Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 21. vasárnap, 2022. augusztus 21.

„Igyekezzetek a szűk kapun bejutni, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni rajta, de nem fognak tudni.”

Lk 13,24

 

Hirdetjük, hogy az idei bodajki búcsú szeptember 10-11-ei hétvégén lesz. 3 hét múlva hétvégén csak Bodajkon lesz szentmise lelkipásztori körzetünkben, várva híveinket a bodajki búcsúba!

A héten szerdai napon bodajki plébánia hivatalunk kivételesen zárva tart!

 

Bodajk

Jövő vasárnap, augusztus 28-án a bodajki plébánia fogadalmi napján, Csatkára zarándoklatot hirdetünk, a fogadalmi ünnepi szentmise 11 órakor lesz. (Kegytemplomunkban is imádkozunk fél 10 kor szentmisét a jövő vasárnap!) Külön zarándokbuszt nem indítunk településünkről, kérjük híveinket, hogy segítsék egymást a Csatkára való eljutásban.

Csütörtökön lesz az egyházmegyei papi találkozó a kegyhelyen, ezen a napon a Plébánia Hivatal és a kegytemplom zárva lesz. Kérjük, imádkozzanak papjainkért ezen a napon különösen is!

 

 

Fehérvárcsurgó, Csókakő

A héten kivételesen nem lesz csütörtökön templomunkban esti szentmise.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Augusztus

25. cs.

10.00

Bodajki kegyhely

Egyházmegyei papi találkozó

28. v.

11.00

Csatka

Bodajki fogadalmi napi búcsú

Szeptember

10-11.

 

Bodajk

Mária-napi búcsú

 

Liturgikus elmélkedés

 

A II. vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetű, az Egyház és a mai világ kapcsolatáról szóló lelkipásztori konstitúciójából (N. 39)

Az új világ körvonalai

 

    Nem tudjuk, mikor teljesedik be a föld és az emberiség ideje, és nem ismerjük a módot, ahogyan a mindenség átalakul. Elmúlik ugyan ez a bűn miatt eltorzult világ, de tanítást kaptunk, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít, az igazságosság hazáját, amely a maga boldogságával betölti, sőt felülmúlja mindazt a vágyat, ami feltör a békét szomjazó szívekből. Akkor vereséget szenved a halál, Isten fiai pedig feltámadnak Krisztusban, és romlatlanságba öltözik az, ami erőtlenségben és romlandóságban mag módjára a földbe került. A szeretet és művei megmaradnak, és a mulandóság szolgai állapotából mindenestől felszabadul az a világ, amelyet Isten az emberért teremtett.

     Igen, elhangzott a figyelmeztetés, hogy mi haszna van belőle az embernek, ha megszerzi akár az egész világot is, de önmagát elveszíti (vö. Lk 9, 25). Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, amely némiképp már sejteti az eljövendő világ körvonalait. Ezek szerint, a földi haladást gondosan meg kell ugyan különböztetnünk Krisztus országának növekedésétől, ez a haladás mégis sokat jelent az Isten országa szempontjából, amennyiben hozzájárulhat a társadalom különb rendjének megalkotásához.

     Ha tehát egykor az Úr Lelkének erejével és az Úr parancsa szerint közkinccsé tettük világszerte az olyan értékeket, mint az emberi méltóság, a testvéri közösség és a szabadság, megtaláljuk majd természetünknek és emberi iparkodásunknak jó gyümölcseit, megtisztítva minden szennytől, tündöklően és megdicsőülve, amikor Krisztus visszaadja Atyjának „az örök és egyetemes országot: az igazság és élet, a szentség és kegyelem, az igazságosság, szeretet és béke országát”. Ez az ország titokzatos módon itt van már ezen a világon, az Úr eljövetelekor azonban teljessé válik.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 21. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2022. augusztus 21-től augusztus 28-ig

Vasárnap 08.21     ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP                                                                     I. hét        Ho 223, ÉE 590, 594, 142, 288
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Mátyás és Anna szülőkért, +családtagokért MT
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Radics Béla + felesége+ Mária, fiuk+ Béla, valamint + Márta OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Klock Mária és Varga János lelki üdvéért, és minden elhunyt és élő családtagokért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Jubiláló házaspárért OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Élő Majorosné Viszkok Etelka, Zempléni Zita, Botka Péter, Majoros Szilvia, Majoros Tamás valamint elhunyt Dobrovszky nővérel és Viszkok János lelki üdvéért OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Neubauer László lelki üdvéért, akinek a temetése 2022.08.19-én volt HG

Hétfő 08.22            Boldogságos Szűz Mária Királynő (E)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 15.00 +Ábel Judit sz. Ábel Judit énekes temetése, harangozás MT
          Iszkaszentgyörgy 16.00 Énekes gyászmise, int. +Ábel Judit MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Kedd 08.23          
          Bodajk 15.00 +Sasvári István sz. Sasvári István csendes temetése, harangozás
          Bodajk 16.00 Csendes gyászmise, int. +Sasvári István sz. Sasvári István
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. +Fábián Jenő halálának 1. évfordulójára HJ
Szerda 08.24         Szent Bertalan apostol (Ü)         
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Hadnagy Tibor halálának 13. évfordulója alkalmából, a család élő és +tagjaiért OA
Péntek 08.26          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Belegrai István és neje Balikó Erzsébet szülők, fiuk †István és András, lányuk Erzsébet, menyük †Mária és †Anna, vejük †Mihály és élő családtagok lelki üdvéért MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. +Lajosért és +hozzátartozókért HG
Szombat 08.27      Szent Mónika (E)        
          Bodajk 13.00 Blaumann-Nagy Dóra keresztelése MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 16.00 Orgonás esküvő: Pataki Dániel – Husz Anna esketése MT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.00 Orgonás esküvő: Krékits Gábor – Pécsi Enikő esketése MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Palkovits József Antal halálának 5.évfordulójára, minden elhunyt és élő családtagokért
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 08.28          ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP – zöld                                                      II. hét       Ho 220, 590, 597, 134, 288            

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 9.30 Mezei Zétény Márk keresztelése MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT