Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 13. vasárnap – 2022. június 26.

„Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára.”

Lk 9,62b

Vértessomlói búcsú jövő vasárnap, július 3-án kerül megrendezésre. Különösen is hívjuk azokat a családokat, akik gyermekáldásra várnak, vagy gyermek születésére készülnek. A püspöki szentmise keretében értük is imádkozik a Főpásztor, és a Gyermeket hordozó Szűz Mária közbenjárását kérve, áldásban részesíti őket. A zarándokok körmenete fél 10 órakor indul a falu kápolnájától a kegytemplomhoz, ahol 10 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise.

Július hónapban a szabadságolások miatt a hétköznapi fehérvárcsurgói és csókakői liturgiák elmaradnak.

A jövő vasárnap lesz templomainkban a „Péterfillér”-gyűjtés a Szentszék javára.

Bodajk

Július 2-án szombaton, Sarlós Boldogasszony ünnepén kegytemplomukban délelőtt fél 10 órakor is imádkozunk ünnepi szentmisét, ami miatt az elsőszombati reggeli szentmise elmarad.

Fehérvárcsurgó

Jövő vasárnap július 3-án templomunkból közvetíti a Kossuth Rádió a vasárnapi szentmisét. Ezért jövő héten kivételesen a műsorrendhez való igazodás miatt nem 11 órakor, hanem 10 órakor kezdődik a vasárnapi szentmise.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Június
26. v.15.00GúttamásiKeresztelő Szent János születése templombúcsú
 Bodajk – Szent Imre ZarándokházHittantábor I.
10.00BodajkKossuth Rádió szentmiseközvetítés
Július
3. v.10.00FehérvárcsurgóKossuth Rádió szentmiseközvetítés
10.00VértessomlóSarlós Boldogasszony búcsú
 TemplomainkbanPéterfillér-gyűjtés

Liturgikus elmélkedés

VI. Pál pápa szentbeszédeiből (1970. november 29-én, Manilában tartott homília)

Krisztust hirdetjük a földkerekség határáig

     Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot (1 Kor 9, 16). Ugyanis őtőle, magától Krisztustól nyertem ezt a küldetésemet. Én is apostol vagyok, de egyben tanúságtevő is. Minél távolabbi az elérendő cél, és minél nehezebb a feladatom, annál hevesebben sürget Krisztus szeretete (vö. 1 Kor 5, 14). Nevének dicséretét kell hirdetnem, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia (vö. Mt 16, 16); ő az, aki számunkra a láthatatlan Istent kinyilvánította; ő az elsőszülött minden teremtmény előtt, őbenne áll fenn minden (vö. Kol 1, 15). Ugyanő az emberiség Tanítója és Megváltója is; hiszen értünk született, halt meg, és támadt fel.

     Ő a történelem és mindenség központja; ő mindnyájunkat ismer és szeret; állandó kísérőnk és barátunk életünk során; a fájdalom, de a remény férfia is. Valóban ő az, aki majd ismét újra eljön, aki majd ítélő bíránk lesz; és amint hisszük, egykor életünk örök beteljesedése és boldogsága is ő lesz.

     Róla beszélni soha meg nem szűnöm; ő maga a fény, maga az igazság, sőt mint önmaga mondja: Ő az út, az igazság és az élet (vö. Jn 14, 6); ő az élet kenyere és élő víz forrása, aki tökéletesen ki is elégíti éhségünket és szomjúságunkat; ő a mi pásztorunk, vezérünk, példaképünk és vigasztalásunk, ő a mi testvérünk. Csakúgy, mint mi, sőt még nálunk is kisebb lett, szegény, megalázott, fáradalmakkal terhelt, elnyomott, türelmes lett. Értünk nyitotta meg ajkát tanításra, értünk művelt csodákat, s egy új országot alapított, ahol a szegények lettek a boldogok, ahol a közös élet alapja a békesség, ahol a tiszta szívűek és a szenvedő sírók felmagasztalást és vigasztalást nyernek, az igazság szomjas kutatói kielégítést kapnak, ahol a bűnösök is elnyerhetik minden bűnük bocsánatát, és az emberiség egy boldog testvériségben olvad egybe.

     Íme: ez a Jézus Krisztus, akinek jó híréről már tudomást szereztetek, aki felől bizonyosak is vagytok, hiszen ezért vagytok Krisztuskövetők. Az ő szent nevét kiáltom felétek újra meg újra, keresztény testvéreim, amikor azt hirdetem mindenkinek, hogy Krisztus Jézus a kezdet és a vég, az alfa és az ómega, az új világ Királya, az emberi történelem és egész emberi sorsunk titokzatos és végső értelme; közvetítő és híd az ég és föld között; a legtökéletesebb értelemben ő „az ember fia”, sokkal inkább, mint mindenki más; mert mint Isten Fia, örök és végtelen, de test szerint Mária Fia is, Fia ennek a legáldottabb asszonynak, aki a mi anyánk azáltal, hogy a Szentlélekben az Egyháznak, a Titokzatos Testnek részei vagyunk.

     Ne felejtsétek el: Jézus Krisztus az, akit mi nektek egy egész örökkévalóságra meghirdetünk, és azt szeretnénk, hogy az ő neve visszhangozzék a földkerekség végső határáig örökkön-örökké.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 13. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2022. június 26-tól július 3-ig

  

Vasárnap 06.26     ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP – zöld                                                            I. hét        Ho 220, 587, 594, 155, 154           

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. †Marosán László halálának 4.évfordulója, szüleiért és testvéréért MT
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. †Kiss Jánosért OA
          Bodajk 10.00!!! Énekes mise, int. Pro populo MT – Kossuth Rádió élőben közvetíti
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. †Schweighardt István, volt kincsesbányai lakos †3. évf. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Keresztelő Szent János templombúcsú – Énekes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ
Hétfő 06.27            Szent László király (Ü)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 8.00 Hittantábor – Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 06.28            Szent Iréneusz püspök és vértanú, egyháztanító (E)          
          Bodajk 8.00 Hittantábor – Csendes mise, int. MT
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 16.00 †Krizsai Sándorné sz. Hajnal Ilona Mária csendes temetése, harangozás MT
          Bodajk 17.00 Csendes gyászmise, int. †Krizsai Sándorné sz. Hajnal Ilona Mária MT
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 06.29         SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK (FŰ)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Bernadett édesanyáért születésnapján OA
Csütörtök 06.30          
          Bodajk 8.00 Hittantábor – Csendes mise, int. MT
Péntek 07.01         Elsőpéntek          
          Balinka 8.00 Csendes mise, int. MT
          Bodajk 16.00 Hittantábor – Csendes mise, int. OA
          Söréd 17.00 Csendes mise, int. †Fűrész György és felesége Gállai Katalin lelki üdvéért HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ
          Bodajk 18.45 Szentségimádás
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 07.02      Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) (Ü) – elsőszombat
          Fehérvárcsurgó 9.00 †Nagy Istvánné sz. Balogh Irén csendes temetése, harangozás OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Szűzanya tiszteletére HJ
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Bodajk 16.30 Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Kovács Lajos OA
          Bodajk-urnatemető 19.10 †Kovács Lajos csendes temetése OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 07.03     ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP – zöld – Péterfillér-gyűjtés                          II. hét       Ho 227, ÉE 590, 598, 119, 191

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. †Winkler Károly felesége Ulrich Anna és †rokonok HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. †Édesanyáért halálának 7. évfordulóján MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise HJ-p.Dr.GYV utána fogadalmi imádság a temetőben
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise benne Weiger Lara keresztelése, int. Pro populo MT
          Fehérvárcsurgó 10.00!!! Énekes mise, int. OA – Kossuth rádió élőben közvetíti
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG

Scroll Up