Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Pünkösd – 2022. június 5.

„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.”

Róm 5,5

Pünkösd ünnepével véget ér a húsvéti időszak, a mai liturgiák végén ünnepélyesen eloltjuk a húsvéti gyertyát, és a keresztelőkút mellé helyezzük. Holnaptól ismételten az Úrangyala imádságot imádkozzuk a megfelelő napszakokban.

Szeretettel köszöntjük az idén húsvétkor megválasztott és e hétvégén fogadalmat tett testületek tagjait. Kívánjuk közösségeinkre a jó Isten áldását. Pünkösdhétfőn, holnapi napon, mind a híveket, mind a megválasztott testületi tagokat szeretettel hívjuk este 6 órára a bodajki Szűzanyához, hogy közösen imádkozzunk lelkipásztori körzetünkért.

Bodajk

Pünkösdhétfőn csak este 6 órakor lesz szentmise kegytemplomunkban, melyre lelkipásztori körzetünk híveit, a megújított testületek tagjait is meghívtuk. Bodajki képviselőtestületünk e szentmisében fog esküt tenni. Imádkozzunk együtt lelkipásztori körzetünkért Szűz Mária az Egyház Anyja ünnepén!

Arany Ferenc diakónus úr papszentelésére készülve, neki szánt ajándékra gyűjtünk a jobb oldali mellékoltárnál kihelyezett adománygyűjtő dobozba. Ferenc tisztelendő úr újmiséje június 25-én, szombaton este 6 órakor lesz kegytemplomunkban. Előre is köszönjük adakozásukat!

Iszkaszentgyörgy

Jövő vasárnap lesz templomunk búcsúja. A délelőtti ünnepi szentmise keretében lesz idén az elsőáldozás, délután 4 órakor pedig zenei koncertre: fuvola-orgona-népi ének hívjuk a kedves testvéreket templomunkba.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Június
5. v. TemplomainkbanMegújított plébániai képviselőtestületek eskütétele templomainkban
6. h.18.00BodajkKözös imádság a lelkipásztori körzetért
11. szo.9.00IszkaszentgyörgySzentháromság templombúcsú – Első szentgyónás, próba
12. v.9.30Elsőáldozás
16.00Zenei koncert
13. h.17.00BodajkFatimai engesztelés

Liturgikus elmélkedés

Szent Iréneusz püspök és vértanú „Az eretnekségek ellen” című értekezéséből (Lib. 3, 17, 1-3: SCh 34, 302-306)

A Szentlélek elküldése

Az Úr megadta az Istenben való újjászületés hatalmát tanítványainak, amikor így szólt hozzájuk: Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében! (Mt 28, 19)

Azt ígérte ugyanis már a próféták által, hogy a végső időkben majd kiárasztja magát szolgáira és szolgálóira, hogy prófétáljanak. Ezért leszállott az Isten Fiára, miután az az ember Fiává lett, és általa kedve telt abban, hogy az emberi nemben lakjék, az emberek között maradjon, és szállást vegyen Isten teremtményeiben, teljesítse bennük az Atya akaratát, és megújítsa őket az elöregedésből Krisztus újdonságára.

Lukács írja, hogy a Szentlélek az Úr mennybemenetele után Pünkösdkor leszállt az apostolokra. Ő az, akinek hatalma van arra, hogy az összes népet elvezesse az életre, és megnyissa számukra az új szövetséget. Ezért minden nyelven egybehangzóan dicsőítették az Istent, mert a Szentlélek hozta egységre a különálló törzseket, és ő ajánlotta fel őket az Atyának, mint az összes nép zsengeáldozatát.

Az Úr is megígérte már előre, hogy elküldi a Vigasztalót, aki bennünket előkészít Istennek. Amint ugyanis a száraz búzaliszt víz nélkül nem lehet egy tésztává és egy kenyérré, úgy mi sem lehetünk Krisztus Jézusban egyek a mennyből származó víz nélkül. S ahogy a száraz föld képtelen termést hozni, ha nem jut nedvességhez, úgy mi is, akik előzőleg száraz fák voltunk, soha nem teremhetnénk az élet gyümölcseit a magától jövő isteni eső nélkül.

Testünk ugyanis a fürdő által nyeri el az egységet a romolhatatlansággal, lelkünk pedig a Lélek által.

Isten Lelke leszállt az Úrra, a bölcsesség és az értelem Lelke, a tanács és az erősség Lelke, a tudás és a jámborság Lelke és Isten félelmének Lelke (vö. Iz 11, 2), akit azután az Úr továbbadott Egyházának, amikor elküldte a Vigasztalót az egész földre, ahová az Úr szava szerint a sátán, mint a villám, bukott le az égből (Lk 10, 18). Éppen ezért van szükségünk az Isten harmatára, hogy meg ne égjünk, és terméketlenné ne váljunk, s ahol vádlónk van, legyen ott a Védelmezőnk is. Hiszen az Úr a Szentlélekre bízta emberét, aki rablók kezébe esett, akin ő maga megkönyörült, és bekötözte sebeit, aztán két királyi dénárt adott, hogy a Szentlélek által az Atya és a Fiú képét és belénk írt jelét magunkba fogadva gyümölcsöztessük a ránk bízott dénárokat, és megsokszorozva számoljuk le az Úrnak.

“Én (saját név) Isten előtti felelősségem tudatában ünnepélyesen megígérem, hogy mint a …………-i egyházközségi képviselőtestület tagja életemmel és munkámmal Egyházunk javát akarom előmozdítani, erkölcsi és anyagi értékeit védve.

Egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve, Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarok munkálkodni. Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonyának, Egyházmegyénk védőszentjének, a mennybe fölvett Nagyboldogasszonynak pártfogását, a hívek áldozatos támogatását és Egyházunk áldását.

Ámen.”

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 10. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2022. június 5-től június 12-ig

Vasárnap 06.05          PÜNKÖSD                                       IV. hét Ho 98, ÉE 567, Szek. 97, fel. 259, áld. 280, ÉE 570, vég. 205, 102
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Fáber Róza lelki üdvéért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT – fogadalomtétel
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA – fogadalomtétel
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Erős Ferenc és neje Demeter Margit HG – fogadalomtétel
          Bodajk 9.30 Énekes mise benne Szabó Sándor keresztelése, int. +Klára édesanya +2. évf. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG – fogadalomtétel
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Violettáért halálának 7. évfordulóján, +és élő hozzátartozókért MT – fogadalomtétel
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA – fogadalomtétel
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés Imre, neje +Gángó Erzsébet lelki üdvéért, élő és +hozzátartozókért MT – fogadalomtétel
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG – fogadalomtétel
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Bankó Ferencné Ida néni halálának 2. évf. HJ
Hétfő 06.06            Szűz Mária az Egyház anyja (E)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 06.07          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 06.08          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Csütörtök 06.09    A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap (Ü)         
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 06.10          
          Zámoly 10.00 Harangozás +Nagy László temetésére
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int.
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 06.11      Szent Barnabás apostol (Ü)          
          Bodajk 10.00 +Dubecz István énekes temetése, harangozás MT
          Zámoly 10.00 Harangozás +Nagy László temetésére
          Bodajk 11.00 Énekes gyászmise, int. +Dubecz István MT
          Fehérvárcsurgó 11.30 Kolmer Ella keresztelése OA
          Zámoly 13.00 +Nagy László énekes temetése, harangozás OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 15.30 Takács Márton keresztelése OA
          Csókakő 16.00 Orgonás esküvő: Huszár Gábor – Végh Szilvia esketése MT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.12          SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA                              I. hét        Ho 105 v. 232, ÉE 572, 116, ÉE 574, 274          
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Winkler Vendelért, nejéért Gulyás Erzsébetért haláluk évfordulóján HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. HJ
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise – Szentháromság templombúcsú, elsőáldozás int. Pro populo MT

          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. MT – fogadalomtétel
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Italo Barzotti gyógyulásáért

Scroll Up