Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 4. vasárnapja – 2022. május 8.

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért.”

Jn 10,11

Ma van a hivatások – Jó Pásztor vasárnapja. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!

A mai vasárnap tartjuk szokásos egyházmegyei gyűjtésünket, melyet a Püspök úr ebben az évben Egyházmegyénkben, a bodajki kálvária felújítására hirdetett meg. Előre is köszönjük perselyadományaikat!

A szokásos Fatimai engesztelő napot a hónap 13. napján (pénteken) tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor szentmise. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

 

Bodajk

Május hónapban a hétköznapi esti szentmisék után elimádkozzuk a Lorettó-i litániát, köszöntve a Szűzanyát.

Kérjük, idén is támogassák adójuk 1%-ával a Katolikus Egyházat technikai szám: 0011, illetve a Bodajki Segítő Kéz Szociális alapítványt, mely Karitász csoportunk alapítványa. Adószámunk: 18484690-1-07 Segítsen, hogy segíthessünk!

 

Közös programok

Dátum Időpont Helyszín Esemény  
Május
8. v   Templomainkban Jó Pásztor – Hivatások vasárnapja  
16.00 Bodajk Elsőáldozási előkészítő II. (Eucharisztia)  
13. p. 17.00 Bodajk Fatimai engesztelés  
14. szo. 9.00 Zámoly Első szentgyónás, próba  
16.00 Bodajk  
15. v. 9.30 Bodajk Elsőáldozás  
11.00 Zámoly  
21. szo. 9.00 Csókakő Első szentgyónás, próba  
11.00 Elsőáldozás  
26. cs. 17.00-19.00   Az egyházmegye közös szentségimádása  
28. szo. 9.00 Magyaralmás Első szentgyónás, próba  
29. v. 11.00 Elsőáldozás  
    Hősök napja  

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Jusztínusz vértanúnak a keresztények érdekében írt Első védőiratából

(Cap. 66-67: PG 6, 427-431) Az Eukarisztia megünneplése

 

Az Eukarisztia vétele senki másnak nincs megengedve, csak annak, aki hiszi, hogy igaz az, amit tanítunk, és azután a bűnbocsánat és az újjászületés fürdőjében már megkeresztelkedett, és úgy él, ahogy azt Krisztus meghagyta. Mert az Eukarisztiát nem közönséges kenyérként, sem közönséges italként vesszük magunkhoz, hanem úgy, mint az Isten Igéje által megtestesült Jézus Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek a mi üdvösségünkért felvett testét és vérét. Éppígy erről a táplálékról – amelyben az ő szavait tartalmazó imával hálát adunk, és amelyből testünk és vérünk az átváltozás értelmében táplálkozik – azt a tanítást kaptuk, hogy ez ugyanannak a megtestesült Jézusnak a teste és vére. Mert az apostolok is az ő irataikban, amelyeket evangéliumoknak nevezünk, azt tanítják, hogy Jézus így hagyta meg nekik: hogy tudniillik, kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott, ezeket mondotta: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az én testem; hasonlóképpen kezébe vette a kelyhet, hálát adott, és ezeket mondotta: Ez az én vérem, és hogy mindezt egyedül csak rájuk bízta. Ettől az időtől kezdve magunk között mi is folyton megújítjuk az ő emlékezetét, és mi, akik ezt végezzük, befogadjuk mindazokat, akik ezt kívánják; és mindenkor egységben vagyunk. Mindenért, amit magunkhoz veszünk, áldjuk a mindenség Teremtőjét Fia, Jézus Krisztus és a Szentlélek által. Vasárnap a városokból és a falvakból mindnyájan egy helyre összejövünk, és az apostolok buzdításait vagy a próféták írásait olvassuk, amennyire az idő engedi. Amikor pedig a lektor elvégezte az olvasást, az elöljáró int és buzdít a hallott fontos dolgok követésére. Ezután mindnyájan felállunk, és közösen imádkozunk; majd – mint említettük – imádkozás után kenyeret és bort és vizet hoznak; és az elöljáró – amennyire erejéből telik – imádságot és hálaadást mond, s a nép ráfeleli: Ámen. Majd azokat, amikkel hálaadást mondtunk, szétosztják, és a jelenlevők mindegyike magához veszi, a távollevőknek pedig diakónusok viszik el. Azok, akik tehetősek, és szándékukban áll – ki-ki a maga mértéke szerint –, adakoznak, és a gyűjtés eredményét az elöljárónak átadják, és ő osztja szét az árváknak és özvegyeknek, a betegeknek és azoknak, akik valami miatt arra rászorulnak, a börtönben sínylődőknek, valamint az ott tartózkodó jövevényeknek; egyszóval minden rászorulónak gondját viseli. Vasárnap ugyanis mindnyájan egybegyűlünk, azért, mert ez a hétnek első napja, amikor Isten a sötétséget megszüntette, és az anyagvilágot megteremtette; de azért is, mert Jézus Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt fel a halálból. A szombat előtti napon keresztre feszítették őt, s harmadnap, azaz vasárnap, apostolai és tanítványai előtt megjelent, és megtanította őket arra, amiket nektek is megfontolás végett továbbadtunk.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

 

Húsvét 4. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2022. május 8-tól május 15-ig

Vasárnap 05.08     Húsvét 4. vasárnapja Jó Pásztor vasárnapja– fehér                     IV. hét      Ho 90, ÉE 551, 554, 144, 205

          Balinka 8.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. MT-p. BÁ
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. +Boza Istvánné sz. Soós Julianna lelki üdvéért, temetése 2022. 04. 30-án volt OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Kovács János, felesége +Györgyi és +családtagok lelki üdvéért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Ivanics Jánosné sz. Rézmann Mária édesanyáért, és + Ivanics János édesapáért születésnapjuk alkalmából OA-p.BÁ
          Bodajk 9.30 Schweighardt Dávid Márk keresztelése OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. + Szücs Pálné sz: Flédervis Katalinért akinek temetése 2022.05.07-én volt OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés János, felesége Dávid Anna, fiukért, Jánosért élő és +családtagokért MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Szüleimért: Pap György és Skultéti Mária HJ-p. BÁ
          Zámoly 11.00 Énekes mise int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Zahola József testvér lelki üdvéért, temetése május 3-án volt HJ
Hétfő 05.09          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Kedd 05.10          
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int.
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. +Hegyi Mihályért és +Piller szülőkért HJ
Szerda 05.11          Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú (e)         
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Ignác +9. évf. és fia +Miklós +3. évf., a család élő és +tagjaiért MT
Csütörtök 05.12          
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 05.13         A Fatimai Boldogságos Szűz Mária (e)         
          Fehérvárcsurgó 16.30 Orgonás esküvő: Szücs Szabolcs András – Vilverger Andrea esketése MT
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Ottó édesapáért halálának 21. évfordulója alkalmából MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 05.14          
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 05.15     Húsvét 5. vasárnapja – fehér                                                             I. hét        Ho 85, ÉE 552, 554, 114, 205            
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Szülőkért, Jánosért és Erzsébetért és +gyermekeikért HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Fűrész György és felesége + Katalin élő és + családtagok OA
          Bodajk 9.30 Elsőáldozás – Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Bernáth család élő és +tagjaiért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Makovi István és feleségéért, és +nagyszülőkért MT
          Zámoly 11.00 Bartók Nóra Lili elsőáldozása OA
          Zámoly 11.00 Elsőáldozás – Énekes mise, int. 15. házassági évfordulóra hálából / Amberg Balázs és Ágnes / OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ

Scroll Up