Site Overlay

Nagyböjt 4. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2022. március 27-től április 3-ig

Vasárnap 03.27    NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA – lila v. rózsaszín                               IV. hét      Ho 257, ÉE 538, 540, 109, 65

          Balinka 8.00 Igeliturgia FBÁ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Müllner Ruppert és felesége Stolmár Gizella lelki üdvéért MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Radics József és felesége +Teréz élő és +családtagok HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Lázinger Gábor és felesége Rozália, gyermekeik János és Julianna, vejük Lajos MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Győrfi Józsefné, született Szabó Erzsébet halálának 5. évfordulója alkalmából HJ-p. SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HJ
Hétfő 03.28            Köznap          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 16.00 Harangozás +Fedor Tibor temetésére
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Balassa Béla lelki üdvéért OA
Kedd 03.29            Köznap          
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 03.30         Köznap          
          Balinka 16.00 +Hoffer István énekes temetése HG
          Balinka 16.00 Harangozás +Hoffer István temetésére
          Balinka 17.00 Énekes gyászmise, int. +Hoffer István HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG
Csütörtök 03.31    Köznap          
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 04.01         Köznap – elsőpéntek          
          Balinka 8.00 Csendes mise, int. MT
          Söréd 17.00 Csendes mise, int. +Major Jánosért és +családtagokért HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 18.45 Szentségimádás
Szombat 04.02      Köznap – elsőszombat         
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére HJ
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Bodajk 16.30 Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.03   NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA – fekete vasárnap – gyűjtés a Szentföld javára I. hét     Ho 60, ÉE 541, 543, 118, 63

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Szülőkért, +nagyszülőkért és +családtagokért HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Rendeki István, felesége Irén és +családtagok lelki üdvéért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT – Mária Rádió élőben közvetíti
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Ifj Merán Fülöp lelki üdvéért halálának második évfordulóján OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. elhunyt édesapáért halálának 1. évfordulójára OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Nagyböjt 4. vasárnapja – 2022. március 27.

„Vigadozzál Jeruzsálem!”

Vö. Iz 66,10

Jövő héten országos gyűjtés lesz templomainkban a Szentföld javára. Előre is köszönjük adományaikat!

Imádságos részvéttel osztozunk helyettes plébános atya nagymamájának halála kapcsán. Elhunyt nővérünk temetése Százhalombattán a temetőben e héten csütörtökön délután 3 órakor lesz, mely után 4 órakor gyászmisét imádkozunk! R. I. P!

Két hét múlva, Virágvasárnap előtti szombaton, délután 3 órakor a bodajki kálvárián családos keresztutat imádkozunk lelkipásztori körzetünk családjaival. Szeretettel várunk Mindenkit, gyülekezés, indulás a kegytemplom elől!

Jövő vasárnap lesz nagyböjt 5. vasárnapja régies nevén Feketevasárnap. Ilyenkor van sok helyen szokásban a keresztek letakarása, hogy majd Nagypénteken ünnepélyesen leleplezzük Jézus szenvedését, melyet szeretetből értünk vállalt.

 

Bodajk

A templombejáratnál -a két ajtó közötti területen-, felcímkézett perselyben gyűjtünk a háború menekültjeinek pénzadományt. Az összegyűlt összegeket, személyesen juttatjuk el a szükséget szenvedők ellátására. Köszönjük adakozásukat!

Márciustól nagyböjt péntekjein, a fél 6 órakor kezdődő keresztút után a szentmisét a kálvária kápolnában imádkozzuk. Szeretettel várunk Mindenkit!

 

Magyaralmás

Április hónaptól (a jövő hét péntekétől) az esti liturgiákat 7 órától kezdjük.

 

Közös programok

Dátum Időpont Helyszín Esemény
Április
1. p. 16.30 Bodajk Ifjúsági Klub
2. szo. 18.00-20.00 Bodajk Jegyesoktatás
3. v.   Templomainkban Országos gyűjtés a Szentföld javára
9. szo. 15.00 Bodajk Családos keresztút

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből (Tract. 34, 8-9: CCL 36, 315-316)

Krisztus az út a fényhez, az igazsághoz és az élethez

 

Az Úr röviden megmondotta: Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága (Jn 8, 12). E szavai szerint más az, amit parancsolt, és más az, amit megígért. Tegyük meg tehát azt, amit parancsolt, és ne csak várjuk vakmerő arcátlansággal azt, amit megígért, nehogy az ítéletkor így szóljon hozzánk: Megtetted, amit parancsoltam, hogy kérhesd, amit megígértem? Urunk, Istenünk, mit is parancsoltál tehát? Ezt feleli: hogy kövess engem. Útmutatást kértél az életre. Ugyan milyen más életre, ha nem arra, amelyről megíratott: Tenálad van az élet forrása (Zsolt 35, 10). Tehát most, rajta, cselekedjünk, kövessük az Urat; oldjuk fel bilincseinket, amelyek akadályoznak az ő követésében. De ki alkalmas az ilyen kötelékek megoldására, hacsak nem segít az, akiről mondatott: Bilincseimet széjjeltörted (Zsolt 115, 16). Szintén róla mondja egy másik zsoltár: Az Úr kiszabadítja a bilincsbe verteket, felemeli a megalázottakat (vö. Zsolt 145, 7. 8). Vajon ki mást követnek e bilincsektől megszabadítottak és felemeltek, mint azt a világosságot, akitől ezt hallják: Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben (Jn 8, 12), mert az Úr megnyitja a vakok szemét. Legyünk hát mi is látókká, testvéreim, hiszen miénk a hit gyógyító balzsama. Először ajkának nyálával sarat csinált, hogy azzal megkenje a vakon született szemét. Mi, Ádám ivadékai, vakon születtünk, ezért van szükségünk rá, hogy megnyissa a szemünket. Ajkának a nyálát összekeverte a földdel: az Ige testté lett, és közöttünk élt (Jn 1, 14). Ajkának a nyálát összekeverte a földdel, ezért jövendölték róla: a földből sarjadt az igazság (Zsolt 84, 12); ő maga pedig ezt mondta: Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14, 6). Amikor majd színről színre látunk, akkor élvezni fogjuk majd az igazságot úgy, amint arra ígéretet kaptunk. Hiszen ki merne olyasmit remélni, amit az Úr nem méltóztatott akár megígérni, akár megadni? Színről színre fogunk látni. Az Apostol írja: Most még csak töredékes a tudásom, ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre (1 Kor 13, 12). János apostol pedig egyik levelében ezt írja: Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van (1 Jn 3, 2). Ez a nagy ígéret. Ha szeretsz, kövess! Azt mondod: szeretlek, Uram; de merre kövesselek? Ha a te Urad, Istened azt mondta volna neked: Én vagyok az igazság és az élet, akkor – mivel vágyódol az igazság után, és óhajtod az életet – minden bizonnyal keresnéd az utat, amelyen át e kettőt elérhetnéd, és mondogatnád magadban: Milyen fönséges az igazság, és milyen magasztos az élet, bárcsak valahogy eljuthatna az én lelkem is oda! Kérdezed, merre? Figyeld, mit mond legelőször is: Én vagyok az út. Mielőtt tehát megmondaná neked, hogy hová kell menned, már előre megmondja, milyen út vezet oda, hiszen ezt mondja: Én vagyok az út. Mi érhető el ezen az úton? Az igazság és az élet. Először megmondta az utat, majd aztán azt, hogy hová menj. Én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Az Atyánál maradva, ő az igazság és az élet, emberi testet öltve, ő lett az út is. Nem azt a parancsot kaptad: fáradozz, keresd az utat, hogy eljuss az igazsághoz és az élethez; erről szó sincs. Kelj fel, te lomha! Maga az Út jött el hozzád, és felébresztett mély álmodból, ha ugyan felébredtél: most kelj fel, és járj! Talán már próbálsz is indulni, de nem bírsz, mert fájnak a lábaid. Mitől fájnak? Talán a kapzsiság ösztönzésére már sokat rohangáltál úttalan utakon? Isten Igéje azonban a sántákat is meggyógyította. Most meg azt mondod: egészségesek már lábaim, de ezt az utat nem látom. Ő visszaadta a látást a vakoknak is.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Scroll Up