Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Nagyböjt 5. vasárnapja – 2022. április 3.

„…’Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!’”

Jn 8,10c

A mai vasárnap országos gyűjtés van templomainkban a Szentföld javára. Előre is köszönjük perselyadományaikat!

Jövő vasárnap lesz Virágvasárnap, vagyis az Úr szenvedésének vasárnapja. Templomainkban a liturgiák keretében barkát szentelünk, amit kérünk, hogy híveink hozzanak maguknak.

Jövő héten Virágvasárnap előtti szombaton, délután 3 órakor a bodajki kálvárián családos keresztutat imádkozunk lelkipásztori körzetünk családjaival. Szeretettel várunk Mindenkit, gyülekezés, indulás a kegytemplom elől!

 

Bodajk

Jövő vasárnapi és a szombati előesti szentmisében a Szív-Hang kórus közreműködésével többszólamú passiót hallhatunk. Vasárnap a délelőtti szentmisét a kegytemplom előtti barkaszenteléssel és körmenettel kezdjük.

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Április

3. v.

 

Templomainkban

Országos gyűjtés a Szentföld javára

9. szo.

15.00

Bodajk

Családos keresztút

 

Liturgikus elmélkedés

 

Ma van a Nagyböjt 5. vasárnapja (magyar népi nevén: Feketevasárnap) Még 14 nap van Húsvétig. Az Egyház zsolozsmája így mondja: „Ezek azok a napok, amelyeket meg kell ülnötök a maga idejében, a 14. napon lesz az Úr Pászkája, s a 15.-en ünneplitek a Magasságbeli Úr főünnepét.” A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki a SZENVEDŐ KRISZTUS képe, megjelenik előttünk a Fájdalmak Férfia. Sírjunk miatta és vegyünk részt fájdalmaiban. Az eltakart keresztről: Az Egyház régi szokása, hogy e naptól fogva Nagypéntekig eltakarja a kereszteken a Megváltó alakját. Erre a szokásra többféle magyarázat van: Magyarországon a középkorban minden képet, szobrot és feszületet fekete lepellel takartak el, innét ered a „Feketevasárnap” elnevezés. A századok során aztán ez a lepel a nagyböjt általános színét vette magára, lila lett. A képeket, szobrokat eltakarjuk, amint virággal sem díszítjük a templomot, úgy ezekkel sem akarjuk ékesíteni az Isten házát, mert az egyre közeledő Nagyhéten csak a legfontosabbakra akarunk figyelni. Egyes korokban az ékkövekkel díszített keresztet is el akarták fedni, mint a Nagyhéttől idegen pompát. El akarták fedni a keresztet azért is, hogy ne váljék megszokottá. Nagypénteken majd a kinyilatkoztatás erejével jelenik meg előttünk a lepel alól lassanként előtűnő kereszt, rajta a megölt Istenfiával. Addig azonban, a szenvedés eme két hetében nem látjuk a keresztet, mégis ünnepeljük. A letakarásnak van egy másik, manapság elfeledett, azonban nagyon ősi és mélyen emberi oka, értelme. A szentet eltakarjuk, mert azt az emberi szem nem képes felfogni. Az ókori Kelet vallásaiban ugyanúgy megtaláljuk ezt a motívumot, mint az Ószövetségi Szent Sátornál, Mózes elfödött arcánál. A liturgiában ma is megmaradt a cibóriumra akasztott vélum, azaz kis selyem köpeny, a szentségi áldáskor használt vélum – a pap selyem stólája, és egyes helyeken a tabernákulum előtti fátyol használatában. A letakart kereszt jelzi, hogy alatta valami első látásra nem érthető, magán túlmutató jel, szentség van! Nagypénteken majd szentségként, kegyelemközvetítőként jelenik meg a Kereszt. Erről beszél a szentmisében a prefáció is: „a Kereszt kimondhatatlan ereje hirdeti Krisztus győzelmét a világ felett”. Ez a kimondhatatlanság, misztérium-jelleg jelenik meg a kereszt letakarásában.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

 

 

Nagyböjt 5. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2022. április 3-tól április 10-ig

  

Vasárnap 04.03   NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA – fekete vasárnap – gyűjtés a Szentföld javára        I. hét     Ho 60, ÉE 541, 543, 118, 63

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +szülőkért, +nagyszülőkért és +családtagokért HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Rendeki István, felesége Irén és +családtagok lelki üdvéért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT – Mária Rádió élőben közvetíti
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Ifj Merán Fülöp lelki üdvéért halálának második évfordulóján OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. elhunyt édesapáért halálának 1. évfordulójára OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
Hétfő 04.04            Köznap         
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 16.00 +Fedor Tibor énekes temetése OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 04.05            Köznap          
          Söréd 16.00 +Luksik Jánosné sz. Takács Margit énekes temetése OA
          Söréd 16.00 Harangozás +Luksik Jánosné temetésére
          Söréd 17.00 Énekes gyászmise, int. +Luksik Jánosné sz. Takács Margit OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. +Jobbágy Zoltánné lelki üdvéért. HJ
Szerda 04.06         Köznap         
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Énekes mise +Nemes Ferenc halálának 2.évfordulójára OA
Csütörtök 04.07    Köznap          
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 04.08         Köznap          
          Bodajk 17.30 Keresztút, 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.30 Keresztút, 19.00 Énekes mise, int. Elhunyt szülőkért Annáért és Lajosért HG
Szombat 04.09      Köznap          
          Bodajk 11.30 Rózsa Márton keresztelése OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG

          Bodajk 15.00 Családos keresztút – Kálvária
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Kiss János lelki üdvéért halálának 4. évfordulóján OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.10     Virágvasárnap – piros – barkaszentelés, passió                                             II. hét       Ho 77, ÉE 802, 543, 134, 82   
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +István és +Róza szülőkért és lányukért +Rózáért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Katona Viktória +1. évf. MT
          Bodajk 10.30 Füzi Elizabet keresztelése MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Fürész Gyuláné sz: Várnagy Anna halálának 10. évfordulója alkalmából. HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés János, felesége Dávid Anna, fiukért Jánosért élő és +családtagokért. OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Zsigmond István halálának 1. évf.

Scroll Up