Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Szentháromság vasárnap – 2022. június 12.

„A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!”

2 Kor 13, 13

Jövő héten lesz Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Az idei évben is szeretnénk, hogy minden plébániatemplomban ünnepélyes körmenetet végezzünk az Oltáriszentséggel. Ehhez szükséges 4 sátor (kis oltár) felállítása, amik a templomon kívül helyezkednek el. (Rossz idő esetén a templomban szentségimádást tartunk!) Kérnénk a képviselőtestület tagjait, és minden segítő embert, hogy szervezzék meg a sátrak felállítását, illetve a díszítést! A gyermekeknek készítsünk virágszirmokat kis kosárba, hogy tudják azt a Szentség előtt szórni. A körmenetek miatt a fél 10 órai és a 11 órai liturgiák kezdési időpontjai kissé tolódhatnak, amiért előre is elnézést kérünk.

A szokásos Fatimai engesztelő napot a hónap 13. napján (hétfőn) tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor szentmise. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

Bodajk

Arany Ferenc diakónus úr papszentelésére készülve, neki szánt ajándékra gyűjtünk a jobb oldali mellékoltárnál kihelyezett adománygyűjtő dobozba. Ferenc tisztelendő úr újmiséje június 25-én, szombaton este 6 órakor lesz kegytemplomunkban. Előre is köszönjük adakozásukat!

Iszkaszentgyörgy

Ma délután templomunk búcsújának napján, 4 órakor zenei koncertre: „fuvola-orgona-népi ének” hívjuk a kedves testvéreket templomunkba.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény 
Június
11. szo.9.00IszkaszentgyörgySzentháromság templombúcsú – Első szentgyónás, próba 
12. v.9.30Elsőáldozás 
16.00Zenei koncert 
13. h.17.00BodajkFatimai engesztelés 
23. cs.10.00Székesfehérvár – Prohászka templomDiakónus- és papszentelés 
25. szo.18.00BodajkArany Ferenc újmiséje 
26. v.15.00GúttamásiKeresztelő Szent János születése templombúcsú 
 Bodajk – Szent Imre ZarándokházHittantábor I. 

Liturgikus elmélkedés

Szent Atanáz püspök leveleiből (Ep. 1 ad Serapionem, 28-30: PG 26, 594-595. 599)

Fény, ragyogás, kegyelem a Szentháromságban és a Szentháromságból

     Sohasem volt haszontalan a régi hagyomány, a katolikus Egyház hitének és tanításának kutatása, tudniillik amit az Úr átadott, az apostolok hirdettek, és az atyák pedig megőriztek. Ezen alapszik ugyanis az Egyház, s ha valaki ettől eltávolodik, már nem lehet keresztény, és nem is nevezhető többé semmilyen jogcímen kereszténynek Így tehát a Háromság szent és tökéletes, s az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben ismerjük meg. Semmi idegen vagy kívülről származó dolog nincs benne, és nincs összetéve teremtőből és teremtett dologból, hanem az övé a mindent teremtő és létrehozó erő. Természete egy és önmagával azonos, és tevékenysége is egy. Az Atya ugyanis mindent az Ige által a Szentlélekben cselekszik, s ily módon megmarad a Szentháromság egysége. Az Egyház így hirdeti az egy Istent, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat, és mindenben benne van (Ef 4, 6). Mindennek fölötte áll, mint Atya, azaz eredete és forrása mindennek; mindent áthat, mégpedig az Ige által; s végül mindenben benne van: a Szentlélekben. Szent Pál, amikor a lelki dolgokról ír a korintusiaknak, mindent az Atyaistenre, mint Főre vezet vissza a következő módon: A lelki adományok különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent végbevisz, ugyanaz (1 Kor 12, 4-6). Amit a Szentlélek kinek-kinek kioszt, azt az Atya adja az Ige által. Hiszen ami az Atyáé, mindaz a Fiú tulajdona is; ezért mindaz, amit a Fiú a Lélekben ad, igazában az Atya ajándéka. Ehhez hasonlóan, amikor a Lélek bennünk van, az Ige is bennünk van, akitől kaptuk a Lelket, s az Igében az Atya is. Így válik valóra: Atyám és én hozzá megyünk, és benne fogunk lakni (Jn 14, 23). Ahol ugyanis fény van, ott van a ragyogás is; ahol pedig a ragyogás van, ott van a hatása is, és feltündököl a kegyelem. Szent Pál ugyanezt a korintusiakhoz írt második levélben így tanítja: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal (2 Kor 13, 13). A kegyelem és az ajándék ugyanis, amely a Szentháromságban adatik, az Atyától a Fiú által a Szentlélekben adatik. Mert amint az Atya a Fiú által adja a kegyelmet, úgy az adományokban való részesedés csak a Szentlélekben lehetséges. De amikor ebben részünk van, az Atya szeretetét, a Fiú kegyelmét és a Szentlélek egyesítő erejét mondhatjuk magunkénak.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 11. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2022. június 12-től június 19-ig

Vasárnap 06.12          SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA                              I. hét        Ho 105 v. 232, ÉE 572, 116, ÉE 574, 274          
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Winkler Vendelért, nejéért Gulyás Erzsébetért haláluk évfordulóján HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. HJ
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. + Végh József lelki üdvéért OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise – Szentháromság templombúcsú, elsőáldozás int. Pro populo MT

          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Sörédi Imre lelki üdvéért, pappá szentelésének 60. évfordulóján HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. MT – fogadalomtétel
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Italo Barzotti gyógyulásáért HG
Hétfő 06.13            Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító (E)         
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Antal édesapáért és +Margit és +László testvérekért OA
Kedd 06.14          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 06.15          Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő (E)       
          Isztimér 16.00 +Pratsler Gizella énekes temetése, harangozás OA
          Isztimér 17.00 Énekes gyászmise, int. +Pratsler Gizella sz. Pratsler Gizella OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ
Csütörtök 06.16          
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 06.17          
          Bodajk 16.00 Orgonás esküvő: Balázs Ádám Samu – Balla Kamilla Dorottya esketése MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 06.18          
          Csókakő 10.00 Horváth Dávid keresztelése OA
          Magyaralmás 10.30 Janus Donát keresztelése Mészáros Barnabás
          Csákberény 11.30 Trimmel Tamás keresztelése OA
          Isztimér 11.30 Horváth Levente keresztelése MT
          Bodajk 12.30 Bokor Ádám, Bokor Emma keresztelése OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 15.30 Orgonás esküvő: Török Sándor – Orosházi Kata esketése OA
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int.
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.19          KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA    Ho 106, Szek. 109, 136, Körmenetre: 280/B, 112, 134, 142 Vég. 150
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Svardáné Kovács Katalin és +gyermekei lelki üdvéért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. férj és édesapa halálának évfordulójára HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. id. Polyák Lajosné sz. Bernáth Anna és a Polyák család elhunyt tagjaiért OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. + József édesapáért, Mihály keresztapáért +évf., valamint elhunyt és elő családtagokért MT

Scroll Up