneteket, szeretteim, hogy ne az említett gyümölcsök nélkül jöjjetek ide a templomba, mint azok, akik annyi jót hallottak már, de még semmi jót sem tettek. Mert amint az Apostol is mondja: Isten kegyelméből részesültetek a megváltásban. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék (Ef 2, 8-9). Kegyelemből kaptátok a megváltást (Ef 2, 5). Megváltástokat nem előzte meg a részetekről semmiféle Istennek tetsző élet, amit Isten a mennyből kedvelt vagy megszeretett volna és azt mondhatta volna: siessünk ezeknek az embereknek a segítségére, és gyámolítsuk őket, hiszen olyan szent módon élnek. Sőt ellenkezőleg, egyáltalában nem volt tetszésére a mi életünk, nem volt tetszésére semmi sem, amit mi cselekedtünk, azonban örömét lelte mindabban, amit ő tett bennünk. Tehát amit mi cselekedtünk, az kárhozatba vitt volna bennünket, viszont amit ő tett, az váltott meg minket. Mi tehát nem voltunk jók. De ő megkönyörült rajtunk, és elküldte nekünk szent Fiát, hogy meghaljon értünk, nem a jókért, hanem a gonoszokért, nem az igazakért, hanem a bűnösökért. Ugyanis Krisztus a bűnösökért halt meg (Róm 5, 6). De mit olvasol rögtön ezután? Noha az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb a jó emberért vállalják a halált! (Róm 5, 7) Talán akad valaki, aki mer meghalni a jó emberért. Az igaztalanért, a bűnösért, a rosszért ugyan ki akarna meghalni, hacsak nem egyedül Krisztus, hogy így, mint Igaz, megigazulttá tegye a bűnösöket? … Ezt cselekedte az Úr, ezt nyújtotta nekünk. Fönséges Urunkat megalázták, majd miután megalázták, testét megölték, meghalt, de feltámadt és a mennybe ment, hogy minket se hagyjon a kárhozatban meghalni, hanem a halottak feltámadásakor bevigyen a mennybe minket is, akiket eddig is felmagasztalt már az igazak hitében és közösségében. Tehát az alázatosság útját adományozta nekünk. Ha ezt az utat járjuk majd, akkor hálát fogunk mondani az Úrnak és teljes joggal énekeljük majd: Magasztalunk téged, Istenünk; magasztalunk, és nevedet szólítjuk (Zsolt 74, 2).

 

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 22. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2022. augusztus 28-tól szeptember 4-ig

 

Vasárnap 08.28          ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP – zöld                                                     II. hét       Ho 220, 590, 597, 134, 288            

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Stohl Ferenc, neje sz. +Pacher Anna +30. évf. és fiúk ifj. Stohl Ferenc +8. évf. élő és +családtagokért MT
          Bodajk 9.30 Mezei Zétény Márk keresztelése MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ-p. SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 08.29            Keresztelő Szent János vértanúsága (E)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Oktatóinkért, fiataljainkért MT utána képviselőtestületi ülés
Kedd 08.30          
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 08.31          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. OA
Csütörtök 09.01          
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 09.02         elsőpéntek          
          Balinka 8.00 Csendes mise, int. +Károly atyáért és a balinkai egyházközség +tagjaiért HJ
          Söréd 16.00 +Végh József Ottokár énekes temetése, harangozás OA
          Söréd 17.00 Énekes gyászmise, int. Gyászmise + Végh József Ottokár OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA utána szentségimádás
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 09.03      Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító (E) – elsőszombat
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére HJ
          Isztimér 11.30 Major Balázs Dominik keresztelése MT
          Bodajk 14.00 Orgonás esküvő: Burghardt Balázs – Vass Zita esketése MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Bodajk 16.00 Orgonás esküvő: Pájer Gergő – Kondics Éva esketése MT
          Bodajk 16.30 Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Hálából az eltelt 40-év kapott kegyelmeiért MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 09.04          ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP-zöld                                                         III. hét      Ho 226, ÉE 592, 596, 112, 180
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Wágner Ottó és +Dellei Margit szülőkért, +gyermekeikért és +unokáikért OA
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Hálából 65. házassági évfordulót ünneplőkért HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Kovács Lajos és felesége, Kovács Lajosné sz. Vass Katalin lelki üdvéért, +évf.MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Elhunyt Rácz Rozália és szülei lelki üdvéért HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. +Édesapa lelki üdvéért +25. évf., + idős és ifjú Bácskai Ferenc lelki üdvéért +évf. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Pro populo MT

Scroll Up