Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 19. vasárnap, 2022. augusztus 7.

„Legyetek ti is készen, mert olyan órában, amikor nem is gondoljátok, eljön az Emberfia.”

Lk 12,40

Augusztus 14-én, jövő vasárnap lesz Egyházmegyénk hagyományos fogadalmi napja. Délután 5 órakor a Püspöki Palotától körmenettel kísérjük át a magyar Szent Család (Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre) ereklyéit az öt éves felújítás után megáldásra kerülő Székesegyházba, melyet Erdő Péter bíboros úr fog megszentelni. Szeretettel hívjuk híveinket Egyházmegyénk búcsú ünnepére!

A szokásos Fatimai engesztelő napot a hónap 13. napján (szombaton) tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, litánia, körmenet, 18.00-kor szentmise. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

Augusztus 19-én, két hét múlva, pénteken este a bodajki kegytemplomban „Nyitott templomok éjszakáját” tartjuk. Este fél 8 órától Szászvárosi Sándor viola da gamba és Tegyei Zoltán csembaló művészek koncertje hallható, utána a pincében borkóstolásra kerül sor. Szeretettel várunk Mindenkit!

Bodajk

Pénteken, augusztus 12-én este 7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián, szeretettel várva a testületi tagokat az ülésre.

Magyaralmás

Jövő vasárnap, augusztus 14-én, délelőtt 11 órakor imádkozzuk idei templombúcsúnkat a mennybe felvett Szűzanya tiszteletére. Aznap vasárnap délután 4 órakor pedig litániát imádkozunk templomunk előtt lévő téren a Mária-szobornál.

Most hétfőn nem lesz reggel szentmise templomunkban.

Zámoly

Jövő vasárnap, augusztus 14-én, délután 4 órakor imádkozzuk idei templombúcsúnkat Szent Lőrinc tiszteletére.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Augusztus
12. p.19.00Bodajki plébániaKépviselőtestületi ülés
13. szo.17.00-Bodajki kegytemplomFatimai engesztelés – Egyúton zarándoklat
15.00BakonykútiNagyboldogasszony templombúcsú
14. v.11.00MagyaralmásNagyboldogasszony templombúcsú
16.00ZámolySzent Lőrinc templombúcsú
16.00MagyaralmásLitánia
17.00SzékesfehérvárSzékesegyház felszentelés
19. p.19.30Bodajki kegyhelyNyitott templomok éjszakája: koncert borkóstoló
20. szo.10.00, 15.00-20.00Bodajki kegyhelySzent István-napi ünnepi szentmise

Liturgikus elmélkedés

Sienai Szent Katalin szűznek „Az isteni gondviselés” című párbeszédes művéből (4, 13: ed. latina, Ingolstadii 1583, ff. 19v-20)

A szeretet kötelékében

Édes Uram, fordítsd irgalmas szemedet kegyesen erre a népre, Egyházad titokzatos testére: hiszen sokkal nagyobb dicsősége lesz nevednek abból, ha megkönyörülsz teremtményeid ekkora sokaságán, mint ami énbelőlem, nyomorult magamból lenne, aki annyiszor megbántottam fölségedet. Ugyan mi tudna megvigasztalni, ha azt látnám, hogy én ugyan élvezem az életet, néped pedig a halál martaléka lenne; és ha látnám szeretett Jegyesedben a bűnök sötétségét, amely a saját hibámból és többi teremtményed hibájából származott? Azt szeretném tehát, és kivételes kegyelemként kérem is: teljesítse ezt a kérésemet mérhetetlen szereteted, amely arra késztetett, hogy az embert saját képedre és hasonlatosságodra megteremtsd. Könyörögve kérdem, ki vagy mi volt az oka annak, hogy az embert ekkora méltósággal ruháztad fel? Biztosan csak az a végtelen nagy szereteted, amellyel teremtményedet önmagadban szemlélted, és ez a szeretet ejtett foglyul téged. De világosan tudom azt is, hogy bűnei miatt az ember megérdemelten veszítette el azt a méltóságot, amellyel te ruháztad fel. Te pedig ugyanettől a szeretetedtől indíttatva, amikor az emberi nemet ki akartad engesztelni önmagaddal, nekünk ajándékoztad egyszülött Fiad igéjét. Fiad valóságos közbenjáró és közvetítő lett közted és miköztünk; megigazulásunkká lett, aki megbűnhődte és magára vette a mi összes igaztalanságunkat és gonoszságunkat irántad való engedelmességből, hiszen te így rendelted, örök Atyánk, amikor elhatároztad, hogy magára vegye emberi természetünket. Ó, mérhetetlen mélységű szeretet: melyik szív volna annyira kemény, hogy érzéketlen maradna és meg ne nyílna, amikor látja ennek a megmérhetetlen fenségnek a leereszkedését abba a mélységbe és elesettségbe, amelyben emberségünk vergődik? Mi a te képmásod vagyunk és te a miénk, hiszen az emberben te kapcsoltad egybe ezt a kettőt, amikor örök Istenségedet elrejtetted Ádám testének gyarló leple és anyagi korlátoltsága alá. Miért van így mindez? Egyedül a te kimondhatatlan szereteted az oka ennek. Erre a mérhetetlen szeretetedre, arra kérem fölségedet lelkem minden erejével, hogy irgalmazz kegyesen nyomorult teremtményeidnek.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 19. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2022. augusztus 7-től augusztus 14-igVasárnap 08.07     ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP                                                                     III. hét      Ho 221, ÉE 588, 598, 135, 146
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. OA
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Hálából MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Zahola József és +szülei lelki üdvéért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise int. HG
          Csókakő 11.00 Szent Donát templombúcsú – Énekes mise, int. Zsolnai Tibor halálának 1. évfordulója alkalmából, továbbá elhunyt szülei- Zsolnai Tibor és Remete Erzsébet -, valamint testvérei: Zsolnai László és Zsolnai Erzsébet lelki üdvéért HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise benne Izmindi Veronika Noémi keresztelése, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 08.08            Szent Domonkos áldozópap (E)          
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 08.09         A keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje (Ü)
          Söréd 9.00 +Vinkovits Ferenc sz. Vinkovits Ferenc énekes temetése, harangozás MT
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 08.10          Szent Lőrinc diakónus és vértanú (Ü)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Csütörtök 08.11    Szent Klára szűz (E)          
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 08.12          
          Bodajk 16.00 +Makkai Kálmánné sz. Budai Julianna Éva csendes temetése, harangozás OA
          Fehérvárcsurgó – Szent Kereszt felmagasztalása kastélykápolna 16.30 Orgonás esküvő: Skobrák András – Balaskó Aliz esketése MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT utána képviselőtestületi ülés
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 08.13      Boldog XI. Ince pápa (e)          
          Magyaralmás 10.00 Csillag Heléna keresztelése SZM
          Söréd 10.00 Alberti Alessio keresztelése OA
          Bodajk 11.30 Mezei Zétény Márk keresztelése OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bakonykúti 15.00 Nagyboldogasszony templombúcsú – Énekes mise, int. OA
          Bodajk 16.00 Orgonás esküvő: Máhr Dániel – Szarka Nikolett esketése MT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. HG
          Fehérvárcsurgó – Szent Kereszt felmagasztalása kastélykápolna 17.00 Orgonás esküvő: Marthy Dávid – Bauer Viktória Zsuzsanna esketése OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 08.14     ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP                                                                     IV. hét     Ho 222, ÉE 589, 599, 136, 286
          Balinka 8.00 Igeliturgia FBÁ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Táncos András lelki üdvéért HJ
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Elhunyt szülőkért és gyermekeikért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Kurcsi Dániel lelki üdvéért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Németh Lajos halálának 12. évfordulójára. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Ferenc férj és édesapa halálának 12. évfordulóján MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Vessző Jánosért házasságkötésünk 50. évf. és +Varga Istvánért születésnapja alkalmából HG
          Magyaralmás 11.00 Nagyboldogasszony templombúcsú – Énekes mise, int. Pro populo MT

          Magyaralmás 16.00 Litánia HG
          Zámoly 16.00 Szent Lőrinc templombúcsú – Énekes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Szeretett hallottunk lelki üdvéért, és az élő családtagokért HJ